Du er her

Boliganvisning

Her finder du information om, hvilke forskellige boligtyper kommunen kan anvise dig til.

Ringsted Kommune har mulighed for anvise dig til følgende boligtyper:

Anvisning til plejeboliger - En plejebolig er et tilbud til borgere, som ikke kan klare sig i nuværende bolig, og hvor der er omfattende behov for omsorg og pleje.

Bolig efter sociale kriterier - En bolig efter sociale kriterier er et tilbud til borgere, der har påtrængende boligsociale problemer og i forvejen er bosat i Ringsted Kommune.

Botilbud - Botilbud er et tilbud til borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke er i stand til at klare sig i eget hjem.

Forsorgshjem - Forsorgshjem er et midlertidigt tilbud til borgere, som er hjemløse og har særlige sociale problemer.  

Handicapboliger - Handicapboliger er et tilbud til borgere, der har brug for en bolig på grund af et handicap.

Husvild - Hvis du akut har mistet din bolig, kan du få hjælp til midlertidig indkvartering.

Krisecenter - Krisecenter er ét midlertidigt tilbud til borgere, som bliver udsat for- eller trues med psykisk eller fysisk vold.

Søg om bolig i almene boligselskaber - Du kan skrive dig op til en lejebolig i et boligselskab efter boligpolitiske kriterier, hvis du har brug for en almen bolig.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Sidst opdateret

18.06.2021