Du er her

Værestedet Bjælken

Det psykiatriske værested Bjælken er et samværstilbud for sindslidende borgere i Ringsted Kommune fra 18 år og op.

Om Værestedet Bjælken

Værestedet Bjælken blev etableret i oktober 1997 som uvisiteret værested for psykisk sårbare borgere i Ringsted Kommune. Bjælkens status som uvisiteret værested betyder at man som borger selv kan møde op eller ringe og aftale et besøg. Værestedet Bjælken er et aktivitets- og samværstilbud der tilbyder støtte og rådgivning. Værestedets erklærede formål er at tilbyde dets brugere en meningsfyldt hverdag med øget livskvalitet. Det sker gennem kontakt, samvær og aktiviteter.

Vores målgruppe

Værestedet Bjælken henvender sig til sindslidende borgere i alderen 18 år og op, som har lyst og mod på at være aktiv deltagende i værestedets aktiviteter, og som ønsker at udvikle deres sociale færdigheder.

Faglighed

Socialpsykiatrien består af tværfagligt personale. Vi har pædagoger, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgivere, plejere og psykologer.

Dagligdagen på Værestedet Bjælken

Der er i værestedet mulighed for at deltage i:

  • Socialt samvær, madlavning, tegne/male-aktiviteter, billard, dart, motion, ture i egen bus, sommerferie, planlæggelse af nye aktiviteter, produktion af husavis, husmøder og aktivitetsråd
  • En gang om året har borgerne mulighed for at arrangere sommerferie samt at være med til at bestemme feriedestination. Endvidere arrangeres der jule- og påskefrokoster.
  • Udover værestedets egne aktiviteter er der også mulighed for at deltage i FRISK. FRISK blev etableret i 2011, og er en forening med aktive fritidstilbud til psykisk sårbare mennesker. Aktiviteterne tager sit udgangspunkt i glæde og fællesskab, og de tilrettelægges så alle kan deltage.

Beliggenhed og fysiske rammer

Værestedet Bjælken er beliggende i udkanten af Ringsted by med gode busforbindelser. Værestedets fysiske rammer består af et hus med 1. sal med lille tilhørende have. I stueetagen er der entre med garderobe samt toiletter og bad, hvoraf det ene er et handicaptoilet.

Der er også et stort lokale, hvor der er spiseafdeling med tre store spiseborde, ligesom der er diverse små caféborde med siddeplads, alt sammen i forlængelse af caféen.Der er adgang til 1. sal fra entréen. 1. salen rummer Socialpsykiatriens administration. Her har socialvejlederkorps, opsøgende medarbejdere, ungeprojekt, værestedets medarbejdere og ledelse sine kontorfaciliteter.

Yderligere information

  • Lovgivning:

Tilbuddet drives efter Servicelovens § 104. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

  • Sådan benytter man sig af tilbuddet:

Bjælkens status som uvisiteret værested betyder at man som borger selv kan møde op eller ringe og aftale et besøg. Bjælken holder lukket om onsdagen.

Kontakt: Værestedet Bjælken

Værestedet Bjælken
Østre Parkvej 2E
4100 Ringsted
Dir.: 57627950
Day of week: 
Mandag
Tid: 
14.00-20.00
Day of week: 
Tirsdag
Tid: 
14.00-20.00
Day of week: 
Torsdag
Tid: 
10.00-16.00
Day of week: 
Fredag
Tid: 
09.00-12.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.07.2020