Du er her

Snerydning og saltning

Når vejene bliver sne- og isglatte, rykker vi ud for at rydde og salte. Hvornår der ryddes er afhængig af, hvilken prioritet din vej har.

Når vejene bliver sne- og isglatte, sætter Vej og Park ind for, at du stadig kan færdes sikkert i trafikken. Men selvom alle sneplove og saltningsmaskiner kører, kan vi ikke nå alle veje på en gang.

Derfor er alle veje delt ind i vejklasser fra I til IV, hvor Vejklasse I har højest prioritet. Stier er på samme måde inddelt i stiklasser fra I til IV. Hvornår og hvor ofte en vej eller sti bliver ryddet og saltet afhænger altså af, hvor høj prioritet den har.

Veje

 • Vejklasse I holdes farbare alle ugens dage hele døgnet.
 • Vejklasse II holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 04.30 og 22.00. Snerydning og saltning igangsættes efter behov og ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.
 • Vejklasse III holdes farbare alle ugens dage mellem kl. 07.00 og 16.00. Indsat igangsættes når opgaverne på klasse I og II veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
 • Vejklasse IV saltes/gruses og sneryddes kun undtagelsesvis.

Kort med vinterklasser for veje

På kortet kan du se, hvilke klasser de enkelte veje har. Veje der er opgivet som "Vinterklasse I" er de veje, der bliver ryddet først. Søg evt. på din adresse.
Signaturforklaring får du ved at klikke på dobbelt-pilen eller ved klik på vejen.

 

Se stort kort

Stier

 • Stiklasse I udføres alle ugens dage hele døgnet. Snerydning og saltning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. Fodgængerovergange og busstoppesteder ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.
 • Stiklasse II udføres alle ugens dage mellem kl. 05.00 og 18.00.Snerydning og saltning igangsættes efter behov og ved konstateret glatføre, og kun inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i muligt omfang. Fodgængerovergange og busstoppesteder ryddes i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.
 • Stiklasse III udføres kun på hverdage mellem kl. 07.00 og 16.00. Indsatsen igangsættes når opgaverne på klasse I og II stier tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.
 • Stiklasse IV udføres kun undtagelsesvis.

Kort over stiklasser

På kortet kan du se, hvilke klasser de enkelte stier har. Søg evt. på din adresse. Signaturforklaring kan ses til højre på kortet.

Se stort kort

Hvis du oplever akut opstået problemer ved snerydning og saltning på offentlige veje, kan du kontakte politiet på tlf.: 114.

Du kan læse nærmere i kommunens vinterregulativ om kommunens udførelse af vintervedligeholdelse og renholdelse af de offentlige vejarealer, herunder om grundejers forpligtelser, samt om grundejerens pligter på private fællesveje - se nedenfor.

Vinter- og renholdelsesregulativ

Undskyld - vi kaster med sne!

Under Vej og Parks snerydning af veje og stier kan det ske, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på fortove og indkørsler, som grundejer allerede har ryddet. Det er selvfølgelig ærgerligt for den, der lige har ryddet, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

 

Læs om vejene i snevejr

 • Hvad skal du tænke på, når du nyder naturen i vinterklæder?

  Inden du bevæger dig ud i det vinterklædte landskab, bør du være bevist om de forholdsregler du skal forholde dig til, når vand bliver til is.

  Læs mere på Trygfondens hjemmeside om vand om vinteren:

  Vinterbadning

  Er isen sikker

 • Illustrationer af forpligtigelser på fortove og vej

  Her kan ses 12 eksempler på hvornår forpligtigelsen til at holde fortove og vej påhviler grundejeren eller kommunen.

  Illustration af snerydningspligter på fortove og veje

Vejene i snevejr

Hvis du er nødt til at køre i ekstremt vintervejr

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

 • har vinterdæk på din bil
 • medbringer varmt tøj
 • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Som husejer har du pligt til at rydde sne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Hvis du falder på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Kontakt: Vej og Park, Vej- og Ejendomscenter

Vej og Park
Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 76 80
 • Telefoniske åbningstider:
 • Mandag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Tirsdag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Onsdag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Torsdag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Fredag10.00-11.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.08.2021