Du er her

Snerydning

Her kan du læse om reglerne for snerydning i Ringsted Kommune.

Som boligejer ud til en offentlig vej har du selv ansvaret for, at dit fortov er ryddet, når det sner. Hvis dit hus ligger på en privat vej, skal du både rydde fortov, sti og vej.

Når vinteren står for døren, er kommunen klar til at rykke ud, så trafikken kan afvikles sikrest muligt trods glatte veje, sne og fygning.


Det kræver en hel del planlægning at passe det offentlige vej- og stinet i Ringsted Kommune. Alle kommunale veje og stier er derfor inddelt i vedligeholdelsesklasser, så både vinterberedskabet samt den almindelige vedligeholdelse af vejene kan ske i takt med vejenes betydning.

De fem vedligeholdelsesklasser:             

Klasse I omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højere prioriterede kommuneveje, som større indfalds- og omfartsveje.

Klasse II omfatter veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgrende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik.eksempelvis overordnede kommuneveje som indfalds- og omfartsveje samt veje med højest prioriteret kollektive trafik, samt gennemgående veje, der forbinder mindre bysamfund og boligområder med hovedfærdselsveje.

Klasse III omfatter er trafikveje og pladser som har nogen betydning for den lokale nærtrafik.

Klasse IV omfatter veje, stier og pladser, der ikke har betydning for afvikling af gennemgående trafik, eksempelvis veje i afgrønsede boligområder, blindveje i by- og landområdet samt veje med spredt bebyggelse.

Klasse V omfatter private fællesveje og stier, der ikke er omfattet af kommunens vintertjeneste.

Du kan læse nærmere om kommunens udførelse af vintervedligeholdelse og renholdelse af de offentlige vejarealer, samt om grundejers forpligtelser, i kommunens vinterregulativ her nedenfor.

På kortet kan du se, hvordan vi rydder sne i Ringsted Kommune. Veje der er opgivet som "Vinterklasse 1" er de stier og veje, der bliver ryddet først.

Hvis du oplever akut opstået problemer ved snerydning og saltning på offentlige veje, kan du kontakte kommunen på tlf.: 57 62 62 62.

 


Se stort kort

 

Vinterregulativ

Bilag A: vintervejsklasser

Bilag B: vintervejsliste

Bilag C: vinterberedskab

Bilag D: lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Læs om vejene i snevejr

 • Hvad skal du tænke på, når de nyder naturen i vinterklæder?

  Inden du bevæger dig ud i det vinterklædte landskab, bør du være bevist om de forholdsregler du skal forholde dig til, når vand bliver til is.

  Læs mere på Tryg fondens hjemmeside om vand om vinteren.

Vejene i snevejr

Hvis du er nødt til at køre i ekstremt vintervejr

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

 • har vinterdæk på din bil
 • medbringer varmt tøj
 • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Som husejer har du pligt til at rydde sne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Hvis du falder på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Kontakt: Vej og Park, Vej- og Ejendomscenter

Vej og Park
Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 76 80
 • Mandag08.00 - 15.00
 • Tirsdag08.00 - 15.00
 • Onsdag08.00 - 15.00
 • Torsdag08.00 - 15.00
 • Fredag08.00 - 12.00

Sidst opdateret

22.11.2016