Du er her

Bleer – inkontinens

Hvis du er inkontinent og har brug for bleer, kan du søge om bleer i Ringsted Kommune.

Om bleer

Bleer er et hjælpemiddel, som kan afhjælpe dig, hvis du har problemer med inkontinens. Inkontinens er blandt andet ufrivillig vandladning og afføring.

Vores målgruppe

Du kan få bleer, hvis der er tale om et varigt problem, og hvis det vurderes, at bleen i væsentlig grad kan afhjælpe problemet.
Relevante behandlings- og træningsmuligheder samt livsstilsændringer skal være afprøvet, før der kan bevilges bleer.

Sådan får du hjælp

Du søger om bleer på borger.dk.

Bleer bevilges af en visitator, som vil foretage en vurdering af din situation og afklare dit behov for hjælp og støtte.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre, der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Bleer bevilges efter Lov om social service § 112. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Læs mere om bleer - inkontinens:

 • Hvad sker der efter vurderingen?

  Efter vurderingen laver visitator en skriftlig afgørelse, der beskriver hvilken hjælp og støtte du er bevilget.

  Visitator vil give din leverandør besked om den hjælp og støtte du er bevilget.

  Visitator vil følge op på dit behov for hjælp og støtte ca. 1 gang årligt.

 • Skal jeg undersøges af en læge?

  Ja, der er brug for en lægefaglig udredning og vurdering, før din ansøgning om bleer kan behandles.
  Udredningen kan foregå hos egen læge eller speciellæge eller samarbejde med Inkontinensklinikken.
   

 • Kan jeg få bleer midlertidigt?

  Nej, der kan ikke bevilges bleer på baggrund af en midlertidig tilstand for eksempel diarre. I disse tilfælde skal du selv købe bleer.

 • Hvem leverer bleerne?

  Ringsted Kommune har indgået leverandøraftale med Essity Danmark A/S.

  Fritvalg af leverandør

  Du har mulighed for at vælge en anden leverandør end den Ringsted Kommune har indgået leverandøraftale med. Hvis du vælger en anden leverandør skal du selv indkøbe bleerne. Ringsted Kommune betaler leverandøren et beløb svarende til den pris kommunen kunne have erhvervet bleerne til hos sin leverandør. Et eventuelt restbeløb betales af dig.

 • Hvad koster bleerne?

  Der er ingen egenbetaling på bleer.

  Dog kan der være en egenbetaling, hvis du benytter dig af en anden leverandør end den Ringsted Kommune har indgået leverandøraftale med.

 • Hvordan bestiller jeg bleer?

  Når du har fået en bevilling på bleer, skal du selv sørge for at bestille bleer.

  Du kan bestille bleer via Essity/Tenas hjemmeside.
   

   

 • Hvordan ændrer jeg på min bevilling?

  Skal der ændres i din bevilling skal du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen sendes til Myndighedsenheden. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

19.07.2021