Du er her

Borgerdrevne Forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


11 Feb 2018
Affald
7
Flere offentlige skraldespande og
med sortering som de har i bla Slagelse.
Flere standere til cigaretskodder.
Oprettet af Nadia Bressendorff

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


11 Feb 2018
Cykelsti og lys over Jernbanevej/Næstvedvej
6
Når man som cyklist gerne vil fra Jernbanevej og "ligeud" over Næstvedvej - er det ofte med livet som indsats! Mange bilister tror fejlagtigt at fordi de holder i højresvingsbanen har de ret til bare at køre.. Også selvom vi cyklister gør antræk til at ville over. Jeg havde seriøst håbet at dengang de lavede krydset om - at der så ville være blevet taget mere hensyn til de krydsende cyklister! Det blev der så ikke!
Jeg så meget gerne at der blev etableret både cykelsti og lys henover vejen, således at jeg trygt vil kunne sende min søn, og mig selv, denne vej.
Oprettet af Marianne Brager

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


10 Feb 2018
Fornyelse af træpavillon i Klosterlunden
5
Den efterhånden noget medtagne pavillon nederst i Klosterlunden bør rives ned til fordel for ny pavillon, der tænkes opført samme sted. Den nye pavillon bygges i sten og skal indeholde borde og bænke i samme materiale, da det har vist sig, at den eksisterende træbygning ofte har været udsat for hærværk i form af afbrændte brædder taget fra pavillonen. Samtidig opsættes hærværkssikrede papirkurve af størrelse, der kan tage fx pizzabakker og plastikflasker.
Oprettet af Christian Olsson

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


09 Feb 2018
Børnenes sikkerhed.
0
Børnehave/vuggestuen skal have trægulve for børnenes sikkerhed.
Oprettet af Lala

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


09 Feb 2018
Den nye ”Oplevelsessti” på Ringsted Å
2
En sommeraften i 2017 var vi en lille gruppe personer, der havde lånt 3 kanoer, og havde fået den skøre ide, at ville opleve Ringsted Å fra vandet.

Vi satte kanonerne i vandet ude ved Tivolisøen på Holbækvej ved det gamle ishus.
Vi sejlede ud på den lille sø, hvorefter vi drejede til højre, hvor Ringsted Å starter.

Vi sejlede hele vejen ned til broen ved Havemøllevej, dog med mange små forhindringer, som væltede træer, mange åkander og områder, hvor vi skulle bruge ekstra kræfter, for at komme igennem.

Det var en fantastisk sejltur og selvom vi brugte mange ekstra kræfter, og var meget trætte efter 3 timers kamp, så blev dette en stor oplevelse for livet.

Med ”Oplevelsesstien” i baghovedet, så tænker jeg at vi i Ringsted har denne enestående natur, som ikke mange andre kan tilbyde, og som vi positivt skal udnytte.

Med hjælpe fra Ringsted kommune, de lokale lodsejer og måske produktionsskolen, så kunne dette område være starten på den helt nye “Vandoplevelsesti” i Ringsted.

Åen trænger til en kraftig oprydning, men kunne man lave en fælles økonomisk aftale med lodsejerne til gavn for alle i Ringsted, så ville det være fantastisk.

Jeg er ikke helt klar over hvor langt sydpå, man kan komme på Ringsted Å , men laver man en langsigtet plan, så er jeg sikker på, at vi her har en ny “ Oplevelses sti” på vandet.


Jan Jensen

PS: Undskyld kære lodsejer, men vi opdagede først bagefter at dette ikke var lovligt, da vi fortale om vores ide til andre....
Oprettet af Jan Jensen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


08 Feb 2018
Bedre markering af Fuglebakkens udmunding i Køgevej
4
Fuglebakkens udmunding i Køgevej er meget dårligt markeret og er svær at se, specielt om aftenen. Det bedste ville være lysregulering af T-krydset, som er meget befærdet, men i det mindste bør belysningen forbedres, evt. ved etablering af fodgængerovergang med tilhørende "appelsiner".
Oprettet af John Bech

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


08 Feb 2018
Renovering af vej
4
Vejen mellem Næstvedvej og Rønnedevej (fra servicestationen/Netto til Røde Kors-butik/overfor teknisk forvaltning)savner fortove, gadebelysning, gadenavn og vedligeholdelse. Den er livsfarlig i mørketiden.
Oprettet af John Bech

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


08 Feb 2018
Biograf
92
Vores biograf "Ringsted Kino" er udtjent, ønsket om en renovering af den nuværende biograf eller en ny. Meget gerne Nordisk Film
Oprettet af L. Pedersen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


03 Feb 2018
Byfornyelse & Arkitektur
26
Der ansættes en Stadsarkitekt i Ringsted Kommune med henblik på at iværksætte en plan for renovering/restaurering og fornyelse af samtlige faldefærdige, men bevaringsværdige bebyggelser i Ringsted By.

Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


01 Feb 2018
Bygninger
22
I mange år har der været en hæftig debat om bygninger der forfalder og ikke bliver udnytter

Ringsted dun
Dampmøllen
Knudslund mf

Man lukker øjnene for flere potentielle kommende arbejdspladser
Og industri til byen
Ikke nok med det bliver der bosted eller værested for unge eller hjemløse

Her taler jeg om Ringsted dun og dampmøllen
Knudslund har efter et indbrud ikke været forsikret og har stået i månedsvis uden døtre og vinduer
Man købte ejendommen til DSV men siden har det næsten stået urørt i stedet for at blive solgt videre

Måske man kunne udnytte resurser bedre ved at evt salg eller vedligeholdelses krav fra ejerne
Oprettet af Tanja Jørgensen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


31 Jan 2018
Bedre vilkår for cyklister på Køgevej
21
Bedre vilkår for cyklister på Køgevej : strækningen mellem netto Fuglebakken til næstvedvej.
Alt for mange cyklister slingrer ud på vejen, når de cykler på Køgevej som er meget trafikeret.
Ønskes: bredere cykelsti hvor der er plads til feks en moderne familie cykel med lad samt give en mere sikker færden for børn og ældre på cykel.
Oprettet af line

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


30 Jan 2018
Fodgænger overgange på kaserne alle
11
Oprettelse af 2 fodgængerovergange på kasserne alle.
1 stk ved kærhave stien
1 stk ved højbohus institutionen/Østre parkvej.
Mange små skolebørn (og andre) krydser kaserne alle hver dag. fodgængerovergange vil give børn og andre bedre vilkår i trafikken.
Oprettet af Line

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


30 Jan 2018
Campus årgang 7 klasse
0
Når nu der skrives om i gør så meget for områder og de unge der skal fastholdes .
Herned var jeg til infomations aften på campus og fik et chok ...
Blok hvor 200 elever skal indfinde sig i er så slidt at msntænkt når skoleleder ( ny) står og fortæller de har brugt penge på rullegardin ??
Ikke i denne afd. Der hang de ned ødelagt og mørkt trist -
Intet hyggeligt arbejdesmølji eller trivsel områder med lyse farver sofaerne hvor man kunne være fælles ! Gamle box hvor der stod " grimme ting " rystede hvorfor har i ikke gjort noget ved dette område ?
Som mange mange andre kommunerne i områder ?
Man har jo slet ikke lyst til at indfinde sig på denne skole -
Og elever stod og kiggede deresnuværede klasserummet var det meget pænere og hyggeligere -
Og man høre det ser jo ud som for 25 år siden !
Hvad bruger i penge til ????
Det e ikke indbydende på nogle måde og slet ikke for kommede elever og hvor er arbejdesmiljø og lyse rum ?
Ingen steder
Oprettet af Helle

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


29 Jan 2018
Forsikring i børne daginstutiationen
4
Forholdet i børnehaver/vuggestuer skal blive bedre.
For at forbedre dette er det nødvendigt at gøre noget ved de hårde beton gulve blødere at falde på dvs lave trægulve og der skal være flere pædagoer.
Vi skal sikre vores fremtid.
Oprettet af Lala Overby

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


29 Jan 2018
Manglende gadelys om natten
19
Hold gadelygterne tændt HELE natten,
- der er skiftet ud og antageligt anvendt energispare pærer = lavere omskostninger i forhold til tidligere, hvorfor så også slukke lamperne ??
Det skaber utryghed for folk som færdes i natten på vej til / fra arbejde eller andet lovligt ærinde, og gør det nemt for kriminelle at færdes uset.

Vi har vores udendørslamper på huset tændt nærmest i døgndrift i vinterhalvåret bl.a af den årsag.
Oprettet af Arly Stenberg Ebbesen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


29 Jan 2018
Belysning på Køgevej ved Kildemarken
31
Der er rigtig mørkt på Køgevej vest for rundkørslen (Østlige ringvej/14'eren) og indtil lyskrydset ved Kildemarken/Kaserne Allé. Denne strækning på få hundrede meter skærer igennem tre relativt tæt bebyggede områder: Skovgården, Kildemarken og Østre Park. Belysning ville skabe mere tryghed i de mørke timer og øge trafiksikkerheden.
Oprettet af Mathias Stabæk

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


29 Jan 2018
Nye bump på Fredensvej i Benløse
2
Da der er mange skolebørn, der hver dag cykler på Fredensvej i Benløse og skal over denne vej, vil det være godt med nye forhindringer, hvor man som billist er tvunget til at sætte farten ned til 30 km i timen, som er det der max tilladt (Mange endda rigtig mange kører stærkere). Det der vil være godt vil være hvor man skal køre slalom igennem vejen, det sætter farten automatisk ned.


Oprettet af Sine Simonsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


28 Jan 2018
parkering i bymidten
15
flere p pladser i bymidten. Vi mangler de p pladser som blev nedlagt
Oprettet af lykke mathiesen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


27 Jan 2018
Rensning af Ringsted å
8
Det er synd og skam at åen ikke bliver renset, især fra. Korsevænget og syd på, der er ingen ænder eller andet liv.
Oprettet af Annemarie Schrøder Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


31 Dec 2017
Er det borgerne i kommunen, der er til for kommunen eller omvendt?
4
Det er fra et borgersynspunkt fuldstændigt uacceptabelt, at det ifølge kommunens hjemmeside er umuligt at kontakte kommunens administration i perioden 23/12 2017 til 1/1 2018.

Det er for mig at se en utroligt snæversynet og selvcentreret politik, at det kun er muligt at komme i forbindelse med kommunens administration, hvis der opstår akutte skader på kommunens bygninger i den angivne periode, hvorimod alle andre borgerrelaterede akutte og muligt fatale hændelser er udelukket fra kommunal assistance i den angivne periode.

Det rejser for mig helt klart spørgsmålet, om det er kommunen, der er til for borgerne eller om det er borgerne, der til for kommunen - underforstået spørgsmålet om hvorvidt det er en helt selvcentreret og borgerfjern administration, der alene tjener egne interesser uden hensyn til borgernes bedste.

Som borger i kommunen føler jeg efterhånden kun at være et skatteobjekt og overvejer derfor seriøst at fraflytte kommunen i nær fremtid.

Mit forslag er derfor, at kommunens administration gøres tilgængelig for akut opståede hændelser hele året og hele døgnet rundt.
Oprettet af Arne Benn Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *