Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


04 Jan 2020
Belysning af Skt Bendts Kirke fra Vest
0
Det har længe undret mig, at kirken ikke er belyst i vestlig retning, så man bl.a. kan se den fra motorvejen. Hvis det var tilfældet, ville man nemt kunne bidrage til profilering af Ringsted by som andet end Ringsted outlet. Ringsted bymidte er tydeligvis døende og det bliver ikke bedre af, at de de fleste udefra kommende ikke kender Ringsted for andet end outlet-området. Belysning vil på en simpel måde bidrage til folks nysgerrighed og måske lokke flere ind til centrum.
Oprettet af Torben Christensen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


10 Dec 2019
Kommunale maskiner gøres klimavenlige
0
Fremtidige indkøb af materiel til offentlig brug gøres klimavenlig. Dvs. køretøjer samt alle maskiner og redskaber bliver i videst muligt omfang eldrevne. Det gør sig gældende for offentlige institutioner og i kommunale anlæg ude som inde.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


10 Dec 2019
Giftfrie offentlige arealer i Ringsted Kommune
0
Samtlige offentlige arealer i Ringsted er i fremtiden giftfrie. Dvs. der kan ikke anvendes pesticider og lignende stoffer, der på nogen måde har en skadelig effekt på omgivelserne. Der gælder såvel under, på og over jorden.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


09 Dec 2019
El drevne minibybusser
1
Af miljø- og klimahensyn omstilles den kollektive trafik i Ringsted Kommune til udelukkende at være eldrevet. Alle fremtidige indkøb/anskaffelse af offentlige transportmidler er eldrevne.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *