Du er her

Madservice med udbringning

Hvis du ikke selv er i stand til at tilberede kold eller varm mad, kan du søge om madservice i Ringsted Kommune.

Om madservice

Madservice er et tilbud om kølemad, som bliver leveret i dit hjem. Kølemad er afkølet mad, som skal opbevares i køleskab, indtil du opvarmer det i mikrobølgeovn.

Vores målgruppe

Du kan få madservice, hvis du har varigt eller midlertidigt nedsat funktionsniveau og hvis du har meget svært ved eller er ude af stand til at tilberede kold og varm mad.

Hjælpen bevilges ud fra en vurdering af den samlede husstand. Det vil sige, at du ikke kan få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan lave mad.

Sådan får du hjælp

Har du brug for hjælp og ønsker at søge om madservice, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Team Visitation i Myndighedsenheden.

Hjælpen bevilges af en visitator. Visitator foretager en vurdering af din situation og afklarer, hvilke opgaver du selv kan varetage, og hvilke opgaver du har brug for hjælp til.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Ansøgningsskema til madservice og prisliste

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Madservice bevilges efter Lov om social service § 83. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard

Læs mere om madservice med udbringning

 • Hvad sker der, når du har søgt om madservice?

  Du modtager en skriftlig afgørelse, der beskriver, hvilken hjælp du er bevilget.

  Visitator vil give din leverandør besked om den hjælp du er bevilget.

  Visitator vil følge op på dit behov for hjælp ca. 1 gang årligt.

 • Hvilken hjælp kan jeg få?

  Du kan bestille hovedret og biret (forret eller dessert). Du kan vælge mellem normalkost, diabeteskost eller specialkost for eksempel energitæt kost eller tyggevenlig kost.Maden leveres som kølemad.

  Der er mulighed for at fravælge for eksempel svinekød, fisk, fjerkræ, ris og indmad. Der er også mulighed for at fravælge alle eller specifikke animalske fødevarer.

 • Hvad er kølemad, og hvornår leveres maden?

  Kølemaden er afkølet mad, og den skal opbevares i køleskab, indtil det opvarmes i mikrobølgeovn.

  Madservice leverer kølemad to gange ugentligt. Der leveres mad tirsdag og fredag.

 • Hvem leverer maden?

  Frit valg betyder, at du kan vælge hvilken leverandør du ønsker, så længe de er godkendt af Ringsted Kommune til at levere madservice.

  Se oversigt over fritvalgsleverandører.

 • Hvad koster det?

  Der er en egenbetaling ved madservice.
  Pris pr. dag (2020 priser):

  • Middagsmad, hovedret og biret: kr. 61,50
  • Middagsmad, hovedret: kr. 44,75

  Du får en regning fra Ringsted Kommune en gang om måneden. Du har mulighed for at tilmelde regningen til betalingsservice.

 • Hvordan afmelder jeg min mad eller ændre på min bestilling?

  Har du brug for at afmelde maden i enkelte situationer eller ændre på din bestilling skal du kontakte leverandøren. Se oversigt over fritvalgsleverandører.

  Ved ophør af madservice skal du kontakte Team Visitation.

 • Hvordan kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Myndighedsenheden inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke ændres, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

27.01.2020