Du er her

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter

Støtte- og Aktivitetscentret er et tilbud for borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Om Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter

Vores koncept er bygget op omkring tre kerneydelser som både er selvstændige enheder, men som også griber ind i og supplerer hinanden. De tre kerneydelser består af:

 • Socialvejledning (§ 85) – vejledning morgen, middag og aften.
 • Fællestid i bofællesskaberne – Pædagogisk støtte og vejledning i det enkelte bofællesskab for at skabe og bevare sociale relationer beboerne imellem.
 • Café/Aktivitetscenter – Pædagogisk tilbud, hvor borgerne har mulighed for at købe sundt og nærende mad, at skabe og bevare et socialt netværk, samt rum til aktiviteter og traditioner i trygge omgivelser.

Vores målgruppe

Støtte- og Aktivitetscentret er et tilbud til borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. erhvervet hjerneskade, autisme og udviklingshæmning og borgere med kognitive vanskeligheder.

Faglighed

Støtte- og Aktivitetscentret består af 10 vejledere. Personalet er pædagogisk uddannet og har kurser og efteruddannelser inden for felter som neuropædagogik, demens, ADHD, førstehjælp, kommunikation og hygiejne.

Dagligdagen på Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter

Socialvejlederen kan støtte og motivere borgere ved fx:

 • Samtaler om egne ressourcer og forståelse for eget handicap.
 • Metoder til at skabe struktur og overblik i dagligdagen.
 • At strukturere og koordinere praktiske opgaver i hjemmet såsom rengøring, tøjvask og indkøb.
 • At håndtere post, økonomi og kontakt til offentlige og private instanser mv.
 • At skabe og fastholde et socialt netværk - herunder fritidsaktiviteter og job.
 • Hensigtsmæssig kommunikation og adfærd.
 • Vejledning i at færdes i trafikken.
 • Dialog om personlig pleje og sund livsstil.

I Café/Aktivitetscentret er der bl.a. mulighed for at:

 • Spille dart, billard, ludo, bordfodbold, wii-bowling, bankospil m.m.
 • Deltagelse i fester, bal på Viby kro m.m.
 • Gå på nettet i vores IT-cafe.
 • Deltage på vores musikhold eller motionshold.
 • Borgerferie med personalet, eller at vi er bagvagter på en borgerferie uden personale.
 • Være med i Brugerrådet, som har indflydelse på centrets aktiviteter m.m.
 • Deltage i vores bladudvalg, som laver et centerblad, der udsendes hver 3. måned.
 • Deltage i centermøder hver 3. måned, hvor der informeres om det sidste nye, og hvor vi har mulighed for at give hinanden ris og ros.
 • Åben rådgivning. Primært for dem som ikke er visiteret til vejledning.

Fysiske rammer og åbningstider

Café/Aktivitetscentret ligger i behagelige og ugenerede omgivelser. På adressen ligger også vores kontor og et stort industrikøkken. 

Støtte- og Aktivitetscentrets åbningstider:

 • Mandage kl. 15 til 18 (Bruger åbent)
 • Onsdage kl. 15 til 19
 • Fredage kl. 13 til 15 (Bruger åbent) og kl. 15 til 19
 • Lørdage kl. 13 til 18.30
 • Søndage kl. 13 til 18.30

Yderligere information

 • Lovgivning:

Vejledning ydes efter Serviceloven § 85. Bofællesskaberne Vibevej drives som botilbud efter ABL § 105. Café/Aktivitetscenter drives efter Serviceloven § 104. Lovene opdateres løbende, og du kan altid finde de nyeste versioner på www.retsinformation.dk.

 • Sådan benytter man sig af tilbuddet:

Visitering til Vejledning og Bofællesskaberne Vibevej foretages af Myndighedsenheden. Café/Aktivitetscenter er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud. Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter holder lukket tirsdag og torsdag.

Vi har også tilknyttet 15 lejligheder i et bofællesskab, fordelt på tre enheder, beliggende på Vibevej. Alle bofællesskaberne er fra 2002. Der er til hver enhed et stort fællesrum, køkken og bryggers. Der er ikke personale om aftenen og natten.

Kontakt: Støtte- og Aktivitetscentret

Støtte- og Aktivitetscentret
Østre Parkvej 2F
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 55
 • Onsdag15.00-19.00
 • Fredag15.00-19.00
 • Lørdag13.00-18.30
 • Søndag13.00-18.30
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

31.08.2021