Du er her

Brug af vej, sti, fortov og pladsarealer

Ønsker du at benytte veje, stier, fortove og pladser til arrangementer eller andet, skal du søge om tilladelse først.

Nedenfor kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om tilladelse.

Læs om hvilke tilladelser du kan søge på vej, sti, fortov og pladsarealer

 • Arrangementer på vejareal

  Hvilke arrangementer kan kommunen give tilladelse til at afholde?

  Ringsted Kommune kan bl.a. give lov til at bruge vejarealer til:

  • Oplysende virksomhed.
  • Optræden.
  • Teater og musik.
  • Agitation.
  • Demonstration.
  • By-/Vejfester.
  • Cykel- og motionsløb.

  Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil holde et arrangement på en kommunal plads eller vej?

  Hvis du vil holde et arrangement på én af kommunens pladser eller veje, skal du først søge om tilladelse til det.

  Du sender ansøgningen til Vej og Park. Du kan også ringe til os hvis du har spørgsmål. Se vores kontaktoplysninger længere nede på siden.

 • Gravetilladelse

  Hvordan får jeg en tilladelse til at grave?

  Ledningsejere skal søge om tilladelse til at grave via dette link til et elektronisk skema. På skærmen bliver vist et billede, hvor du kan indtaste ledningsejeren, adresse, hvilken entreprenør m.m.

  Læs mere om brug af det elektroniske ansøgningesskema i vejledning til Rosyweb graveansøgning.

  Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Vej og Park, Bragesvej 7C, 4100 Ringsted på tlf. 57 62 76 80.

  Hvordan færdigmelder jeg gravearbejde?

  Når du er færdig med gravearbejdet, kan du færdigmelde på rosyweb.dk.

  Hvad skal jeg være opmærksom på?

  Ved gravearbejder skal du være opmærksom på, at det er ledningsejerens ansvar at:

  • Overholde reglerne for, hvordan denne må grave og afmærke.
  • Sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener.
  • Orientere beboere på vejen og grundejerforening om større gravearbejder.
  • Orientere ejer af vejen på private fællesveje skriftligt mindst tre dage inden arbejdet starter.

  Du kan finde ledningsejere på Ledningsejerregistret LER.

  Hvem giver tilladelsen?

  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen.
  • På private veje i landzonen er det private ejere.
  • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

  Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være.

  Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder.

  Hvem kontakter jeg, hvis der skal flyttes jord?

  Hvis du skal flytte jord fra et offentligt vejareal, skal det anmeldes særskilt til Team Miljø i Teknik- og Miljøcenter. Find mere information om jordhåndtering under "Se også" i højre side.

   

 • Rådighedstilladelse til oplag af materialer, container, stillads og lifte m.m. på veje

  Skal jeg have tilladelse til at opstille container, stillads og lignende samt oplag af materialer?

  Ja. Hvis du vil opsætte container, stillads og lignende eller placerer et oplag af materialer på offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse til dette.

  Der skal søges digitalt via dette skema.

  Hvad skal jeg være opmærksom på?

  Ved arbejder på offentligt vejareal skal du være opmærksom på, at det er brugerens/ansøgerens ansvar at:

  • Overholde reglerne for afspærring og afmærkning.
  • Sørge for, at trafikken afvikles med færrest mulige gener.
  • Orientere beboere på vejen og grundejerforening om større arbejder.
  • Orientere ejer af vejen på private fællesveje skriftligt mindst tre dage, inden arbejdet starter.

  Hvem giver tilladelsen?

  • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen.
  • På private veje i landzonen er det private ejere.
  • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

  Kommunen kan bestemme, hvor på vejen og hvornår der må placeres genstande på veje.

  Kommunen fører tilsyn med genstande på veje.

 • Ophængning af lejlighedsplakater og bannere

  Hvert år er der mange offentlige arrangementer i Ringsted Kommune

  I regelsæt for ophængning af lejlighedsplakater og bannere i Ringsted Kommune kan du læse, hvor og hvordan du kan hænge plakater op langs veje som arrangør af et offentligt arrangement.

  Send en ansøgning til Vej og Park, kontaktoplysninger kan du se nederst på siden.

  SEAS-NVE ejer master til belysning, kabelskabe og elskabe tilladelse til ophænging på deres inventar skal indhentes hos dem.

  Læs mere information om ophængning af plakater på master til belysning.

 • Valgplakater og bannere med valgagitation

  Valgplakater - hvordan gør jeg det?

  Ophængning af valgplakater skal ske efter § 84 og § 85 i Vejloven samt § 66a og § 66b i lov om private fællesveje. Valgplakater ophængt inden for lovens rammer skal der ikke ansøges om hos Ringsted Kommune.

  SEAS-NVE ejer master til belysning, kabelskabe og elskabe tilladelse til ophænging på deres inventar skal indhentes hos dem.

  Læs mere information om ophængning af plakater på master til belysning.

  Bannere med valgagitation - hvordan gør jeg det?

  I regelsæt for ophængning af bannere med valgagitation i Ringsted Kommune kan du læse, hvor og hvordan du må ophænge bannere med valgagitation på kommunale vejarealer. Du skal søge Vej og Park om tilladelse, før du må hænge bannere op. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Stadepladser

  Kommunen har 10 stadepladser på Markedspladsen i Nørregade og 12 stadepladser på Torvet, hvor der er mulighed for tilslutning til strøm. Der er torvedage alle dage mandag til og med lørdage.

  Hvordan får jeg en stadeplads?

  Er du interesseret i en stadeplads, kan du rette henvendelse til Vej og Park. Se kontaktoplysninger nederst på siden.
   
  For at benytte en stadeplads på Ringsted Torv skal du have modtaget en tilladelse fra Vej- og Ejendomscenter om, hvilken plads du må benytte.
   
  Du kan benytte en stadeplads for en enkelt dag, periodevis, halvårligt (fra april til og med september samt oktober til og med marts) eller som fast stadeplads hele året. Der må maksimalt benyttes to stadepladser pr. stadepladsholder for at sikre plads til enkeltdagspladser.

  Læs mere om reglerne for brug af en stadeplads:

  PDF icon Vedtægter for benyttelse af stadepladser på Torvet og Markedspladsen

  Kortbilag stadepladser på Markedspladsen nr. 1 - 10

  Kortbilag stadepladser på Torvet nr. 11 - 23


  Hvad koster en stadeplads?

  Priser for strøm til stadepladser i 2019:
  Strøm én dag: kr. 29,00.
  Strøm 1 år fast: kr. 2.677,00.
   
  Brug af stadepladser gratis, det er kun strøm, der betales for. Det kræver fortsat en tilladelse fra Vej- og Ejendomscenter at benytte en stadeplads.

   

 • Midlertidige og permanente skilte på vejareal

  Midlertidig henvisning-/reklameskilte og afspærringsmateriel

  Ingen typer af midlertidig skiltning må placeres i rabat, på fortov, cykelsti eller vejbane, uden at du har fået tilladelse af vejmyndighed. I Ringsted Kommune skal du sende din ansøgning til Vej og Park. Ved spørgsmål ring til os. Se kontaktoplysninger nederst på siden.
   

  Permanent skiltning på vejareal

  Ønsker du at få opsat et permanent skilt/færdselstavle på vejareal, skal du sende en ansøgning til  Vej- og Ejendomscenter, Byg & Anlæg. Ved spørgsmål kan vi kontaktes på mail: vejogejendom@ringsted.dk eller ring til os på telefon nr. 57 62 63 50.

   

 • Regler for gader og torve i Ringsted midtby

  Ringsted Kommunes Klima- og Miljøudvalg har vedtaget et sæt regler for gader og torve i Ringsted Midtby.

  Reglerne gælder for alle gader og torve i Ringsted Midtby. Der er specielle forhold for Nørregade, Skt. Hansgade og Tinggade.

  Reglerne handler om:

  • Gadernes indretning og anvendelse.
  • Udstilling på gadearealer.
  • Udstilling i gågadestykket.
  • Skilte og plakater.
  • Udeservering i Ringsted Kommune.
  • Arrangementer på vejarealer.
  • Renhold af gadeareal.

  Download Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal gældende fra maj 2012.

 • Hvad siger loven?

  Tilladelser til at benytte vejarealer bliver givet i overensstemmelse med Vejlovens § 73 - 81.

  § 73 - 76 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil arbejde i eller på offentligt vejareal - f.eks. ved opgravning.

  § 80 - 81 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, materiel, skurvogne, skilte, køretøjer med henblik på salg eller udlejning m.v. - det bliver også kaldt "Særlig råden over vejareal".

  Læs mere om Vejloven

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Åbent telefonisk fra kl.10.00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

05.07.2021