Du er her

Vandløbsregulativer

De offentlige vandløb og visse søer i Ringsted Kommune er omfattet af vandløbsregulativer.

Vandløb opdeles i to klasser: offentlige og private vandløb. Offentlige vandløb er vandløb, som Byrådet har besluttet skal optages som offentlige.

For alle offentlige vandløb er der et vandløbsregulativ, der beskriver en række forhold ved de offentlige vandløb. Blandt andet finder du altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form og evne til at føre vand, i regulativet.

Et regulativ kan omfatte bestemmelser for et enkelt eller for flere offentlige vandløb. Nogle vandløb har flere regulativer - enten fordi der er tale om et tillægsregulativ eller fordi vandløbet er delt op i delstrækninger med hvert sit regulativ.

Regulativerne kan betragtes som uddybning til Vandløbslovens almindelige bestemmelser. De er retsgyldige dokumenter. Regulativerne kan betragtes som kontrakter mellem bredejerne og vandløbsmyndigheden, hvor de to parters pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb beskrives.

Den følgende liste er en oversigt over offentlige vandløb i Ringsted Kommune. Du kan finde gældende regulativ (inklusiv redegørelse) samt kortbilag for hvert enkelt vandløb.

Nederst i tabellen kan du også finde regulativ for de to søer, Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.

 

Vandløb Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag
Vandløbsregulativer
Adamshøjløbet Regulativ   Kortbilag
Barmose Bæk Regulativ   Kortbilag
Benløse Bæk Regulativ   Kortbilag
Bøgedevandløbet Regulativ    
Damrenden Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag
Egerupvandløbet Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag
Fjællebroløbet Regulativ Tillægsregulativ

Kortbilag1

Kortbilag2

Frøsmose Å (øverste del) Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag
Frøsmose Å (mellemeste del) Regulativ   Kortbilag
Frøsmose Å (nedre del) Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag
Gasemose Bæk Regulativ    
Grønbæksløbet Regulativ Tillægsregulativ

Kortbilag1

Kortbilag2

Haraldsted Å

 

Regulativ   Kortbilag
Havbyrdgrøften Regulativ   Kortbilag
Hjortholmløbet Regulativ   Kortbilag
Horsemose Bæk Regulativ   Kortbilag
Høm Lilleå Regulativ

Tillægsregulativ

Kortbilag1

Kortbilag2

Karsebækken Regulativ   Kortbilag
Klippederenden Regulativ   Kortbilag
Kværkeby Bæk Regulativ Tillægsregulativ

Kortbilag1

Kortbilag2

Kortbilag Tillæg

Lille Bøgeskovløbet Regulativ Redegørelse Kortbilag
Mejerirenden Regulativ   Kortbilag
Mølleåen se Ålbækken-Mølleåen    
Mørupgrøften Regulativ   Kortbilag
Nyhusegrøften Regulativ   Kortbilag
Ortebæk Regulativ   Kortbilag

Overdrevsrenden

 

Regulativ   Kortbilag
Præstegårdsløbet Regulativ   Kortbilag
Ringsted Å Regulativ  

Kortbilag1

Kortbilag2

Rosengårdsløbet Regulativ   Kortbilag
Siverts Rende Regulativ   Kortbilag
Sivrenden Regulativ Redegørelse Kortbilag
Skee Å Regulativ Tillægsregulativ

Kortbilag1

Kortbilag2

Slimminge Å Regulativ Tillægsreulativ Kortbilag
Sneslev Lilleå Regulativ  

Kortbilag1

Kortbilag2

Kortbilag3

Stokkemosegrøften Regulativ   Kortbilag
Stængebækken Se Ågerupgrøften-Stængebækken    
Svenstrupløbet Regulativ   Kortbilag
Teglværksløbet Regulativ   Kortbilag
Torpetløbet Regulativ   Kortbilag
Trollemoseløbet Regulativ   Kortbilag
Tuel Å Regulativ   Kortbilag
Vendebæk Regulativ   Kortbilag
Vigersdal Å (øverste del) Regulativ Tillægsregulativ

Kortbilag1

Kortbilag2

Vigersdal Å (nederste del) Regulativ   Kortbilag
Vognsbækken Regulativ   Kortbilag
Øagerrenden Regulativ   Kortbilag
Øllemose Bæk Regulativ   Kortbilag
Ørslevløbet Regulativ   Kortbilag
Ålbækken-Mølleåen Regulativ  

Kortbilag1

Kortbilag2

Ågerupgrøften- Stængebækken Regulativ  

Kortbilag1

Kortbilag2

Ågårdsløbet Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag

 

Søer Regulativ Tillægsregulativ Kortbilag
Gyrstinge Sø Regulativ   Kortbilag
Haraldsted Sø Regulativ   Kortbilag

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.12.2019