Du er her

Daghjem for demente

Ringsted Kommune tilbyder daghjem for demente, hvis du er dement og har svært ved at klare dig i hjemmet, eller du er ægtefælle til en dement og har brug for aflastning.

Om daghjem for demente - Oasen

Ringsted Kommunes daghjem for demente er placeret på Plejecenter Solbakken og hedder Oasen. Daghjemmet er et beskyttet miljø, hvor der er en fast personalegruppe omkring de demente i en struktureret hverdag. Daghjemmet Oasen tilbyder hjælp til at bevare fysiske og mentale færdigheder samt at vedligeholde sociale relationer.

Aktiviteter kan for eksempel være træningsspil, holdtræning, sociale aktiviteter, håndarbejde, gåture, udflugter, haveaktiviteter, sang og musik, lettere madlavning, bagning, ”huslige gøremål” og livshistorie (snak om gamle dage, arbejdsliv m.m.).

Vores målgruppe

Du kan komme på daghjem for demente, hvis du er dement og har fået problemer med at klare din hverdag, og hvis du har behov for meget pleje og omsorg, der ikke kan tilgodeses ved hjælp i hjemmet.
Hvis du er ægtefælle til en dement og har brug for aflastning i hverdagen, kan du søge om at få din ægtefælle på daghjem for demente.

Sådan får du hjælp

Hvis du ønsker at søge om daghjem for demente, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Team Visitation i Myndighedsenheden.
Daghjem for demente bevilges af visitator. Visitator foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Ansøgningsskema til daghjem for demente.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre, der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Daghjem for demente bevilges efter Lov om social service §§ 84 og 86. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan læse mere om kørsel til daghjem i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Læs mere om daghjem for demente:

 • Hvad sker der, når jeg har søgt om daghjem for demente?

  Efter vurderingen laver visitator en skriftlig afgørelse, der beskriver, hvilken hjælp du er bevilget.

  Visitator vil give daghjemmet besked om den hjælp, du er bevilget.

 • Hvad koster hjælpen?

  Det er gratis at deltage i aktiviteterne i daghjemmet.
  Du skal betale for forplejning og kørsel til og fra daghjemmet.

  Egenbetalingen udgør i 2020 34 kr. pr. tur.

 • Hvornår er der åbent?

  Daghjemmet har åbent mandag til fredag fra kl. 9.30-15.00.

 • Hvor ofte kan jeg komme på daghjem?

  Du kan som udgangspunkt komme i daghjemmet 1-2 hverdage om ugen. Under særlige omstændigheder kan du komme i daghjemmet op til 5 hverdage om ugen.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klage nsendes til Myndighedsenheden inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelse . Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.03.2020