Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


12 dec 2020
Etablere cykel- og gangsti på Skellerødvej/Høm Møllevej
6
Der er en del biltrafik som benytter Skellerødvej/Høm Møllevej som "ringvej" udenom Ringsted By. For at sikre de bløde trafikanter, så ses gerne lavere hastighed, bredere vej (to dedikerede spor) og/eller selvstændig cykel/gangsti.
Cyklister, gående, hesteridning og motionister bruger i stor stil Skellerødvej/Høm Møllevej, både som vej til arbejde og skole, og som "natursti".
Oprettet af Morten Bang Kristensen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


25 nov 2020
Dampmøllen
1
Kunne vi i Ringsted ikke få lidt at vide om hvor langt de er nået i behandlingen af nedrivningen af Dampmøllen, det er ikke til at holde ud at se på.
Oprettet af Birthe Larsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


25 nov 2020
Optegning af parkeringspladser Fynsgade, Wilh. Andersensvej og Brogade
79
Det er et stort ønske at få optegnet parkeringsbåse i Fynsgade, så vi kan få optimeret og udnyttet den trange plads vi har til parkering. Som beboer i Fynsgade, ønsker vi ikke at tage parkeringsmulighederne fra de beboere i hverken Brogade eller på Wilh. Andersensvej ved at parkere der. Vi ved allesammen at pladsen er ekstrem trang. Derfor er forslaget at der bliver tegnet båse op, i så stor udstrækning som mulig i alle 3 gader, så vi får så meget ud af pladsen som muligt.
Oprettet af Heidi Caposino

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


21 nov 2020
Hurtig trafik samt tung trafik på Balstrupvej
5
Er det ikke muligt at vi kan få gjort noget ved Farten på Balstrupvej
er flyttet hertil for 4 år siden og skal da love for at Farten den er Hurtig.

samt tungvognstrafikken den er slem. Tilsyneladende kan Lastvogns chauffører ikke læse Vejskilte for på Skiltene står der Max 3500 Kg ved Gennemkørsel den er der RET Mange som ikke overholder...

ud over det så skal der gøres noget ved Indkørsel fra Haslev vejen Folk kan Åbenbart ikke Finde ud af hvad vej de skal køre om Helleanlægget for der køres imod trafikken når de kommer oppe fra Rønnedevej og skal køre ind på Balstrupvej
Oprettet af Henrik Christense

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *