Du er her

Rotter

Her kan du anmelde rotter og læse om, hvad du kan gøre for at forebygge rotter

Hvordan anmelder du rotter?

Ser du tegn på rotter, skal du indberette det i kommunens rotteweb. Så vil du efterfølgende blive kontaktet af en rottebekæmper fra KILTIN.

Som grundejer skal du sikre og renholde din ejendom, for at forebygge angreb af rotter. Der er nemlig en masse du selv kan gøre. Læs mere nedenfor.

Hvad skal du holde øje med?

 • Huller i jorden uden opgravet jord omkring hullet, synkende fliser eller asfalt eller huller i nærheden af en kloakledning. Se videoen "Kloakbrud".
 • Ekskrementer. Rotternes ekskrementer er ca. 15-17 mm lange og 6 mm tykke. Rotter har tendens til at lave toiletpladser, og ekskrementerne ligger derfor mere samlet og skjult end muselort. Se videoen "Er der rotter".

Ringsted Kommune tilbyder opsætning af rottespærre hos private og regionale institutioner

I henhold til ny lovgivning på rotteområdet, skal kommunerne tilbyde private og regionale institutioner (dvs. skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler) etablering og drift af rottespærre på kommunens regning.

Kommunen tilbyder

Ringsted Kommune tilbyder private og regionale institutioner i kommunen at etablere og drive en eller flere rottespærre på ejendommens matrikel. Opsætningen koster som udgangspunkt ikke noget for den enkelte grundejer, så længe ejendommens kloakledninger ikke er i stykker.

Lovgivningen kræver forud for etablering af rottespærre, at kloakken er fri for rotter eller ledningsskader, som kan give anledning til rotter. Det betyder, at når Ringsted Kommune kommer for at etablere rottespærre, vil ejendommens kloak først blive gennemgået af Ringsted Kommune. Hvis kloakledningerne er i meget dårlig stand, eller der findes rotter i kloakken, skal dette bringes i orden, før rottespærre kan etableres. En eventuel reparation af kloakledninger er en udgift, som den enkelte grundejer selv skal betale.

Hvad er en rottespærre?

En rottespærre er en stålindsats, der fastmonteres i skelbrønde, som forbinder ejendommens spildevandsledninger med det offentlige kloaknet. Rottespærren er typisk en mekanisk klap, der kun kan åbne én vej. Det betyder, at den hjælper med at holde rotterne væk fra de private kloakledninger. En rottespærre er ikke en 100% sikring mod rotter, men den mindsker betydeligt risikoen for, at rotter kommer ind i ejendommen via toilettet og afløb.

Det er ikke alle steder, at man kan sætte en rottespærre op. Hvis der ikke er tilstrækkeligt fald på kloakledningen, vil der ved etablering af en rottespærre være risiko for hyppig tilstopning af kloakken. Derfor bliver der altid foretaget en individuel vurdering af kloakken, før der sættes en rottespærre op.

Tidsplan

Som udgangspunkt løber kommunens tilbud til udgangen af 2020. Etableringen af rottespærre vil påbegynde i efteråret 2020.

Hvad skal I gøre nu?

Hvis jeres institutioner hører til målgruppen – og I ønsker at gøre brug af tilbuddet - vil vi meget gerne have en tilbagemelding fra jer inden den 1. september 2020 af hensyn til den efterfølgende planlægning.

Tilbagemeldingen skal ske til Teknik- og Miljøcenteret på mail teknikogmiljo@ringsted.dk– mail mærkes ”Rottespærre”.

Hvordan undgår vi at få rotter?

 • Hvad kan du selv gøre?

  https://ringsted.cowiplan.dk/sektorplaner/forsyning/rottehandleplan/Du  kan selv gøre en hel masse for at undgå rotteangreb, fx:

  • Minimere foderspild ved fuglehuse, kaniner og hønsehold. Det er alletiders tag-selv-bord for rotterne.
  • Friholde ydervægge for buske og anden bevoksning i en meters afstand. Rotter kan klatre, og springe ca. 1 meter. Fra taget kan de komme ind på loftet.
  • Undgå rod op ad huset og bunker med skrammel i baghaven. Det er gode gennemsteder for rotter. Se video om gemmesteder.
  • Sørge for at tagnedløb enten udmunder under kloakrist/kloakdæksel, eller er forsynede med en tragt, som slutter tæt til rist.
  • Tjekke om ventilationsriste i bygningen er hele og lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave igennem, fx galvaniseret stål.
  • Reparere revner og sprækker i sokkel og facade. En voksen rotte kan komme igennem et hul med en diameter på 2 cm.
  • Undgå kogte grøntsager og kød i kompostbunken/beholderen.
  • Rottesikre hønsehuse og kaninbure. Se videoen "Hønsehold".
  • Sørge for at opmagasinering af byggematerialer klodses op og ligger frit fra mure, vægge og hegn.
  • Rense vandlåse i køkken og badeværelse med sulfo og kogende vand 4-6 gange årligt. Brug ikke afløbsrens.

  Husk, at du IKKE selv må lægge rottegift ud. Det er ulovligt at anvende rottegift, hvis ikke man har en autorisation.

 • Handleplan for rotter

  Handleplan for rotter har til formål at beskrive Ringsted Kommunes indsats for at bekæmpe rotter.

  Se hele Handleplanen for rotter

   

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

24.09.2021