Du er her

Rotter

Her kan du anmelde rotter og læse om, hvad du kan gøre for at forebygge rotter

Hvordan anmelder du rotter?

Ser du tegn på rotter, skal du indberette det i kommunens rotteweb. Så vil du efterfølgende blive kontaktet af en rottebekæmper fra KILTIN.

Du kan også selv kontakte kommunens rottebekæmper KILTIN A/S på tlf. 33 98 66 43. KILTIN har åbent mandag-fredag kl. 8.30-16.

Som grundejer skal du sikre og renholde din ejendom, for at forebygge angreb af rotter. Der er nemlig en masse du selv kan gøre. Læs mere nedenfor.

Hvad skal du holde øje med?

 • Huller i jorden uden opgravet jord omkring hullet, synkende fliser eller asfalt eller huller i nærheden af en kloakledning. Se videoen "Kloakbrud".
 • Ekskrementer. Rotternes ekskrementer er ca. 15-17 mm lange og 6 mm tykke. Rotter har tendens til at lave toiletpladser, og ekskrementerne ligger derfor mere samlet og skjult end muselort. Se videoen "Er der rotter".

 

Hvordan undgår vi at få rotter?

 • Hvad kan du selv gøre?

  Du  kan selv gøre en hel masse for at undgå rotteangreb, fx:

  • Minimere foderspild ved fuglehuse, kaniner og hønsehold. Det er alletiders tag-selv-bord for rotterne.
  • Friholde ydervægge for buske og anden bevoksning i en meters afstand. Rotter kan klatre, og springe ca. 1 meter. Fra taget kan de komme ind på loftet.
  • Undgå rod op ad huset og bunker med skrammel i baghaven. Det er gode gennemsteder for rotter. Se video om gemmesteder.
  • Sørge for at tagnedløb enten udmunder under kloakrist/kloakdæksel, eller er forsynede med en tragt, som slutter tæt til rist.
  • Tjekke om ventilationsriste i bygningen er hele og lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave igennem, fx galvaniseret stål.
  • Reparere revner og sprækker i sokkel og facade. En voksen rotte kan komme igennem et hul med en diameter på 2 cm.
  • Undgå kogte grøntsager og kød i kompostbunken/beholderen.
  • Rottesikre hønsehuse og kaninbure. Se videoen "Hønsehold".
  • Sørge for at opmagasinering af byggematerialer klodses op og ligger frit fra mure, vægge og hegn.
  • Rense vandlåse i køkken og badeværelse med sulfo og kogende vand 4-6 gange årligt. Brug ikke afløbsrens.

  Husk, at du IKKE selv må lægge rottegift ud. Det er ulovligt at anvende rottegift, hvis ikke man har en autorisation.

 • Handleplan for rotter

  Handleplan for rotter har til formål at beskrive Ringsted Kommunes indsats for at bekæmpe rotter.

  Se hele Handleplanen for rotter

   

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.03.2019