Du er her

Landzone og ansøgninger

Her finder du information om landzoner og landzonetilladelser. Du kan også se, om du bor i en landzone, og hvordan du søger en landzonetilladelse.

Landzone er de områder, der ligger uden for de større byer og uden for sommerhusområder. Hvis du bor på landet eller i en landsby, bor du derfor som udgangspunkt i landzone.

Som udgangspunkt må du kun udstykke, bygge eller ændre brugen af eksisterende bygninger og arealer, hvis du har fået en landzonetilladelse fra kommunen.

Der er dog en række undtagelser fra reglen. Det betyder blandt andet, at du kan etablere visse former for erhverv i en driftsbygning, som ikke længere er nødvendig for driften af en landbrugsejendom. Du kan også etablere en ekstra bolig.

Du skal altid anmelde en ændring til kommunen. Kommunen vil herefter vurdere, om det, du ønsker, kræver en landzonetilladelse.

Du skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt altid kræver landzonetilladelse at:

  • Opføre nye boliger, ridehaller og stalde til hobbybrug.
  • Opføre garager, carporte og udhuse, hvis de er over 50 m2 eller placeres frit på ejendommen.
  • Etablere ridebaner og søer.

Hvordan søger jeg om en tilladelse?

Hvis du vil søge en landzonetilladelse, skal du sende en skriftlig, begrundet ansøgning, som beskriver, hvad du ønsker at søge om. Hvis det drejer sig om byggeri, skal vi desuden have tegninger over bygningen og oplysninger om materialer og farvevalg. Vi skal også have et kort der viser, hvor på din ejendom du vil bygge.

For information og vejledning, se også:

Administrationsgrundlag for landzone - Ringsted Kommune januar 2010

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på mailadressen landzone@ringsted.dk.  Du kan også kontakte Teknik- og Miljøcentret.

Bor jeg i landzone?

Hvis du er i tvivl, om du bor i landzone, kan du via kortet nedenfor, se om du bor i en af de markerede zoner (byzone, Sommerhuse zone) er der ingen farvet markering er det landzone.

Se større kort

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

20.08.2019