Du er her

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes effektivt. Kravet gælder for alle forekomster i Ringsted Kommune – private såvel som offentlige.

I Ringsted Kommune er der en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Effektiv bekæmpelse skal være sat i gang inden den 1. juni hvert år. Indsatsplanen findes udelukkende som en digital plan.

Indsatsplan for bjørneklobekæmpelse  

Hvis du vil melde forekomst af bjørneklo, eller har spørgsmål om bjørneklo, kan du give et tip til kommunen. Link til "Tip kommunnen", finder du på kommunens forside under "populær selvbetjening".

Om indsatsplanen

Indsatsplanen, der gælder for hele Ringsted Kommune, betyder at:

  • Alle forekomster af kæmpebjørneklo skal bekæmpes effektivt.
  • Alle eksisterende og alle kommende forekomster er omfattet af planen.
  • Alle offentlige såvel som private ejere/brugere af arealer med kæmpebjørneklo skal bekæmpe planten.
  • En effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni hvert år.
  • Der ikke på noget tidspunkt må være planter med spiredygtige frø uanset tidspunkt for bekæmpelse og valg af metode.
  • Bekæmpelse skal udføres på en måde, så den enkelte plante dør og frøsætning på arealet forhindres.

Indsatsplanen indeholder fakta om kendetegn, vækst og egenskaber for kæmpebjørneklo. Der er en udførlig hjælp til at finde den bedste metode til bekæmpelse. Den anviser desuden, hvordan man skal passe på plantesaften, der ved kontakt med huden og samtidig påvirkning af sollys kan give alvorlige hudskader.

OBS: Vær opmærksom på særlige regler vedr. bekæmpelsesmetoden sprøjtning på arealer med beskyttet natur (§ 3 natur) og langs vandløb. Mere information om dette kan findes i Insatsplanen under beskrivelse af metoden kemisk bekæmpelse.

Tilsyn med bekæmpelse og indberetning

Ringsted Kommune fører tilsyn med bekæmpelsen. Ejere/brugere kan blive bedt om at bekæmpe, hvis der ikke bliver bekæmpet efter indsatsplanen. Sker dette ikke, kan kommunen iværksætte bekæmpelse på ejers regning.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo langs offentlige vandløb

Det enkelte offentlige vandløb har tilknyttet et vandløbsregulativ, der beskriver regler for vandløbet. I nogle tilfælde er bekæmpelse af kæmpebjørneklo inkluderet.

Det er derfor altid en god idé at undersøge, om det er kommunen eller bredejeren, der skal bekæmpe på kanten af vandløbet eller på 2m bræmmer. Der kan være store forskelle fra vandløb til vandløb. Se også indsatsplanen ovenfor med hensyn til særlige regler vedr. sprøjtning af bjørneklo langs vandløb.

Der kan findes yderligere information via følgende link:

Kontakt: Vej og Park

Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 76 80
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

24.03.2021