Du er her

Trafik og veje

Her finder du information om kommunens veje og stier samt torve- og parkeringspladserne i bymidten.


Se stort kort

Offentlig vej

En offentlig vej er ejet af enten kommunen eller staten. I Ringsted Kommune er lidt under to tredjedele af vejene offentlige.

Kommunen har ansvaret for offentlige veje

På alle kommunens offentlige veje er vi forpligtede til at vedligeholde vejen og sørge for snerydning om vinteren. Betaling sker via kommunens budget.
Hvis du bor på en offentlig vej og har ønsker om ændringer på vejen som fx cykelparkering på fortovet eller flere vejtræer, kan du kontakte kommunen. Nogle ændringer er mulige, hvis du selv betaler. Andre ændringer kan gennemføres for kommunens regning.

Privat fællesvej

En privat fællesvej er en privatejet vej, hvor alle må færdes. Vejen er enten ejet af grundejerne i fællesskab, af en grundejerforening eller af en tredjepart. I Ringsted Kommune er godt en tredjedel af vejene private fællesveje. De fleste af kommunens private fællesveje ligger i forstædernes villakvarterer.

Grundejerne har ansvaret for private fællesveje

Grundejerne på en privat fællesvej er forpligtede til at vedligeholde vejen og sørge for snerydning om vinteren. Grundejerne betaler i fællesskab udgifterne til dette.
 
Hvis grundejerne ønsker at lave ændringer på vejen, fx vejbump eller skråparkering, er det grundejerne selv, der gennemfører og betaler ændringerne i fællesskab. For at lave ændringer på vejen, skal to krav dog være opfyldt: Der skal være tilslutning blandt grundejerne, og kommunen skal give tilladelse til det.
 
De private fællesveje er offentligt tilgængelige, og grundejerne på vejen har ansvaret for, at vejene er i god og forsvarlig stand. Sørger grundejerne ikke for det, skal kommunen gøre det.

Vi afgør om vejen er i god stand

Kommunen afgør om de private fællesveje er i god og forsvarlig stand. Det har vi pligt til, da vi som vejmyndighed skal administrere privatvejsloven og vejloven.

Vi fører tilsyn med vejene

Vi tilser vejene mindst en gang årligt, samt hvis vi får klager. Vores tilsynsførende afgør om vejen er i god og forsvarlig stand ud fra et fagligt skøn. I skønnet indgår de konkrete forhold i området. Det stiller fx særlige krav til vejen, hvis den betjener ældreboliger eller en skole.
 
Er vejen ikke i god stand sætter kommunen en proces i gang. Processen afhænger af udbedringens karakter, der kræves enten:

  • Et enkeltstående vejarbejde, når problemet er lokalt på vejen og kun berører en grundejer.
  • Et samlet vejarbejde, når problemet berører flere grundejere.

Hvad siger loven:

 

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
  • Åbent telefonisk fra kl.10.00
  • Mandag11.00 - 15.00
  • Tirsdag11.00 - 15.00
  • Onsdag11.00 - 15.00
  • Torsdag11.00 - 15.00
  • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

05.07.2021