Du er her

Opgangsfællesskabet

Opgangsfællesskabet Nørregade 102 er et tilbud for sindslidende borgere der bor alene og er isolerede.

Om Opgangsfællesskabet

En hel opgang danner rammen for det sociale tilbud Opgangsfællesskabet. Opgangen er oprettet i en almen boligorganisation. En lejlighed bruges til fælles aktiviteter med mulighed for fællesspisning, almen social træning samt andre tiltag. Lejligheden er derudover træningssted for boligselskabets andre beboere med sindslidelser.

Vores målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med længerevarende sindslidelser i alderen 30 til 65 år som har så alvorlige sociale følgevirkninger af deres sindslidelse, at de har behov for tryghed og støtte for at klare sig i egen lejlighed.

Faglighed

Til opgangsfællesskabet er tilknyttet fire medarbejdere: En social- og sundhedsassistent, en ergoterapeut, en pædagog og en socialrådgiver. Fordelen ved et opgangsfællesskab er at man opnår en tæt kontakt mellem personale og beboere. Via kontakt, vejledning og involvering skabes der netværk, og beboerne får derved en mere tilfredsstillende og meningsfyldt hverdag.

Dagligdagen hos Opgangsfællesskabet

Den fælles lejlighed i opgangsfællesskabet har åbent tre gange pr. uge.

  • Tirsdag er der åbent fra kl. 10-13.45. Her handles der ind og tilberedes fælles frokost.
  • Torsdag er der åbent fra kl. 13-20. Her har vi fælles spisning om aftenen.
  • Lørdag er der åbent fra kl. 11-12.

Herudover har vi aktiviteter og arrangementer ud af huset.

Beliggenhed og fysiske rammer

Botilbuddet er oprettet efter boliglovens almindelige regler, og det er således lejeloven der er gældende. Det betyder at beboerne kan bo i deres lejlighed så længe de ønsker, blot reglerne i lejekontrakten overholdes.

Yderligere information

  • Lovgivning:

Opgangsfællesskabet hører under Værestedet Bjælken, som drives efter Serviceloven § 104. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

  • Sådan benytter man sig af tilbuddet:

Visitation foregår i et tæt samarbejde mellem Myndighedsenheden og Socialpsykiatrien. Opgangsfællesskabet er lokaliseret på følgende adresse: Nørregade 102 st.tv, 4100 Ringsted.

Kontakt: Opgangsfællesskabet Nørregade

Opgangsfællesskabet Nørregade
Nørregade 102
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 50
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

01.11.2019