Du er her

Trafik- og vejprojekter

Her kan du læse om de større trafik- og vejprojekter, som kommunen deltager i.

Under de enkelte projekter finder du materiale og eventuelle links.

Vej- og Trafiksikkerhedsprojekter

Renovering af Dagmarsgade 2017 – nyt byrum med cykelstier og hastighedsdæmpning.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at renovere en del af Dagmarsgade med nye fortove, cykelstier og forsyningsledninger i forlængelse af sidste års anlægsarbejder på Valdemarsgade og del af Dagmarsgade.

Anlægsarbejdet er igangsat 15. maj 2017 og afsluttes omkring december 2017.

For at trafikken også kan fungere hensigtsmæssigt i omkringliggende gader, opdeles arbejdet i etaper.

 

Den næste etape er strækningen fra Schandorphsvej til Bryggerstræde. .

I denne etape indgår også udskiftning af spildevandsledninger på en del af Schandorphsvej og Pileborggade. Veje og fortove ændres ikke i denne omgang på Schandorphsvej og Pileborggade.

Hele området kommer til at fungere som et arbejdsområde, hvor der ikke er gennemkørsel. Der opretholdes gående adgang forbi arbejdsstedet på alle tre veje, Dagmarsgade, Schandorphsvej og Pileborggade.


Anlægsperioden forventes at være ca. 2. oktober – 15. december 2017.

Vær opmærksom på, at der vil være lukket for gennemkørsel på Schandorphsvej og Pileborggade, mens adgang til Bryggerstræde sker fra syd via Dagmarsgade.

Schandorphsvej er åben til og fra Sct. Knudsgade. Pileborggade påregnes åben til og fra Sct. Hansgade. Parkering på den åbne del af Pileborggade kan ikke forventes, mens Pileborggade er lukket mod Dagmarsgade. Nærmeste offentlige p-pladser er ved vandtårnet, Irma eller Schandorphsvej.

Det er muligt at se et foreløbigt projekt på linket skilte og afmærkningsplan.

Der skal udføres meget gravearbejde, for at kunne udskifte vand, fjernvarme og kloakledninger og gøre plads til nye cykelstier og fortove. Det kan derfor ikke undgås, at beboere der bor i nærheden af de pågældende veje, i særlig grad vil blive berørt af arbejdet. Det kan være midlertidige afbrydelser af vand og varme eller besvær med at kunne komme til sin bolig på samme vis som man plejer.

Vi vil i god tid og løbende informere målrettet til de beboere der i særlig grad berøres. Spørgsmål kan rettes til Ringsted Kommune på tlf. 57 62 63 70.

 

Ringsted Byråd har vedtaget en helhedsplan for Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborgade.

Helhedsplan kan ses her:  trafiksikkerhed og byrumsforbedring i Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborggade.

Byrådet har foreløbig besluttet at igangsætte en renovering af en del af Dagmarsgade i år.
 

Ringsted Forsynings projekter

Læs mere om Ringsted Forsynings igangværende og planlagte graveprojekter via dette link , se under her graver vi.
 

Broprojekter

Ingen igangværende.
 

Byggemodninger

Ingen igangværende.

 

Eksterne anlægsprojekter

Arbejder ved Ringsted Station

Læs mere om Fehmernforbindelse og udbygning af spor vest for Ringsted station via dette link Den nye bane København-Ringsted

Igangværende vejprojekter

 • Cykelsti Rusgårds Bakke

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti fra Vigersted til Roskildevej.
  Som led i forundersøgelserne blev der den 31. maj 2016 afholdt borgermøde i Vigersted Forsamlingshus.

  I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en rapport over forundersøgelsen. Du kan her læse rapporten

  Forundersøgelse cykelsti på Rusgaards Bakke

  Da Roskildevej er en statsvej, som bestyres af Vejdirektoratet, har der i forbindelse med forundersøgelsen været en dialog med Vejdirektoratet om cykelstiens tilslutning og krydsning af Roskildevej.

  Ved behandling af sagen i Klima- og Miljøudvalget den 18. maj 2017 besluttede udvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere drøftelser med Vejdirektoratet.

  Drøftelserne med Vejdirektoratet videreføres i efteråret 2017 med henblik på endelig beslutning om linjeføringen for cykelstien.

  Når der foreligger beslutning om linjeføringen fastlægges det videre forløb vedrørende projektering og etablering af cykelstien fra Vigersted til Roskildevej.

 • Cykelsti Nordrupvej

  På byrådsmøde afholdt d. 6. februar 2017 blev det besluttet at der skulle arbejdes videre med det såkaldte ”mørkeblå scenarie”, som i hovedtræk består af:
  ·    Tilslutning til Haslevvej
  ·    2 minus 1 vej på Nordrupvej igennem Mulstrup
  ·    Dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej mellem Mulstrup og Nordrup Vestervang
  ·    40 km/h zone på veje i ny udstykning Nordrup Vestervang
  ·    Dobbeltrettet cykelsti i eget trace mellem Nordrup Vestervang og Nordbakkeskolen.

  Efterfølgende er rådgiverydelsen blevet udbudt og vinderen – det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. – er nu i fuld gang med detailprojekteringen ligesom den tilknyttede landinspektør er ved at afsætte skel m.m.
  Når projekteringen er afsluttet vil der blive forelagt en sag for byrådet hvor der søges om midler til anlæg af projektet. Dette forventes at ske ved udgangen af 2017.

  Såfremt der bevilliges midler forventes cykelstien anlagt i løbet af 2018

  I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en rapport over forundersøgelsen. Du kan her læse rapporten

  Forundersøgelse cykelsti på Nordrupvej

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00

Sidst opdateret

29.09.2017