Du er her

Voksne handicappede

Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede.

Hvis du ønsker at benytte Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede skal du kontakte din sagsbehandler.

Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeenheden.

Hvis du er over 25 år skal du kontakte Myndighedsenheden.

Ringsted Kommune har følgende tilbud til voksne handicappede:

Botilbud:

Bengerds Huse - Bengerds Huse er et bo- og aflastningstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter - Støtte- og Aktivitetscentret er et tilbud for borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vibevej - Vibevej er et botilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aflastning:

Bengerds Huse Aflastningstilbud - Bengerds Huse er et bo- og aflastningstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aktivitets- og samværstilbud:

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter - Støtte- og Aktivitetscentret er et tilbud for borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Værkstedet Regnbuen - Regnbuen er et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse:

Café Ingeborg - Café Ingeborg er en alternativ arbejdsplads for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Rikova - Rikova er et beskyttet værksted der beskæftiger førtidspensionister med psykisk, fysisk eller socialt handicap.

Værkstedet Regnbuen - Regnbuen er et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Personlig assistance:

Borgerstyret personlig assistance, BPA - Hvis du har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der gør, at du ikke eller kun i mindre omfang kan bevæge dig og udføre almindelige daglige funktioner, er der mulighed for at søge en hjælperordning.

Vejledning:

Socialvejledning - Socialvejledning tilbydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Sidst opdateret

06.02.2018