Du er her

Voksne handicappede

Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede.

Hvis du ønsker at benytte Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede skal du kontakte din sagsbehandler.
Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeenheden.
Hvis du er over 25 år skal du kontakte Myndighedsenheden.

Ringsted Kommune har følgende tilbud til voksne handicappede:

Botilbud:

Bengerds Huse - et bo- og aflastningstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vibevej - et botilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aflastning:

Bengerds Huse Aflastningstilbud - et bo- og aflastningstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aktivitets- og samværstilbud:

Tilbud om aktivitet og samvær - Få mere information om, hvordan du kan tilbydes et aktivitets- og samværstilbud.

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter - et tilbud for borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Værkstedet Regnbuen - et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse:

Café Ingeborg - en alternativ arbejdsplads for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Rikova - et beskyttet værksted der beskæftiger førtidspensionister med psykisk, fysisk eller socialt handicap.

Værkstedet Regnbuen - et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Personlig assistance:

Borgerstyret personlig assistance, BPA - hvis du har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der gør, at du ikke eller kun i mindre omfang kan bevæge dig og udføre almindelige daglige funktioner, har du mulighed for at søge en hjælperordning.

Vejledning:

Socialvejledning - har du betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du få socialvejledning.

Sidst opdateret

13.11.2018