Du er her

Psykisk sårbarhed

Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til psykisk sårbare voksne.

Socialpædagogisk støtte - Du kan få støtte og hjælp til udvikling af færdigheder, hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune har følgende tilbud:

Opgangsfællesskabet - Opgangsfællesskabet Nørregade 102 er et tilbud for sindslidende borgere der bor alene og er isolerede.

Opsøgende team - Ringsted Kommunes Opsøgende team er et tilbud til særligt udsatte borgere.

Støtteboligerne Kilden - Støtteboligerne Kilden er et tilbud henvendt til psykisk sårbare borgere i alderen 25-65 år.

Ungeliv -Ungeliv er et tilbud for unge i alderen 15-25 år der kæmper med forbrug af rusmidler, har psykiske problemer eller som på anden vis er sårbare.

Værestedet Bjælken - Det psykiatriske værested Bjælken er et samværstilbud for sindslidende borgere i Ringsted Kommune fra 18 år og op.

Akut psykisk krise

Hjælp ved akut psykisk krise - Find information om, hvor du kan hente hjælp, hvis du har psykiske problemer og har brug for akut støtte, fx nogen at tale med fordi du har det svært.

Yderligere information

Hvis du har brug for hjælp,skal du kontakte din sagsbehandler.
Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeenheden.
Hvis du er over 25 år skal du kontakte Myndighedsenheden.

Du kan også læse mere på Socialpsykiatriens hjemmeside.

Sidst opdateret

27.11.2018