• node/1229

  Café Ingeborg - mødestedet for byens pen...

  Café Ingeborg tilbereder sund mad, samtidig med at det er en arbejdsplads, der tilbyder udviklende arbejde til mennesker med særlige behov.

 • node/584

  Hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecen...

  Her finder du information om Ringsted Kommunes hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre.

 • node/675

  Problemer med alkohol og rusmidler

  Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til borgere med alkohol- og rusmiddelproblemer.

 • node/665

  Psykisk sårbarhed

  Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til psykisk sårbare voksne.

 • node/485

  Hjælp og støtte i hverdagen

  Find information om, hvordan du søger om fx personlig- og praktisk hjælp, daghjem, aflastning, nødkald og madservice, hvis du har brug for støtte i...

 • node/434

  Sundhed, forebyggelse og træning

  Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud inden for genoptræning, træning, sundhed og forebyggelse, eksempelvis hvis du har kræft,...

 • node/367

  Sygesikring og lægevalg

  Her finder du information om sygesikring, lægevalg og tilskud til medicin m.m.

 • node/887

  Voksne handicappede

  Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede.

 • node/346

  Dødsfald

  Her finder du information om proceduren ved dødsfald.

 • node/347265

  Helbredstillæg

  Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist og har helbredsudgifter

 • node/954

  Hjælpemidler, boligændringer og støtte t...

  Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, boligændringer eller støtte til bil, hvis du har et handicap og ikke længere kan...

 • node/342226

  Tilsyn og kvalitetsstandarder

  Her kan du finde tilsynsrapporter på social-, ældre- og sundhedsområdet og Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder på voksenområdet.

Nyheder

 • Nye tilbud til et aktivt liv med demens og pårørende

  10. maj 2021

  Ringsted Kommune har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til tre nye tilbud, der skal hjælpe...

 • Høj andel af inviterede har fået mindst første

  23. marts 2021

  I Ringsted Kommune er 83 og 89 procent af de inviterede i målgruppe 2 og 3 påbegyndt vaccination...

 • Beboere på botilbuddet Bengerds Huse har fået første

  11. marts 2021

  Størstedelen af beboerne på Ringsted Kommunes botilbud Bengerds Huse er i denne uge blevet...

Begivenheder

Ingen resultater