Du er her

Røg, støj og lugt

Her finder du information om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af røg, støj eller lugt fra virksomheder eller private.

Du kan klage over miljøgener fra ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, lugt, støj, røg m.m. fra både virksomheder og private.

Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed, du mener, har forårsaget problemet. I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke klar over, at der er et problem.

Du kan anmelde en miljøgene til Ringsted Kommune ved at udfylde et klageskema og sende det til teknikogmiljo@ringsted.dk

Din anmeldelse indgår i sagens dokumenter, og vi vil derefter tage kontakt til den pågældende person eller virksomhed, der klages over, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen.

Den, der klages over, kan bede om aktindsigt i de oplysninger, kommunen har om sagen, og kommunen skal som udgangspunkt udlevere disse oplysninger, medmindre der er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

Fil Klageskema

Regler for støj ved udendørs arrangementer er beskrevet i Miljøforskrift for udendørs arrangementer.

Se regler for Tomgangsregulativ for Ringsted Kommune.

 

 

Nabostøj

Hvad gør jeg ved nabostøj?

Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra fx høj musik, plæneklippere eller anden form for støj, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig.

Hjælper det ikke, gælder der forskellige regler for, hvordan du kan klage:

  • Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du prøve at kontakte din udlejer, da udlejer skal sikre, at der hersker en god stemning i ejendommen. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, kan udlejer opsige din nabos lejemål.
  • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri.
  • Hvis du bor i en ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforeningen, alt efter hvilken boligtype du bor i.

Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. Kommunen kan oplyse om reglerne, hvis du er generet af støj fra naboens varmepumpe, plæneklipper, motorsav, hanegal eller lignende.

Du kan få gode tips i forbindelse med støj fra byggeri hos Boligejernes Videnscenter.

Hvad kan jeg gøre for at begrænse min egen støj?

Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af din egen støj og bevare et godt naboskab:

  • overholde husordenen i boligforeningen eller reglerne i grundejerforeningen
  • lydisolere din bolig
  • begrænse støjen til dagtimerne
  • lukke vinduer og døre
  • varsle naboerne i god tid, fx når du skal holde fest, afhøvle gulve og lignende.

Lovgivning

Du kan se reglerne i Bygningsreglementets afsnit om akustisk indeklima.

På grundlag af Ordensbekendtgørelsens § 3 stk. 1 kan politiet gribe ind overfor: Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

Kommunen kan vedtage regler om støj fra plæneklippere, motorsave og hanegal på grundlag af Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 19 og § 20.

På grundlag af Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen regulere støj fra fx varmepumper.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

30.10.2019