Du er her

Trafik- og vejprojekter

Her kan du læse om de større trafik- og vejprojekter, som kommunen deltager i.

Under de enkelte projekter finder du materiale og eventuelle links.

Vej- og Trafiksikkerhedsprojekter

Krydset Næstvedvej – Jernbanevej bygges om

Ombygningen er gennemført. Det forventes, at der vil blive lagt nyt asfalt på i foråret 2017.

 

Renovering af Dagmarsgade 2017 – nyt byrum med cykelstier og hastighedsdæmpning.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at renovere en del af Dagmarsgade med nye fortove, cykelstier og forsyningsledninger i forlængelse af sidste års anlægsarbejder på Valdemarsgade og del af Dagmarsgade.

Anlægsarbejdet igangsættes 15. maj 2017 og afsluttes omkring december 2017.

For at trafikken også kan fungere hensigtsmæssigt i omkringliggende gader, opdeles de kommende arbejder i etaper.

Den første etape bliver strækningen på Anlægsvej. Derved kan trafikken på Dagmarsgade opretholdes, mens Anlægsvej bliver klar til Ringsted Festival. Det forventes at Anlægsvej er færdig senest 1. august 2017. Anlægsvej spærres for gennemkørsel, men der opretholdes gående adgang forbi arbejdsstedet i anlægsperioden. Anlægsvej indrettes som i dag, men der etableres hævet flade nær Dagmarsgade.
 

Anlægsperioden er skønnet fra 15. maj – 1. august.

Den første etape:

Trafikken omlægges, mens Anlægsvej er spærret. Der er omkørsel via andre veje i nærområdet, hvorfor der også er opsat midlertidige skilte, der vejleder om omkørsel.

Bustrafikken omlægges også. Det er rute 402 og 404 der omlægges. Vær opmærksom på Movias ruteændring og hvilke stoppesteder, der midlertidig bliver nedlagt.

Se evt. på Dot din offentlige transport

Den anden etape bliver strækningen fra Sct. Knudsgade til Schandorphsvej. Sct. Knudsgade berøres på en mindre strækning nær Dagmarsgade, hvor den afspærres. Der anlægges hævet flade på Sct. Knudsgade.

Anlægsperioden er ikke fastlagt endnu, men forventes opstartet senest 1. august.

Den tredje etape bliver strækningen fra Schandorphsvej til Pileborggade. På Schandorphsvej bliver vej og fortove, dog ikke ændret i denne omgang.

Den anden og tredje etape vil vi informere nærmere om i juli.

Det er mulig at se et foreløbigt projekt på linket skilte og afmærkningsplan.

Der skal udføres meget gravearbejde, for at kunne udskifte vand, fjernvarme og kloakledninger og gøre plads til nye cykelstier og fortove. Det kan derfor ikke undgås, at de beboere der bor i nærheden af de pågældende veje, i særlig grad vil blive berørt af arbejdet. Det kan være midlertidige afbrydelser af vand og varme eller besvær med at kunne komme til din bolig på samme vis som du plejer.

Vi vil dog i god tid løbende informere målrettet til de beboere der i særlig grad berøres. Spørgsmål kan rettes til Ringsted Kommune på tlf. 57 62 63 70.  

Ringsted Byråd har vedtaget en helhedsplan for Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborgade.

Helhedsplan kan ses her:  trafiksikkerhed og byrumsforbedring i Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborggade.

Byrådet har foreløbig besluttet at igangsætte en renovering af en del af Dagmarsgade i år.
 

 

Ringsted Forsynings projekter

Læs mere om Ringsted Forsynings igangværende og planlagte graveprojekter via dette link.
 

Broprojekter

Ingen igangværende.
 

Byggemodninger

Ingen igangværende.

 

Eksterne anlægsprojekter

Den nye bane København-Ringsted
Femernforbindelsen
Udbygning af spor vest for Ringsted station

Igangværende vejprojekter

 • Søndervang og Søndre Parkvej

  Projektet er et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning. Det indebærer blandt andet nye cykelstier og regnbede, der kan tilbageholde vandet ved større regnskyl. Anlægsarbejdet udføres i perioden august til marts 2017.

 • Cykelsti Rusgårds Bakke

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti fra Vigersted til Roskildevej.

  Det er planen, at forundersøgelsen i efteråret 2016 skal munde ud i en politisk beslutning om hvilken løsning der vælges for etablering af cykelstien.
  Etablering af cykelstien planlægges på nuværende tidspunkt gennemført i 2017.

  Som led i forundersøgelserne blev der den 31. maj 2016 afholdt borgermøde i Vigersted Forsamlingshus.
   

 • Cykelsti Nordrupvej

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti langs Nordrupvej fra Haslevvej til Nordrup.

  Det er planen, at forundersøgelsen i efteråret 2016 skal munde ud i en politisk beslutning om hvilken løsning der vælges for etablering af cykelstien.
  Etablering af cykelstien planlægges på nuværende tidspunkt gennemført i 2017.

  Som led i forundersøgelserne blev der den 18. maj 2016 afholdt borgermøde i Nordrup Forsamlingshus.
  Her kan du læse:

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00

Sidst opdateret

10.05.2017