Du er her

Hjemmesygepleje

Hvis du ikke selv er i stand til at klare sygeplejeopgaver, kan du søge om hjælp i Ringsted Kommune.

Om hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje er hjælp fra sygeplejersker til eksempelvis lægeordinerede behandlinger, helhedsvurderinger hos svært syge med henblik på optimal hjælp og behandling, psykisk pleje hos borgere i krise/dødsfald og sygdomsforebyggelse. Det kan for eksempel være hjælp til sårbehandling, måle blodtryk eller blodsukker eller hjælp til medicin.

Hjælp til sygepleje tager udgangspunkt i princippet om hverdagsrehabilitering. Det betyder, at hjælpen sker i samarbejde mellem dig og sygeplejersken, hvor du selv deltager aktivt.

Vores målgruppe

Du kan få hjælp til sygepleje, hvis du varigt eller midlertidigt har meget vanskeligt ved eller ikke selv er i stand til at klare opgaverne, og hvis der ikke er andre i hustanden der kan udføre opgaven.

Hvis der er tale om behandling, for eksempel øjendrypning, skal denne være ordineret af din læge eller sygehuset.

Sådan får du hjælp

Hvis du ønsker at søge om hjælp til sygepleje, skal du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden.

Hjælpen bevilges af en såkaldt visitator. En visitator er en medarbejder i kommunen, som foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte.

Yderligere information

Hjemmesygepleje bevilges efter Sundhedslovens § 138. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for hjemmesygepleje i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan også læse mere om serviceniveuaet for sygeplejeartikler i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre, der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Læs mere om hjemmesygepleje:

 • Hvad sker der, når du har søgt om hjemmesygepleje?

  Hvis du tilbydes hjemmesygepleje, vil visitator give leverandøren besked om, hvilken hjælp du har brug for.
  Visitator vil følge op på dit behov for hjælp ca. en gang årligt.

 • Hvem kan levere min hjælp?

  I Ringsted Kommune er det den kommunale Hjemmepleje, der leverer hjemmesygeplejen.

 • Hvor leveres hjemmesygeplejen?

  Alle opgaver inden for hjemmesygepleje tilbydes som udgangspunkt på Ringsted Kommunes sygeplejeklinik på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Dette gælder, med mindre der er forhold, der taler for, at hjemmesygeplejen skal leveres i eget hjem.

  Sygepleje på sygeplejeklinikken tilbydes på hverdage i dagtimerne, mens sygepleje i hjemmet tilbydes i fornødent omfang indenfor døgnets 24 timer.

 • Hvad koster det?

  Levering af hjemmesygepleje er uden udgift for dig. Du skal dog selv betale udgifterne til de behandlingsmidler, der anvendes i forbindelse med hjemmesygeplejen samt medicin, udbringning af denne, doseringsæsker m.m.

  Du skal også selv betale for transporten til og fra sygeplejeklinikken.

 • Kan jeg vælge en anden leverandør?

  Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af reglerne om frit valg, så det er ikke muligt at vælge en anden leverandør.

 • Kan jeg få min hjælp med på ferie?

  Du kan i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune, for eksempel i forbindelse med et sommerhusophold, få din hjemmesygepleje med til en anden kommune. Du skal henvende dig i den kommune, hvor du bor.

 • Hvordan aflyser jeg min hjælp?

  Du skal ringe til din leverandør og give besked og aftale et nyt tidspunkt. Se oversigt over fritvalgsleverandører.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Hvis du vil klage over afgørelser truffet efter Sundhedsloven, skal det ske digitalt via www.borger.dk. Klageskemaerne finder du under ”Sundhed og sygdom” > ”Klage over Sundhedsvæsenet”. 

  Hvis du er fritaget for digital post og ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, kan du i stedet kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72 28 66 00 eller via www.stps.dk.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57627900
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.07.2019