Du er her

Vandløb og søer

Her på siden finder du information om Ringsted Kommunes mange vandløb og større søer.

I Ringsted Kommune er der omkring 170 km offentlige vandløb fordelt på ca. 50 vandløb. Der er også et ukendt antal private vandløb. Grøfter og dræn betegnes også som vandløb.

Loven deler vandløbene i offentlige og private vandløb, og kommunen er myndighed for alle vandløb. Reglerne står i Lov om Vandløb og angiver blandt andet de pligter og rettigheder, som både bredejere og kommunen har.

Det kan variere, hvad der gælder for det enkelte vandløb. Det er derfor altid en god idé at se vandløbsregulativet igennem for svar rettet mod et bestemt offentligt vandløb.

Du finder information om vandløbsregulativer og generelt om vandløbsvedligeholdelse m.m. på de følgende sider:

Gå til siden Vandløbregulativer

Gå til siden Vandløb og Vandløbsvedligeholdelse

Ringsted Kommune ejer også de to store søer i kommunen Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.

Gå til siden Helhedsplan for Gyrstinge- og Haraldsted Sø

I perioden 2017-20 vil Ringsted Kommune revidere vandløbs- og sø-regulativerne

Gå til siden Revision og fornyelse af regulativer for offentlige vandløb og søer

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

26.03.2021