Du er her

Trafik- og vejprojekter

Her kan du læse om de større trafik- og vejprojekter, som kommunen deltager i.

Under de enkelte projekter finder du materiale og eventuelle links.

Vej- og Trafiksikkerhedsprojekter

Renovering af Dagmarsgade 2017 – nyt byrum med cykelstier og hastighedsdæmpning.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning samarbejder om at renovere en del af Dagmarsgade med nye fortove, cykelstier og forsyningsledninger i forlængelse af sidste års anlægsarbejder på Valdemarsgade og del af Dagmarsgade.

Anlægsarbejdet er igangsat 15. maj 2017 og afsluttes omkring december 2017.

For at trafikken også kan fungere hensigtsmæssigt i omkringliggende gader, opdeles arbejdet i etaper.

Den første etape er strækningen på Anlægsvej. Det forventes at Anlægsvej er færdig senest 10. august 2017. Anlægsvej er afspærret for gennemkørsel, men der er opretholdt gående adgang forbi arbejdsstedet i anlægsperioden. Anlægsvej indrettes som i dag, men der etableres hævet flade nær Dagmarsgade.

Anlægsperioden er skønnet fra 15. maj – 10. august.

Den første etape:

Trafikken er omlagt, mens Anlægsvej er spærret. Der er omkørsel via andre veje i nærområdet, hvorfor der også er opsat midlertidige skilte, der vejleder om omkørsel.

Bustrafikken omlægges forsat. Det er rute 402 og 404 der er omlagt. Vær opmærksom på Movias ruteændring og hvilke stoppesteder, der midlertidig er nedlagt.

Se evt. på Dot din offentlige transport

Den anden etape er strækningen fra Sct. Knudsgade til Schandorphsvej. Sct. Knudsgade berøres på en mindre strækning nær Dagmarsgade, hvor den afspærres.

Anlægsperioden starter den 12. juni og foregår samtidig med at den 1. etape færdiggøres. Den anden etape forventes færdig den 1. september, hvor der genåbnes for kørende trafik, herunder også bustrafikken.

Den første og anden etape:

Det færdige projekt indeholder etablering af hævet flade, i området Sct. Knudsgade-Dagmarsgade-Anlægsvej.

 

Den tredje etape bliver strækningen fra Schandorphsvej til Pileborggade. På Schandorphsvej bliver vej og fortove, dog ikke ændret i denne omgang.

Anlægsperioden forventes at være ca. 1. september – 15. oktober.

Dagmarsgade og en del af Schandorphsvej spærres for kørende trafik, mens arbejdet pågår.

På en del af Schandorphsvej skal der udskiftes spildevandsledninger. Der opretholdes gående adgang forbi arbejdsstedet.

 

Den fjerde etape forventer vi at kunne informere nærmere om i begyndelsen af september. Etapen forventes at omfatte del af Pileborggade og Dagmarsgade til Bryggerstræde.

Det er muligt at se et foreløbigt projekt på linket skilte og afmærkningsplan.

Der skal udføres meget gravearbejde, for at kunne udskifte vand, fjernvarme og kloakledninger og gøre plads til nye cykelstier og fortove. Det kan derfor ikke undgås, at beboere der bor i nærheden af de pågældende veje, i særlig grad vil blive berørt af arbejdet. Det kan være midlertidige afbrydelser af vand og varme eller besvær med at kunne komme til sin bolig på samme vis som man plejer.

Vi vil i god tid og løbende informere målrettet til de beboere der i særlig grad berøres. Spørgsmål kan rettes til Ringsted Kommune på tlf. 57 62 63 70.

Ringsted Byråd har vedtaget en helhedsplan for Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborgade.

Helhedsplan kan ses her:  trafiksikkerhed og byrumsforbedring i Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborggade.

Byrådet har foreløbig besluttet at igangsætte en renovering af en del af Dagmarsgade i år.
 

 

Ringsted Forsynings projekter

Læs mere om Ringsted Forsynings igangværende og planlagte graveprojekter via dette link.
 

Broprojekter

Ingen igangværende.
 

Byggemodninger

Ingen igangværende.

 

Eksterne anlægsprojekter

Den nye bane København-Ringsted
Femernforbindelsen
Udbygning af spor vest for Ringsted station

Igangværende vejprojekter

 • Søndervang og Søndre Parkvej

  Projektet er et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning. Det indebærer blandt andet nye cykelstier og regnbede, der kan tilbageholde vandet ved større regnskyl. Anlægsarbejdet udføres i perioden august til marts 2017.

 • Cykelsti Rusgårds Bakke

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti fra Vigersted til Roskildevej.

  Det er planen, at forundersøgelsen i efteråret 2016 skal munde ud i en politisk beslutning om hvilken løsning der vælges for etablering af cykelstien.
  Etablering af cykelstien planlægges på nuværende tidspunkt gennemført i 2017.

  Som led i forundersøgelserne blev der den 31. maj 2016 afholdt borgermøde i Vigersted Forsamlingshus.
   

 • Cykelsti Nordrupvej

  Ringsted Kommune er i gang med forundersøgelser for etablering af en cykelsti langs Nordrupvej fra Haslevvej til Nordrup.

  Det er planen, at forundersøgelsen i efteråret 2016 skal munde ud i en politisk beslutning om hvilken løsning der vælges for etablering af cykelstien.
  Etablering af cykelstien planlægges på nuværende tidspunkt gennemført i 2017.

  Som led i forundersøgelserne blev der den 18. maj 2016 afholdt borgermøde i Nordrup Forsamlingshus.
  Her kan du læse:

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00

Sidst opdateret

21.07.2017