Du er her

Olietank

Her finder du information om, hvad du skal gøre, når du skal installere eller sløjfe en olietank.

Når du vil installere en olietank, skal du udfylde et anmeldeskema for olietank.

Vil du sløjfe en olietank, skal du udfylde et sløjfningsskema.

Skemaer skal sendes til teknikogmiljo@ringsted.dk eller du kan sende informationerne gennem systemet Byg og Miljø. Følg vejledningen i systemet for at udfylde skemaet fyldestgørende.

Hvis du opsætter en plasttank, skal du følge beredskabsstyrelsens vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.

Hvordan kan jeg sløjfe min olietank?

Skal du sløjfe en nedgravet olietank, skal du som minimum få tanken bundsuget samt påfyldningsstudsen og udluftningsrøret afproppet. Du skal sende dokumentation for bundsugning og afpropning sammen med anmeldelse om sløjfning.

Du kan aflevere din tømte olietank på genbrugspladsen. Kontakt altid genbrugspladsen, inden du kommer med tanken for at få oplysninger om, hvordan de vil have olietanken.

Her finder du kontaktoplysninger til Genbrugspladsen i Ringsted.
 

Er min olietank lovlig?

Der er regler for, hvornår en olietank skal sløjfes. På din tankattest for olietanken findes oplysninger om årstal, materialer m.m., der skal benyttes for at vurdere, hvornår den skal sløjfes.

Tjek, hvornår din tank skal sløjfes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad gør jeg, hvis uheldet er ude?

Hvis du anvender olietanken til boligopvarmning, er du omfattet af en forsikringsordning. Den dækker i et vist omfang oprensning af olieforurening fra olietanke og rørsystemer.

Alle lovlige olietanke til boligopvarmning er omfattet af forsikringen, der betales gennem prisen for olien. Uheld med olietanke skal anmeldes til Ringsted Kommune.

Læs mere om olietanke

Olietanke

Privat olietank

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

  • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
  • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Ny olietank

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • en skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen
  • en beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
  • tidspunkt for etablering

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Hul på olietank

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Lovgivning

Du kan se 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for etablering og anvendelse af olietanke bliver reguleret via 'Olietankbekendtgørelsen'. Læs bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.09.2019