Du er her

Hjælp fra demenskoordinator

Hvis du eller din pårørende er ramt af en demenssygdom, så kan du få hjælp fra Ringsted Kommunes demenskoordinatorer.

Om demens

Demens er en fælles betegnelse for tilstande, hvor de kognitive funktioner bliver vedvarende påvirket af sygdom. Demens kan bl.a. vise sig ved svækket hukommelse, besvær ved vante opgaver, usikker orientering og forandringer i humør og adfærd.

I Ringsted Kommune er der ansat tre demenskoordinatorer, som kan hjælpe dig med at få overblik over de tilbud, der er til dig, og hvilken hjælp du har behov for. Det kan for eksempel være:

 • Praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje
 • Rådgivning, undervisning og støtte i forløbet
 • Tværfagligt samarbejde med egen læge og udredningsenheder
 • Daghjem og træning målrettet mennesker med demens
 • Aflastning i hjemmet eller aflastningsplads
 • Formidling af kontakt til frivillige besøgsvenner

Hvis du eller din pårørende har en demenssygdom, kan vaner og rutiner senere i forløbet blive vigtige for de pårørende og plejepersonalet. Derfor kan det være en fordel at beskrive din livshistorie, som er en fortælling i ord og billeder om dit liv, der kan hjælpe dig med at huske. Når du kortlægger vigtige begivenheder, værdier, daglig rytme og vaner får Hjemmeplejen og plejecentrene mulighed for at tilrettelægge omsorgen, så der tages hensyn til og udgangspunkt i dit hidtidige liv.

PDF icon Her finder du skabelonen til udarbejdelse af din livshistorie.

Vores målgruppe

Ringsted Kommunes demenskoordinatorer kan hjælpe dig, hvis du er ramt af en demenssygdom, eller hvis du er pårørende til en demensramt.

Sådan får du hjælp

Vi har udarbejdet en guide til pårørende for demensramte, som indeholder svar på nogle af de almene spørgsmål, der måtte opstå for pårørende til demensramte:

Hvis du er pårørende til en demensramt, tilbyder Ringsted Kommune ligeledes rådgivning, vejledning og støtte i form af pårørendegrupper og kursus.

For tilmeldning til pårørendegruppe kontakt venligst demenskoordinatorerne på 21585570 eller 23258134. Du kan læse mere om vores pårørendegrupper her:  

Vi udbyder ligeledes et kursus for pårørende. Grundet COVID-19-restriktioner kan der forekomme ændringer i datoerne for kurset i 2021. Du kan læse mere om vores kursus her:

Puljeprojekt – Aflastning og afløsningstilbud til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende

Ringsted kommune har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til tre nye tilbud, der skal hjælpe mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.
Pårørende til mennesker med demens har en øget risiko for at udvikle såkaldte belastningsskader i form af stress og depression, og det skal de tre nye tilbud fra Ringsted Kommune medvirke til at forebygge. 
Tilbuddene skal give pårørende et pusterum og mulighed for at tage vare på sig selv, samtidig med at de ved, at deres nærtstående med demens laver aktiviteter, som giver mening for dem. 

Projektet laves i et samarbejde med Ringsted Kommune, Alzheimerforeningen og Ringsted Sport.

Målgruppen er familiemedlemmer, der bor sammen med personen med demens, typisk en ægtefælle eller samlever. Det kan også være hjemmeboende børn. Målgruppen er desuden de hjemmeboende borgere med demens, der kan få selvstændig glæde og gavn af at deltage i projektet.

Du eller din pårørende kan deltage i følgende tilbud:

 • Mindfulness forløb
 • Gruppeaktivitet og fællesaktivitet
 • Aktivitetsmakker 

Du kan booke en aktivitetsmakker ved at klikke her.

For at tilmelde dig til mindfulness forløb og/eller fællesaktivitet/gruppeaflastning kontakt venligst projektleder og demens koordinator Ewa Jacobsen på tlf.nr. 40 24 97 58. Du er også velkommen til at kontakte Ewa, hvis du har spørgsmål til projektet.

Du kan læse mere om projektets tilbud i følgende pjece.
PDF icon Aflastning og afløsningstilbud til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende

Yderligere information

 • Ældre Sagen tilbyder ligeledes en demenscafé for demensramte og pårørende.
   
 • Hvis du eller din pårørende er demensramt, kan du søge om et værgemål eller en fremtidsfuldmagt.

  Værgemål: Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan iværksætte værgemål for personer, der har behov for det. Demenskoordinatorerne kan vejlede og hjælpe dig med at søge om værgemål. Læs mere om værgemål på Familieretshusets hjemmeside.

  Fremtidsfuldmagt: Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv har evne til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende. Du kan læse mere her: PDF icon Fuldmagter og værgemål.
 • Hvis du er praktiserende læge i Ringsted Kommune, har vi udarbejdet en pjece med information om kommunens demenskoordinatorer. Du kan læse mere her: PDF icon Demenskoordinatorer i Ringsted Kommune.
   
 • Læs mere om demens på:
  Nationalt Videnscenter for Demens
  Alzheimerforeningens hjemmeside
  Parkinsonforeningens hjemmeside
  Scleroseforeningens hjemmeside

Kontakt: Demenskoordinatorer

Amtstue Allé 71
4100 Ringsted

Ewa Jacobsen, tlf. +45 40 24 97 58 Marianne Demuth, tlf. +45 23 25 81 34 Lene Mølbak, tlf. +45 21 58 55 70

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

26.10.2021