Du er her

Handicapboliger

Har du brug for en bolig på grund af et handicap, har du mulighed for at søge en bolig gennem Ringsted Kommune.

Om handicapegnede boliger

Hvis du ikke længere kan blive i dit nuværende hjem på grund af et handicap, kan du kontakte Ringsted Kommune og blive visiteret til en handicapegnet bolig. Der er følgende former for handicapegnede boliger i Ringsted Kommune:

  • Almene boliger der er handicapegnede.
  • Centernære boliger der ligger i tilknytning til plejecenter.

Når Ringsted Kommune får en ledig bolig, vurderer vi, hvem der har størst behov for en bolig. Derfor får du ikke tilbudt en ledig bolig efter, hvor lang tid du har stået på ventelisten, men ud fra en behovsvurdering. Du kan opleve længere ventetid, hvis du ønsker en særlig bolig i et bestemt område. Hvis du afslår et boligtilbud, bliver du slettet fra ventelisten.

Vores målgruppe

For at blive skrevet op til en handicapegnet bolig skal du opfylde følgende kriterier:

Almen handicapegnet bolig

  • Du har nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne og et særligt behov for en handicapegnet bolig.
  • Boligen er nødvendig for, at du kan klare dig i eget hjem.
  • Din selvstændighed og dit funktionsniveau skønnes at kunne øges eller bevares.
  • Boligen afhjælper i væsentlig grad følgerne af din nedsatte funktionsevne og / eller reducerer behovet for hjælp.

Centernær bolig

  • Du opfylder kriterierne for at få en almen handicapegnet bolig.
  • I forhold til det sociale samvær vurderes du at kunne drage nytte af en bolig beliggende i umiddelbar nærhed af et plejecenter.

Du kan ikke få tilbudt en handicapegnet bolig, hvis dit hus føles for stort, dyrt eller kræver for meget arbejde for dig. Hvis du ikke opfylder kriterierne for at blive skrevet op til en handicapegnet bolig, kan du kontakte boligselskaberne i Ringsted Kommune for at finde en bolig.

Sådan får du hjælp

Hvis du ønsker at blive skrevet op til en handicapegnet bolig skal du udfylde et ansøgningsskema, og sende det til Myndighedsenheden.  For at blive visiteret til en handicapegnet bolig, vil Myndighedsenheden  vurdere, hvordan du klarer dig i din nuværende bolig.

Hvis du bliver godkendt til en handicapegnet bolig i Ringsted Kommune, har du også mulighed for at søge om en handicapegnet bolig i en anden kommune. I det tilfælde skal du også opfylde tilflytningskommunens kriterier.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Hent ansøgningsskema til handicapegnede boliger i Ringsted Kommune.

Yderligere information

Handicapegnede boliger bevilges efter Lov om Almene Boliger § 54 og 58. Loven opdateres løbende, og du kan finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Her kan du se en oversigt over handicapegnede byggerier i Ringsted Kommune.

Publikationer

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

23.05.2019