Du er her

Værestedet Bjælken

Det psykiatriske værested Bjælken er et samværstilbud for sindslidende borgere i Ringsted Kommune fra 18 år og op.

Om Værestedet Bjælken

Værestedet Bjælken blev etableret i oktober 1997 som uvisiteret værested for psykisk sårbare borgere i Ringsted Kommune. Bjælkens status som uvisiteret værested betyder at man som borger selv kan møde op eller ringe og aftale et besøg. Værestedet Bjælken er et aktivitets- og samværstilbud der tilbyder støtte og rådgivning. Værestedets erklærede formål er at tilbyde dets brugere en meningsfyldt hverdag med øget livskvalitet. Det sker gennem kontakt, samvær og aktiviteter.

Vores målgruppe

Værestedet Bjælken henvender sig til sindslidende borgere i alderen 18 år og op, som har lyst og mod på at være aktiv deltagende i værestedets aktiviteter, og som ønsker at udvikle deres sociale færdigheder.

Faglighed

Socialpsykiatrien består af tværfagligt personale. Vi har pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgivere, plejere og psykologer.

Dagligdagen på Værestedet Bjælken

Der er i værestedet mulighed for at deltage i:

  • Socialt samvær, madlavning, tegne/male-aktiviteter, billard, dart, motion, ture i egen bus, sommerferie, planlæggelse af nye aktiviteter, produktion af husavis, husmøder og aktivitetsråd
  • En gang om året har borgerne mulighed for at arrangere sommerferie samt at være med til at bestemme feriedestination. Endvidere arrangeres der jule- og påskefrokoster.
  • Udover værestedets egne aktiviteter er der også mulighed for at deltage i FRISK. FRISK blev etableret i 2011, og er en forening med aktive fritidstilbud til psykisk sårbare mennesker. Aktiviteterne tager sit udgangspunkt i glæde og fællesskab, og de tilrettelægges så alle kan deltage.

Beliggenhed og fysiske rammer

Værestedet Bjælken er beliggende i udkanten af Ringsted by med gode busforbindelser. Værestedets fysiske rammer består af et lyst og indbydende hus med gode udenomsarealer. Bygningen er handicapvenlig. 

Yderligere information

  • Lovgivning:

Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

  • Sådan benytter man sig af tilbuddet:

Bjælkens status som uvisiteret værested betyder at man som borger selv kan møde op eller ringe og aftale et besøg. Bjælken holder lukket om onsdagen.

Kontakt: Værestedet Bjælken

Værestedet Bjælken
Østre Parkvej 2F
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 79 54
  • Mandag14.00-20.00
  • Tirsdag14.00-20.00
  • Torsdag10.00-16.00
  • Fredag09.00-12.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

06.10.2021