Du er her

Problemer med alkohol og rusmidler

Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til borgere med alkohol- og rusmiddelproblemer.

Ringsted Kommune har følgende tilbud til borgere med alkohol- og rusmiddelproblemer:

PAS - Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling - Som borger kan du modtage anonym stofmisbrugsbehandling. Ydelsen er gratis, og du behøver ikke at oplyse CPR-nummer eller andre personlige oplysninger.

Ringsted Rådgivningscenter - Ringsted Rådgivningscenter yder råd og vejledning om rusmidler og behandling.

Ringsted dagbehandling - Ringsted dagbehandling er et behandlingstilbud for borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug.

Ungeliv - Ungeliv er et tilbud for unge under 25 år, der har problemer med rusmidler.

Forebyggende samtale om alkohol - Ringsted Kommunes sundhedsteam tilbyder forebyggende samtaler om alkohol med fokus på afklaring og støtte til ændringer af dit alkoholforbrug.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Yderligere information

Du kan også læse mere om serviceniveauet for social behandling for stofmisbrug i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan også læse mere om serviceniveauet for behandling af personer med alkoholproblemer i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Kontakt: Ringsted Rådgivningscenter

Ringsted Rådgivningscenter
Nørregade 56
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 30

Sidst opdateret

17.09.2019