Du er her

Opsøgende team

Ringsted Kommunes opsøgende team er et tilbud til særligt udsatte borgere.

Om det opsøgende team

Det opsøgende teams opgave er, at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud.

Formålet er at tilbyde en hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring.

Vores målgruppe

Særligt socialt udsatte borgere over 18 år der ikke kan rummes af samfundets øvrige tilbud, samt borgere der ikke er i stand til at tage aktiv del i samfundet på grund af misbrug og/eller psykiske lidelser.

Faglighed

Det opsøgende team består af 1 Social-og Sundhedsassistent, 1 Socialpædagog og 1 Kognitiv mentor.

Beliggenhed og fysiske rammer

Det opsøgende team har velfungerende kontorfaciliteter, hvorfra det daglige arbejde koordineres.

Yderligere information

 • Lovgivning:
  Ydelsen gives efter Lov om Social Service § 99. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.
   
 • Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard
   
 • Sådan benytter du dig af tilbuddet:
  Hvis du, eller en du kender, har brug for støtte og vejledning fra det opsøgende team, kan du henvende dig direkte på telefon eller mail.

Kontakt: Opsøgende team

Opsøgende team
Tlf.: 25 23 47 20
Dir.: 25 23 47 21
Mobil: 25 23 47 06
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

22.07.2021