Du er her

Borgerservice er lukket

Personlig ekspedition i Borgerservice er begrænset som konsekvens af regeringens påbud for håndtering af Coronavirus. Det er endnu uvist, hvornår Borgerservice åbner med normal drift.

Telefonisk kontakt

I sager om bestilling af kørsel til læge og speciallæge for pensionister, er telefonen fortsat åben på hverdage fra kl. 08.00-10.00 på telefon 5762 6059.

Fra mandag - torsdag fra klokken 10.00 - 15.00 og fredag kl. 10.00 - 13.00 kan man på telefon 5762 6060 få generel råd og vejledning samt hjælp til selvbetjening på løsningerne vedrørende:

 • Flytning og sygesikring
 • Indskudslån
 • Helbredstillæg
 • NemId
 • Pas og kørekort
 • Vielse/ægteskab

Visitation til personlig ekspedition

I nødvendige og uopsættelige situationer, der kræver personligt fremmøde, kan du blive visiteret til en personlig ekspedition. Se dog særlige informationer om feks. NemID, kørekort mv. nedenfor.

For at blive visiteret til en personlig ekspedition, skal du kontakte Borgerservice i telefontiden, som er nævnt ovenfor.

Regninger vedrørende helbredstillæg

Ønsker du at aflevere regninger for sundhedsbehandlinger, feks. tandlæge eller fodterapi, bedes du benytte vores postkasse på Tværallé 1-3. Kontakt behandleren, hvis du ønsker en kopi af regningen.

NemID

Har du problemer med NemID, kan du måske finde hjælp på nemid.nu, hvor du bl.a. kan bestille nyt nøglekort og engangskendeord.

Er dit NemID blevet spærret, eller skal du have udstedt NemID for første gang uden dansk pas eller kørekort, kan det kun ske ved en personlig henvendelse, og du bedes kontakte Borgerservice i telefontiden for at høre om dine muligheder.

Vi henstiller til, at vi kun visiterer til personlig betjening i nødvendige og uopsættelige situationer.

Kørekort

Færdselsstyrelsen har gjort en række midlertidige tiltag for at sikre Danmark på vejtransportområdet under coronakrisen, herunder forlænget gyldigheden til den 31. oktober 2020 i Danmark for store kategorier, der udløber mellem 1. marts og 30. juni 2020. Du kan se de enkelte tiltag på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Har du mistet dit kørekort, eller udløber dit kørekort til almindelig bil eller motorcykel under coronakrisen, kan du bede om at få et midlertidigt kørekort sendt til din digitale postkasse. Se vejledning til at sende digital post til Ringsted Borgerservice.

Særligt for kørelærere og køreskoleelever

Fra mandag den 20. april 2020 kan kørelærere genoptage praktisk kørekortsundervisning. Det er endnu uvist, hvornår det igen er muligt at komme til teori- og praktiske prøver, men sagsbehandlingen af ny- og generhvervelser er genoptaget i Borgerservice.

Såvel køreskoler som elever kan kontakte Borgerservice på telefon 5762 6060 med henblik på aftale om godkendelse af kørekortsansøgning.

Adgang til borger-pc’er i Borgerservice

Der er ikke adgang til borger-pc’er på Bibliotek & Borgerservice.

Borgere, som er afskåret fra adgang til Digital Post og selvbetjening, kan i uopsættelige og nødvendige situationer blive visiteret til en kort adgang til Borger-pc’er i Borgerservice. Der er alene adgang til det uopsættelige ærinde. For adgang hertil, skal der ringes til Borgerservice på telefon 5762 6060 i telefontiden og en tid anvises af Borgerservice.

Tidsbestilling

Der er ikke mulighed for selv at bestille tid i Borgerservice. Det er uvist hvornår muligheden for selv at bestille tid i Borgerservice genåbner.

Har du brug for en personlig ekspedition, skal du kontakte Borgerservice pr. telefon. Hvis dit ærinde er tilstrækkeligt nødvendigt og uopsætteligt, vil du blive visiteret til en personlig betjening.

Du kan følge udviklingen på kommunens hjemmeside ringsted.dk.

 

Spørgsmål og svar om tidsbestilling

 • Hvad skal jeg bestille tid til?

  • Udstedelse af pas
  • Fornyelse og bestilling af kørekort
  • Godkendelse af ansøgning om kørekort
  • Legitimationskort
  • Udstedelse af NemId herunder nyt nøglekort eller ny adgangskode
  • Anmeldelse af indrejse
  • Anmeldelse af flytning og udrejse
  • Hjælp til digital selvbetjening f.eks. ansøgning om boligstøtte eller pension
  • Hjælp til skat.dk f.eks. forskudsopgørelse og årsopgørelse
  • Ansøgning om helbredstillæg
  • Ansøgning om beboerindskudslån
  • Undtagelser på Udbetaling Danmarks område
  • Anmodning om læseadgang til Digital Post
 • Hvad skal jeg ikke bestille tid til?

  • Afhentning af pas eller kørekort
  • Anmodning om fritagelse for digital post
  • Aflevering af regninger til refusion
  • Aflevering/afhentning af kørelærermapper
  • Erstatningsbuskort til skoleelever
  • Nyt sundhedskort
  • Lægeskifte
  • Brevstemme

Sidst opdateret

11.05.2020