Du er her

Liv i Landdistrikterne

Her finder du en oversigt over de ti landområder i Ringsted Kommune og deres lokalråd. Du finder også en beskrivelse af kommunens landdistriktspolitik og landsbyforum.

Ringsted Kommune har et stort landområde med mange landsbyer. Kommunen blev i 1970 sammenlagt af forskellige sogne og har derfor i dag mange mindre lokalsamfund, som alle har et stærkt foreningsliv.

Det betyder, at der foregår en masse aktiviteter, der gør landsbyerne og landområdet til et attraktivt sted at bo. Uden for Ringsted/Benløse er kommunen opdelt i ti lokalområder. Alle lokalområder er samlet i lokale foreninger eller råd. De ti lokale råd og foreningers kontaktdetaljer m.m. kan findes via Kultunaut. Eller find deres egen hjemmeside via kortet nedenfor.

Læs mere om de enkelte lokalområder og deres lokalråds aktive arbejde ved at klikke på et område i kortet herunder. (en af de nyere versioner af browser er anbefalet for at bruge kortet optimalt)

Se større kort

Landsbyforum

Landsbyforum er en væsentlig aktør og forening i landdistrikterne, der samler lokalråd, sogneforeninger og borgerforeninger til et fællesskab. Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune er på den måde en paraplyorganisation, der repræsenterer landområderne i kommunen.

Gå til Landsbyforums hjemmeside.

Gå til Landdistrikternes fællesråds hjemmeside

Udviklingsmidler til lokalområderne

Ringsted Kommune har tre puljer, som skal støtte aktiviteter i landområderne

Temaudviklingspuljen

Denne pulje støtter aktiviteter, der kan bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ. Puljen kan søges af private personer, grupper, foreninger og institutioner hjemmehørende i landområderne. 
Initiativer, der kan få støtte, kan være aktiviteter eller udviklingsplaner til etablering, udvikling og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, og borgernetværk. Der kan søges om midler til mindre gaver og forplejning i forbindelse med afholdelse af arrangementer, der understøtter ovenstående tema.

Der kan ikke søges midler til drifts- og anlægsopgaver, anskaffelse af større inventar og gaver. Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til bespisning, herunder kaffe og kage. 

Du kan ansøge om støtte fra Temaudviklingspuljen ved at sende en mail til medlem af Landsbyforum, Lárus Ágústsson via bringstrupvej77@gmail.com.

Du kan læse mere om ansøgningsproces og retningslinjer for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen her: PDF icon Ansøgningsproces og retningslinjer for Temaudviklingspuljen

 

 

Helhedsplanspuljen

Støtte fra Helhedsplanspuljen kan kun søges af de 10 lokalråd og kun til de projekter, der er beskrevet i lokalrådenes helhedsplaner.

Puljen støtter primært projekter, der også har anden finansiering. Projekter, der fremviser en medfinansiering, vil derfor blive foretrukket. Der kan medregnes værdien af frivillige timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. time.

Puljen uddeles tre gange årligt. Du kan ansøge om midler fra Helhedsplanspuljen ved at sende en mail til helhedsplanpuljen@landsbyforum-ringsted.dk.

Ringsted Kommune og Landsbyforum indledte i 2014 et fireårigt samarbejde omkring puljemidler til udvikling af landdistrikterne. På baggrund af samarbejdet er der udarbejdet en evaluering, som præsenterer resultaterne af de første fire år med Helhedsplanpuljen. Evalueringen kan du læse her: PDF icon Evaluering af Helhedsplanspuljen 2014-2017.

Landområdernes Kulturpulje

Denne pulje skal støtte kulturarrangementer, og det kan både være teater, musik, foredrag eller noget helt fjerde – bare det kommer beboerne i landområderne til gavn.

Ansøgere til puljen kan være foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner, enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at igangsætte en lokal kulturaktivitet.

Ansøgning skal indsendes elektronisk til maro@ringsted.dk og være udformet på den særlige ansøgningsblanket, som du kan finde på www.ringsted.dk.

Der er tre ansøgningsfrister til puljen: den 15. januar, den 15. maj og den 15. oktober.

Ved ansøgningsfristen den 15. oktober kan der søges til aktiviteter i hele det følgende kalenderår og til evt. restpulje i indeværende kalenderår.

Ansøgninger om tilskud behandles af Landsbyforum

Landdistriktspolitik

I Ringsted Kommune er der sket meget de sidste 10 år. Kommunen har haft en stor tilflytning af både nye borgere, men også af mange nye erhvervsvirksomheder.

For at skabe så gode vilkår som muligt for livet på landet har byrådet i juni 2020 vedtaget en ny landdistriktspolitik til afløsning af den gamle politik fra 2016. Landdistrikspolitikken vil blive fulgt op af en strategi- og handleplan, der vil opstille konkrete tiltag som kommunen vil arbejde med i de fremadrettet år. 

Se også:

PDF icon Landdistriktspolitik 2020

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.12.2020