Du er her

Parkering

Her kan du læse mere om mulighederne for parkering i Ringsted Kommune.

I centrum af Ringsted finder du mange parkeringsmuligheder tæt på forretningslivet. Parkeringsmulighederne omfatter både P-pladser og kantstensparkering med individuel tidsbegrænsning.
 
Du kan orientere dig om mulighederne på følgende kort:

 PDF icon Se kort over parkeringspladser i Ringsted midtby

Læs mere generelt om parkering

 • Hvordan får jeg en parkeringsdispensation?

  Hvornår kan jeg få en parkeringsdispensation?

  Det kan nogle gange være nødvendigt at parkere, hvor det ikke er tilladt. Fx hvis du skal bygge, flytte, bruge kraner og lignende. I sådanne tilfælde kan du ansøge om parkeringsdispensation.

  En parkeringsdispensation kan kun udstedes til køretøjer, der skal parkeres tæt på arbejdsstedet, for at enkeltstående arbejdsopgaver kan udføres. Det kan fx være til:

  • Håndværkere.
  • Flyttebiler.
  • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen.
  • Pressevogne (radio, tv).
  • Enkeltstående offentlige arrangementer.

  Parkeringsdispensationen kan ikke udstedes i reklameøjemed, til parkering, ved betalingsparkering eller som generel dispensation.

  Parkeringsdispensation kan kun udstedes:

  • Til enkeltstående arbejdsopgaver.
  • For max. én måned ad gangen (ved større opgaver); ellers 8-14 dage ad gangen.
  • Med politiets samtykke, hvor der er standsningsforbud.

   

  Hvordan får jeg en parkeringsdispensation?

  For at få en parkeringsdispensation skal du udfylde en ansøgningsformular og sende den til Vej- og Ejendomscenteret. Find ansøgningsformularen under "Se også" i højre menu.

   

 • Parkeringsafgifter?

  Parkeringsvagternes opgave er at sikre fremkommelighed, færdselssikkerhed, hensigtsmæssig parkering overalt i kommunen og vejledning til bilisterne om de gældende regler.

  Du får en p-afgift, hvis du har overtrådt én af reglerne i Færdselsloven eller i Ringsted Kommunes bekendtgørelse om parkering. På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt.

  Husk, at det er dit eget ansvar som bilist at sætte dig ind i og overholde de gældende parkeringsregler.

 • Hvordan undgår jeg parkeringsafgifter?

  De fleste får en p-afgift, fordi én af reglerne nedenfor er overtrådt. At du har været i god tro, ændrer ikke noget.

  • Fortovsparkering er forbudt i hele Ringsted Kommune. Det betyder, at ingen del af bilen under hverken parkering eller standsning må røre fortovet.
  • Din bil skal have en p-skive – og kun én.
  • Indstil p-skiven! En defekt p-skive er ikke gyldig grund til, at p-afgiften frafaldes.
  • Standsning eller parkering forbudt skal overholdes.
  • Tidsbegrænsede parkeringer betyder, at en bil helt skal forlade et område. Det er ikke nok at stille p-skiven eller flytte bilen til en anden plads på samme parkeringsplads.

   

 • Hvordan betaler jeg min parkeringsafgift?

  Hvis du har fået en p-afgift, kan du betale den med det indbetalingskort, der sidder på afgiften.

  Du skal betale afgiften senest ti dage efter, at du har fået den. Hvis du ikke betaler, vil du få en påmindelse. Har du stadig ikke betalt, vil du få et rykkerbrev, der koster 250 kr. i ekspeditionsgebyr. Betaler du herefter ikke, vil sagen blive overdraget til SKAT til inddrivelse.

  Der er ingen rabatter på parkeringsafgifter.

 • Hvordan kan jeg klage over en parkeringsafgift?

  Hvis du vil klage over din p-afgift, skal du rette henvendelse til Parkeringskontrol Nord, der er en enhed under Aalborg Kommune, hvis du mener, at en afgift er uberettiget pålagt. Parkeringskontrol Nord behandler klagesager efter aftale med Ringsted Kommune jf. Færdselslovens § 122 a, stk. 2. Du har ikke mulighed for at klage over Parkeringskontrol Nords afgørelse til en anden myndighed, jf. tillige Færdselslovens § 121, stk. 2.
   
  At parkeringen har fundet sted i god tro, medfører ikke i sig selv, at afgiften kan frafaldes.

  Ved klage eller spørgsmål skal henvendelse rettes til:
  Parkeringskontrol Nord, Thomas Boss Gade 6, Postboks 529, 9100 Aalborg, tlf. 70 11 22 23 eller e-mail: mail@pnord.dk - www.pnord.dk.


  Hvordan klager jeg over afgørelsen?

  Hvis du er uenig i afgørelsen og ikke betaler eller ikke har betalt parkeringsafgiften, vil din sag først blive sendt til SKAT. Køretøjets ejer eller bruger kan kontakte Parkeringskontrol Nord og bede om at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt. Du skal normalt selv betale de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af sagen i fogedretten.

   

   

 • Parkeringsbøde?

  Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

  Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til politiet. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

 • Kan borgere med handicap få et parkeringskort?

  Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

  Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort, på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

  Ansøgningsformular til parkeringskort
   

 • Hvordan må jeg parkere med et handicapparkeringskort?

  Der gælder særlige regler når du har et handicapperkeringskort. Læs nærmere om reglerne i linket:

  PDF icon Handicapparkeringsregler

 • Hvor kan jeg parkere min motorcykel?

  På parkering syd ved Ringsted Station på Godsbanevej er der tre pladser.

 • Hvor kan jeg parkere min autocamper?

  På Delingen findes 6 stk. pladser til autocampere, hvor der må parkeres i op til 48 timer.

 • Hvor kan jeg parkere min lastbil?

  Lastbiler må parkere på Tinvej i Kærup Erhvervspark.

 • Hvor finder jeg ladestandere til min elbil?

  Ved Ringsted Station på parkering syd findes syv ladestandere til elbiler. Parkering syd er beliggende på Godsbanevej.

  Ved Ringstedet på parkeringspladsen ved Føtex indgang findes to ladestandere til elbiler. Ringstedet er beliggende Klosterparks Alle 10, 4100 Ringsted.

 • Nye parkeringsregler pr. 1. marts 2014

  Du skal være opmærksom på nogle af de ændringer, der er trådt i kraft med de nye parkeringsregler. De vigtigste for parkering på offentligt område er listet her.


  Parkering på fortov m.m.

  Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzoneskiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

  • Fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • yderrabat
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • o.lign.

  Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

  Uden for tættere bebygget område kan du, med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg, standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

  Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

  Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.


  Kan kommunen lempe krav?

  Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

  Parkeringsbekendtgørelse Ringsted Kommune.

  Ændringer for parkeringsafgift

  Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads stiger fra 510 kr. til 1.020 kr. Afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte, stiger også fra 510 kr. til 1.020 kr. Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

  Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

 • Parkeringsbekendtgørelse i Ringsted Kommune

  1. marts 2014, trådte en ny Færdselslov i kraft, hvorved hidtidige lokale parkeringsbekendtgørelser blev annulleret.

  Byrådet godkendte den 12. marts 2018 en revideret lokal parkeringsbekendtgørelse for Ringsted Kommune.

  Vedtagelse af en lokal parkeringsbekendtgørelse for Ringsted Kommune bevirker, at der i Ringsted Kommune kan parkeres, som før den nye færdselslov blev vedtaget pr. 1. marts 2014.

  Det er fortsat ikke lovligt at parkere til ulempe /gene for andre trafikanter samt gående. Dette reguleres som tidligere af politiet efter færdselslovens paragraffer.

  Læs den nye parkeringsbekendtgørelse.

   

 • Hvilke love og bestemmelser gælder for området?

  De forskellige regler, som fx forbuddet mod fortovsparkering, er reguleret i de for området gældende love, regler og bekendtgørelser.

  Husk, at det er dit eget ansvar at holde dig opdateret med de gældende love og regler.

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Åbent telefonisk fra kl.10.00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.08.2021