Du er her

Jord

Her finder du information om jord og jordforurening.

Nedenfor kan du læse mere om områdeklassificering, forureningskortlagte grunde, jordflytning eller bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord.

 

Jord

 • Er din grund områdeklassificeret?

  Hvis du bor i et område, der er områdeklassificeret, betyder det, at jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Jorden er igennem mange år blevet påvirket af eksempelvis bilos, industri, brændeovne m.v. Du skal derfor anmelde flytning af jord fra områdeklassificerede områder til os.

  Du kan se, om din grund er områdeklassificeret, på nedenstående kort:

  Se stort kort

  Når du skal flytte jord fra områdeklassificerede arealer, skal du anmelde flytningen på jordweb.

 • Er din grund forureningskortlagt?

  Region Sjælland registrerer forurenede arealer. På Region Sjællands hjemmeside kan du se, om din grund er kortlagt samt finde råd og vejledning om forurenede grunde.

  Hvis din ejendom er kortlagt som forurenet på enten V1 eller V2, skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens §8 til grave- og anlægsarbejde og hvis du ændre anvendelse af arealet. Derudover skal du anmelde flytning af jorden til os på jordweb.

 • Hvad kan du gøre, når du bor på en lettere forurenet grund?

  Der er ingen umiddelbar risiko ved kontakt med jorden, men du kan undgå påvirkninger ved at følge enkelte råd:

  • Vask dine hænder umiddelbart efter, at du har haft med jorden at gøre.
  • Skift dine sko efter udendørs leg og havearbejde.
  • Frugt og grønt skal vaskes og rodfrugter skrælles inden brug.

  Du kan finde flere gode råd og læse mere i Miljøstyrelsens informationsmateriale om lettere forurenet jord.

 • Skal du flytte jord?

  Du skal anmelde flytning af jord fra:

  • Områdeklassificerede arealer.
  • Kortlagte grunde.
  • Offentlige vejarealer.

  Du skal ikke give besked, når:

  • Det er under 1 m3
  • Jorden er uden for områdeklassificerede arealer.

  Jorden skal anmeldes på jordweb og følge anvisningerne i regulativ for jord, se nederst.
  Opdager du en ukendt forurening i jorden, når du graver, skal du stoppe arbejdet og kontakte os.

  regulativ_for_jord

   

 • Skal du grave på eller ændre anvendelsen af en forurenet jord?

  Er din ejendom kortlagt som forurenet, skal du søge os om tilladelse til at bygge eller grave, hvis:

  • Der på din ejendom er følsom arealanvendelse (se nedenfor).
  • Du ønsker at ændre anvendelsen af arealet til følsom arealanvendelse.
  • Arealet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse.
  • Arealet ligger inden for en 200 m-zone til beskyttet natur.

  Følsom arealanvendelse:

  • Bolig
  • Børneinstitution
  • Offentlig legeplads
  • Rekreativt område
  • Alment tilgængeligt område
  • Kolonihave
  • Sommerhus

  Du skal ansøge om tilladelse til at grave eller ændre anvendelsen på nedenstående ansøgningsskema.

  Ansøgningsskema

 • Er der PFOS-forurening i Ringsted?

  Én grund er kortlagt som muligt forurenet med PFOS på grund af brug af PFOS-holdigt brandskum. Det drejer sig om Rønnedevej 11, hvor Midtsjællands Brand og Redning holder til. Her er der holdt mindre øvelser for nye brandmænd. Forekomsten af øvelser har været sjælden og af kort varighed. Grunden skal undersøges nærmere. 

  Derudover skal der laves en historisk redegørelse af kasernearealet, fordi Forsvaret kan have afholdt brandøvelser inden Ringsted Kommune købte grunden i 2001. Forsvaret har dog ikke selv oplyst området til Miljøstyrelsen i forbindelse med den aktuelle kortlægning, og det er forventningen, at der ikke er PFOS-forurening på kaserneområdet. I forbindelse med byudviklingen af kaserneområdet er der deponeret jord fra arealet i en støjvold ved motorvejen. Hvis den historiske redegørelse viser, at der er behov for en undersøgelse, vil jordvolden også blive undersøgt for PFOS.

  Fokus på PFOS skyldes forureningssagen ved Korsør (PFOS-forurening i Korsør - Slagelse Kommune) og den sundhedsrisiko, PFOS medfører. Find information om PFOS og den landsdækkende indsats på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt: Vej og Park

Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 76 80
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.11.2021