Du er her

Hjælp fra hjerneskadekoordinator

Hvis du har fået en erhvervet hjerneskade, kan du få hjælp af hjerneskadekoordinatoren i Ringsted Kommune.

Om erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Følgerne kan være synlige, eksempelvis lammelser og talebesvær. Andre følger kan være usynlige, blandt andet træthed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration samt problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.

I Ringsted Kommune er der ansat en hjerneskadekoordinator, som tilbyder råd, vejledning og hjælp til koordinering af komplekse hjerneskadeforløb. Hjerneskadekoordinatoren kan desuden hjælpe dig med at få overblik over de tilbud, der er til dig i Ringsted Kommune.

Vores målgruppe

Hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe dig, hvis du er over 18 år og har en erhvervet hjerneskade på grund af en af de følgende diagnoser:

  • Blodprop eller hjerneblødning (apopleksi)
  • Traume
  • En udposning af en blodåre med blødning (aneurisme)
  • Infektion i hjernen
  • Hjerneskade på grund af iltmangel
  • Tumor i hjernen
  • Hjernerystelse

Sådan får du hjælp

Hvis du eller din pårørende har en erhvervet hjerneskade eller har haft en hjernerystelse, kan du kontakte hjerneskadekoordinatoren. Du får en samtale og rådgivning i forhold til, hvilke tilbud der kan være relevante for dig i forbindelse med dit rehabiliteringsforløb.

Ringsted Kommune tilbyder to forskellige kurser til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Kurserne vil blive annonceret på siden, når de bliver udbudt.
I 2020 udbydes følgende kurser:

  • Kursusforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende: Forløbet starter den 19. februar 2020. 
  • Pårørendeforløb: Forløbet starter den 20. april 2020

Yderligere information

Du kan få mere information om hjerneskade på følgende hjemmesider:

Publikationer

Livet med hjerneskade

Læs mere om kursusforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

21.02.2020