Du er her

Klima og energi

Her finder du information om Ringsted Kommunes klimaindsats.

Ringsted Kommune arbejder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser og øge andelen af vedvarende energi. Vores klimaindsats gælder først og fremmest kommunens egen drift, men vi håber også, at vi kan inspirere borgere og virksomheder til at trække i samme retning.

Vores mål og retning for klimaindsatsen kan du finde i:

Klimaplan for Ringsted Kommune  

Klimakommune

Ringsted Kommune har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Det betyder bl.a., at vi skal nedsætte udledningen af CO2 fra egen drift med 2 pct. om året. Læs mere i:

CO2-regnskab for 2015 og 2016

Klimapagten

Ringsted Kommune har tilsluttet sig den såkaldte borgmesterpagt, som er en europæisk borgmesteraftale om klima. Med aftalen har kommunen forpligtet sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra alle aktiviteter inden for kommunegrænsen med 20 pct. inden 2020. Aftalen omfatter altså både udledningen fra borgere, virksomheder og kommunen selv.

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

14.07.2017