Du er her

Voksne handicappede

Her finder du information om Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede.

Ringsted Kommune har følgende tilbud til voksne handicappede:

Botilbud og aflastning

Bengerds Huse - et bo- og aflastningstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vibevej - et botilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Aktivitets- og samværstilbud

Tilbud om aktivitet og samvær - Få mere information om, hvordan du kan tilbydes et aktivitets- og samværstilbud.

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter - et tilbud for borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Værkstedet Regnbuen - et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse - Få mere information om, hvordan du kan tilbydes beskyttet beskæftigelse.

Café Ingeborg - en alternativ arbejdsplads for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Gartneriet i Café Ingeborg - et gartneri, der beskæftiger mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Rikova - et beskyttet værksted, der beskæftiger førtidspensionister med psykisk, fysisk eller socialt handicap.

Værkstedet Regnbuen - et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsagelse

Ledsagelse - Er du mellem 18 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden.

Ledsagerordning for stærkt svagtseende borgere over 67 år - Er du over 67 år og senblind eller svagtseende, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 5 timer om måneden.

Personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance, BPA - hvis du har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, der gør, at du ikke eller kun i mindre omfang kan bevæge dig og udføre almindelige daglige funktioner, har du mulighed for at søge en hjælperordning.

Yderligere information

Hvis du ønsker at benytte Ringsted Kommunes tilbud til voksne handicappede skal du kontakte din sagsbehandler.
Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeenheden.
Hvis du er over 25 år skal du kontakte Myndighedsenheden.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00

Kontakt: Ringsted Kommunes Ungeenhed

Ringsted Kommunes Ungeenhed
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 87 30
Fax: 57 62 89 69
  • Mandag11:00 - 15:00
  • Tirsdag11:00 - 15:00
  • Onsdag11:00 - 15:00
  • Torsdag11:00 - 15:00
  • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

24.06.2021