Du er her

Hjælp og støtte i hverdagen

Find information om, hvordan du søger om fx personlig- og praktisk hjælp, daghjem, aflastning, nødkald og madservice, hvis du har brug for støtte i hverdagen.

Ringsted Kommune tilbyder målrettet støtte og rådgivning i hverdagen til de borgere, som har behov for hjælp.

Nedenfor finder du en oversigt over, hvad du kan søge om hjælp og støtte til i Ringsted Kommune. Det er Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscentret, der vurderer, hvilket behov du har for hjælp og støtte i hverdagen.

Kørsel og støtte i hjemmet - Information om tilbud til dig, der har brug for handicapkørsel eller støtte i hjemmet, eksempelvis rengøring, madservice og hjemmesygepleje.

Demens, ensomhed og hjerneskade - Information om tilbud og støtte til borgere og pårørende, som har demens og hjerneskade inde på livet.

Pasningsordning og plejeorlov - Tilbud og støtte til borgere og pårørende, som har behov for pasning og plejeorlov af døende og nærtstående i eget hjem.

Ophold uden for eget hjem - Tilbud og støtte til borgere, som ikke længere kan klare sig i eget hjem, eksempelvis anvisning til plejebolig.

Rehabilitering på ældreområdet - Information om Ringsted Kommunes tilbud om et rehabiliteringsforløb for ældre borgere, der har behov for støtte til at fremme mulighederne for et selvstændigt liv.

Merudgifter - Information om dækning af merudgifter.

Fritvalgsleverandører - Information om hvilke leverandører borgere kan vælge mellem til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice med udbringning.

Fejl i sundhedsvæsenet og magtanvendelser - Information om hvordan borgere og pårørende kan indberette fejl i sundhedsvæsenet (utilsigtede hændelser) samt information om brug af magtanvendelser på voksen- og ældreområdet.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

01.09.2021