Du er her

Beskyttet Natur - Naturkvalitetsplan 2013

Naturkvalitetsplanen skal forbedre naturkvaliteten i beskyttede naturområder som fx moser, enge, overdrev og småsøer.

Naturkvalitetsplanen sætter mål og retningslinjer for den beskyttede natur. Planen indeholder også en generel beskrivelse af Ringsted Kommunes natur, de lovgivningsmæssige rammer samt en beskrivelse af hvilke virkemidler kommunen har til at nå målene.

Læs mere i Naturkvalitetsplanen
 

Beskyttet natur - § 3 Natur

Beskyttet natur – også kaldet § 3 natur – er registrerede naturtyper som fx mose, eng, overdrev og småsøer, der er underlagt en lovmæssig beskyttelse. Det vil sige, at der ikke må ændres i områdets tilstand. En ændring kan fx være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante på arealer.

Du kan via Danmarks Miljøportal se, hvilke arealer der er udpeget til § 3 natur.

Gå til Danmarks Miljøportal

Vær dog opmærksom på, at registreringen kun er vejledende. På Danmarks miljøportal kan du zoome ind på din ejendom eller lokalområde og klikke på den grønne boks, hvor man vælger at slå lag til. I listen, der foldes ud, kan du vælge Naturbeskyttelse og Natura 2000. Her klikkes i boksen beskyttet natur.

Hvis du er i tvivl, om nogle af dine arealer er omfattet af beskyttelsen, skal du altid spørge kommunen. Naturarealer kan vokse ind og ud af beskyttelsen, derfor er det altid en god ide, at spørge kommunen til råds, inden man foretager sig noget på arealet

Du kan også finde en række spørgsmål og svar til beskyttet natur i folderen: Er der beskyttet natur på din ejendom?


Hvad siger loven:

Naturbeskyttelsesloven § 3 - Kapitel 2 Generelle beskyttelsesbestemmelser, Beskyttede naturtyper m.v.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.08.2020