Du er her

Rengøring, tøjvask og indkøb

Hvis du ikke selv er i stand til at klare nødvendige praktiske opgaver, som for eksempel rengøring og indkøb, kan du søge om hjælp i Ringsted Kommune.

Om praktisk hjælp

Praktisk hjælp er hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb, post og pengesager.

Praktisk hjælp tager udgangspunkt i princippet om hverdagsrehabilitering. Det betyder, at hjælpen sker i samarbejde mellem dig og medarbejderen, hvor du i videst mulige omfang deltager aktivt i udførelsen.

Vores målgruppe

Du kan få praktisk hjælp, hvis du varigt eller midlertidigt har meget vanskeligt ved eller ikke selv er i stand til at klare opgaverne.

Sådan får du hjælp

Hvis du ønsker at søge om hjælp til praktiske opgaver, skal du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden.

Hjælpen bevilges af en visitator. Visitatoren foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte. Hjælpen bevilges ud fra en vurdering af den samlede husstand. Det vil sige, at du ikke kan få hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan varetage opgaven.

Yderligere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Visitation i Myndighedsenheden. Det kan også være din ægtefælle, pårørende, sygehuset eller andre, der kontakter Team Visitation, hvis de har fået samtykke fra dig.

Hjælp til praktiske opgaver bevilges efter Lov om social service § 83. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Læs mere om praktisk hjælp

 • Hvad sker der efter vurderingen?

  Efter vurderingen laver visitator en skriftlig afgørelse, der beskriver, hvilken hjælp du er bevilget.

  Visitator vil give din leverandør besked om den hjælp, du er bevilget.

  Visitator vil følge op på dit behov for hjælp ca. 1 gang årligt.

   

 • Hvem kan levere min hjælp?

  Frit valg

  Frit valg betyder, at du kan vælge, hvilken leverandør du ønsker, så længe de er godkendt af Ringsted Kommune til at udføre hjælpen. Der findes forskellige leverandører afhængigt af, hvad du skal have hjælp til.

  Se oversigt over fritvalgsleverandører under "Se også".

  Selvvalgt hjælper

  Du har mulighed for at få hjælp af en person, du kender. Det kan være din nabo, ven eller andre. Den person, du vælger, skal godkendes og aflønnes af Ringsted Kommune.

   

 • Kan jeg få min hjælp med på ferie?

  Du kan i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold, få din hjemmehjælp med til en anden kommune. Du skal henvende dig i den kommune, hvor du bor.

 • Kan jeg bytte min hjælp til en anden form for hjælp?

  Du kan bytte en bevilget opgave med en anden opgave, som du har større behov for den pågældende dag. Det kunne for eksempel være, at en pårørende den pågældende dag har hjulpet dig med den bevilgede opgave, og at du derfor mere har brug for hjælp af leverandøren til at læse et brev, en gåtur eller andet.

  Medarbejderen foretager en faglig vurdering i den konkrete situation af, om det er forsvarligt at bytte opgaver. Ved tvivl skal medarbejderen tage udgangspunkt i den bevilgede opgave.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du to gange i træk bytter samme opgave, vil din bevilling blive genvurderet.

   

 • Kan jeg skifte leverandør?

  Du har mulighed for at skifte leverandør gældende senest fra udgangen af den næstkommende måned.

 • Hvad skal jeg gøre hvis mit behov for hjælp ændrer sig?

  Du skal kontakte Team Visitation, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både hvis dit behov for hjælp bliver større eller mindre.

 • Hvordan aflyser jeg min hjælp?

  Du skal ringe til din leverandør og give besked og aftale et nyt tidspunkt.

  Se oversigt over fritvalgsleverandører under "Se også".

 • Hvordan kan jeg klage?

  Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du sende din klage over  til Myndighedsenheden senest fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

30.06.2020