Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


20 Jun 2020
Klimatilpasning 2020 med Promenade i Sjællandsgade
0
En Promenade i Sjællandsgade fra Vilhelm Andersensvej til Brogade omdannes til niveaudelt promenade med regnvandsbede og forsinkelsesbassin evt. med dræn til åen. Sjællandsgade er en del af Byens Bånd, der er kraftigt hældende mod Ringstation og Banen. Derfor er det oplagt at klimatilpasse en del af gaden. Samtidig vil det løse problemet med car race op og ned af gaden, hvor akustikken fungerer som en megafon til gene for de mange beboere i etagebyggerierne langs gaden.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *