Du er her

Opsøgende team

Ringsted Kommunes opsøgende team er et tilbud til særligt udsatte borgere.

Om det opsøgende team

Det opsøgende team har til formål at yde omsorg for kommunens udsatte borgere. Målet er dels at give de udsatte borgere mulighed for at leve en mere rimelig og menneskelig tilværelse, og dels at styrke de udsatte borgeres mulighed for at etablere kontakt til, og tage aktiv del i, det omgivende samfund.

Vores målgruppe

Særligt socialt udsatte borgere over 18 år der ikke kan rummes af samfundets øvrige tilbud, samt borgere der ikke er i stand til at tage aktiv del i samfundet på grund af misbrug og/eller psykiske lidelser.

Faglighed

Det opsøgende team består af en socialpædagog og 2 social-og sundhedsassistenter.

Beliggenhed og fysiske rammer

Det opsøgende team har velfungerende kontorfaciliteter, hvorfra det daglige arbejde koordineres.

Yderligere information

 • Lovgivning:
  Ydelsen gives efter Lov om Social Service § 99. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.
   
 • Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard
   
 • Sådan benytter du dig af tilbuddet:
  Hvis du, eller en du kender, har brug for støtte fra det opsøgende team, kan du henvende dig direkte på telefon eller mail.

Kontakt: Opsøgende team

Opsøgende team
Tlf.: 25234720
Dir.: 25234721
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.04.2019