Du er her

Forebyggende hjemmebesøg

Når du fylder 75 år, tilbyder Ringsted Kommune et forebyggende hjemmebesøg, hvor vi kan drøfte din livssituation.

Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om besøg i dit hjem. Det er op til dig, hvad du vil tale med kommunens medarbejder om, men det kan for eksempel være din livssituation, sundhed eller hvordan du får mest muligt ud af dine egne ressourcer.

Vores målgruppe

Når du fylder 75 år, tilbyder Ringsted Kommune et forebyggende hjemmebesøg. Du vil blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg igen, når du fylder 80 år, hvis det første besøg ikke giver anledning til andet. Herefter tilbyder vi dig et besøg årligt.

Derudover har Ringsted Kommune mulighed for at tilbyde forebyggende hjemmesøg til borgere i alderen 65-79 år, som vurderes at være særlig sårbare på grund af ændret livsituation, eller som er i risiko for nedsat fysisk, psykisk eller social begrænsning, eksempelvis på grund af sygdom.

Sådan får du et forebyggende hjemmebesøg

Hvis du er i målgruppen for et forebyggende besøg, vil du blive kontaktet af Team Visitation i Ringsted Kommune.
Hvis du er bevilget hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver eller lignende, vil en visitator lave det forebyggende besøg i forbindelse med dit visitationsbesøg.

Yderligere information

Forebyggende besøg bevilges efter Lov om social service § 79 a. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre, der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg:

 • Hvem kommer på besøg?

  Du vil få besøg af en forebyggende medarbejder. Medarbejderen har en sundhedsfaglig uddannelse som ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske.

 • Hvad kan jeg bruge besøget til?

  Den forebyggende medarbejder har tavshedspligt og det er op til dig, hvad du vil tale om. Det kan for eksempel være:

  • Glæder og sorger i livet
  • Vanskeligheder ved at blive ældre
  • Livskvalitet
  • Ensomhed, tristhed og humøret
  • At mestre din livssituation
  • Dagligdagen: Hvad går godt? Hvad er svært?
  • Venner og familie - dit personlige netværk
  • At få inspiration til at gøre din hverdag lettere
  • At få øje på dine egne ressourcer og muligheder
  • At få kendskab til aktivitets- og støttemuligheder i kommunen
  • Sundhed, kost, aktiviteter og motion
  • Bolig
  • Fremtiden
 • Hvad er formålet med besøget?

  Besøgets formål er forebyggelse og sundhedsfremme.

  Forebyggelse kan være med til, at du mindsker din risiko for sundhedsmæssige problemer.

  Det kan for eksempel være at forebygge:

  • Livsstilssygdomme
  • At du mister færdigheder
  • At små problemer vokser sig store

  Sundhedsfremme styrker dig i, at klare dagliglivets udfordringer - at du ser muligheder frem for begrænsninger.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.01.2021