Du er her

Botilbud

Kommunen kan tilbyde dig et botilbud, hvis du har brug for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

Om botilbud

Der findes forskellige former for botilbud, både offentlige og private, og der findes midlertidige og længerevarende botilbud. Ringsted Kommune benytter både egne botilbud og botilbud i andre kommuner. Nogle botilbud har døgnbemanding, andre har kun personaledækning i dag- og aftentimer.

I botilbuddet vil du modtage den støtte og vejledning, som du har brug for på grund af din funktionsnedsættelse. Hvis du bor i et botilbud, vil der være en egenbetaling.

I Ringsted Kommune har vi følgende botilbud:

Målgruppe

Hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke er i stand til at klare dig i eget hjem, kan du søge om at blive visiteret til botilbud.

Sådan får du hjælp

En sagsbehandler i Myndighedsenheden kan indstille dig til botilbud, og indstillingen behandles og afgøres efterfølgende af Ringsted Kommunes boligvisitationsudvalg.

Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeenheden.

Yderligere information

Tilbud om midlertidigt botilbud ydes efter Servicelovens §107. Tilbud om længerevarende botilbud ydes efter Servicelovens §108. Loven opdateres løbende, og du kan finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for midlertidigt ophold i botilbud § 107 i den PDF iconpolitisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for længerevarende botilbud § 108 i den PDF iconpolitisk vedtagne kvalitetsstandard.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00

Kontakt: Ringsted Kommunes Ungeenhed

Ringsted Kommunes Ungeenhed
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 87 30
Fax: 57 62 89 69
  • Mandag11:00 - 15:00
  • Tirsdag11:00 - 15:00
  • Onsdag11:00 - 15:00
  • Torsdag11:00 - 15:00
  • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

11.11.2020