Du er her

Sundhed, forebyggelse og træning

Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud inden for genoptræning, træning, sundhed og forebyggelse, eksempelvis hvis du har kræft, kroniske sygdomme, inkontinens, angst og depression.

Ringsted Kommune tilbyder støtte og rådgivning til borgere, som ønsker en sundere eller mere aktiv hverdag eller livsstil, eller til borgere med fysiske- og psykiske udfordringer.

Ringsted Kommunes har følgende tilbud  inden for sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom:

Forebyggende hjemmebesøg - Når du fylder 75 år, tilbyder Ringsted Kommune et forebyggende hjemmebesøg i dit hjem. Det er op til dig, hvad du vil tale med kommunens medarbejder om, men det kan for eksempel være din livssituation, sundhed eller hvordan du får mest muligt ud af dine egne ressourcer.

Inkontinensklinik - Hvis du har problemer med ufrivillig vandladning eller afføring eller problemer med at tømme din blære, kan du få hjælp i Ringsted Kommunes Inkontinensklinik.

Kræft - Information om tilbud og støtte til dig og dine pårørende, som har kræft inde på livet.

Kronisk sygdom - Information om tilbud og støtte til dig og dine pårørende, som har kronisk sygdom inde på livet.

Kursus for dig med symptomer på angst og depression -  Hvis du eller dine pårørende oplever tegn på angst eller depression, tilbyder Ringsted Kommune et selvhjælpskursus med inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer på angst eller depression.

Lær at tackle job og sygdom - På kurset ”Lær at tackle job og sygdom” får du redskaber til, hvordan du håndterer din sygdom, så du fortsat kan arbejde.

Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) - Information om tilbud til dig, der har behov for støtte til livsstilsændringer, eksempelvis kostvejledning, rygestopforløb og forebyggende samtaler om alkohol.

Tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn - Information om tidlig opsporing, som er en arbejdsmetode, der styrker opmærksomheden på de små ændringer, der kan være tegn på begyndende sygdom hos ældre borgere. 

Træning og genoptræning - Information til dig, der har brug for træning og genoptræning, eksempelvis hvis du oplever problemer med at klare dine daglige gøremål og aktiviteter grundet længere tids sygdom, inaktivitet eller svækkelse.

Vi cykler i Ringsted - Vi cykler i Ringsted vil med 11 delprojekter have fokus på, hvordan flere kan bruge cyklen som transportmiddel, motion og leg i deres hverdag.

Lån en elcykel - Hos Ringsted Kommune kan du gratis låne en elcykel i 12 dage for at teste, om en elcykel er noget for dig.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om Ringsted Kommunes sundhedstilbud kan du læse mere på sundhed.dk.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Sidst opdateret

04.08.2021