Du er her

Handicapkørsel (flexhandicap)

Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede og synshandicappede, som ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik.

Om handicapkørsel

Flexhandicap omfatter kørsel til alle formål, eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Kørselsordningen dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Som bruger af Flexhandicap kan du køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture på et år, skal du søge om det hos Myndighedsenheden i Ringsted Kommune, som i særlige tilfælde har mulighed for at tilbyde dig flere ture. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år.

Vores målgruppe

For at kunne benytte Flexhandicap skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have fast bopæl i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn eller brofaste øer)
  • Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlig transport
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator eller albuestokke. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det offentlige/kommunen
  • Eller du skal være synshandicappet med en synsevne under 6/60.

Sådan får du hjælp

Hvis du ønsker at søge om Flexhandicap, kan du udfylde ansøgningsskemaet eller kontakte Myndighedsenheden

Hent ansøgningsskema til flexhandicap

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Hvis du har brug for kørsel til læge eller speciallæge, kan du få hjælp til kørsel af din kommune. Du skal være førtids- eller folkepensionist, og du kan ikke benytte offentlig transport. Du kan læse mere om transporten her.

Yderligere information

Flexhandicap bevilges efter Lov om trafikselskaber § 11. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk

Du kan også læse mere om flexhandicap i den PDF iconpolitisk vedtagne kvalitetsstandard

Få flere informationer om optagelse i Flextrafiks kørselsordning.

Se mere på moviatrafik.

Publikationer

Information om kørsel i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune tilbyder kørsel til dig, der ikke selv kan benytte offentlige transportmidler eller på anden vis selv kan stå for transporten. I pjecen finder du information om de forskellige kørselstilbud i Ringsted Kommune.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

29.07.2021