Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


27 sep 2021
Vejbump i Gyrstinge
0
Hej Vi har i Gyrstinge nogen stolper hvor farten er 40 kilometer i timen for at køre i gennem, folk kan simpelhent ikke finde ud af dem med alt for høj fat mere ind de 40 man må køre og de presser sig igennem. igen igår fik jeg lige min bil med igennem inden den næste bil pressede sig igennem. Kunne man ikke i Gyrstinge for lavet Vejbump og vi har stadig store proplemmer på selve Gyrstinge Vej stadig med alt for stor fart. Jeg ved i andre byer jeg køre igennem at vejbump hjælpe køre du over et vejbump går det ud over din undervogn på din bil. Håber der kan gøres noget i Gyrstinge.
Oprettet af Kenneth Edelmann

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


27 sep 2021
Støjdæmpning af motorvejen.
1
Jeg vil foreslå, at Ringsted Kommune aktivt arbejder for en væsentlig begrænsning af støjen fra motorvejen. Man kan foreslå hastighedsbegrænsning til 100/110 km/t, støjbegrænsende asfalt, overdækning eller effektivt støjhegn. Ringsted Kommune har tilladt boligbyggeri tæt på begge sider af motorvejen og bør derfor også sikre, at de borgere der dermed blive belastede af støj fra motorvejen ikke får ødelagt deres helbred pga. støjgener.
Oprettet af Marianne D. Berthelsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


23 sep 2021
30 KM/T fartbegrænsning i bymidten
6
Jeg foreslår 30KM/t fartbegrænsning i hele bymidten incl. Jyllandsgade, Næstvedvej ud til Lidl, Køgevej ud til Kildemarken, Nørregade ud til rundkørsel, m.m. Det er alt for farligt at køre mere i byen.
Oprettet af Søren Magnussen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


22 sep 2021
Skee-Tåstrupvej
1
Skiltning og eventuelt hastighedsregulering af Skee-Tåstrupvej. Der er meget tung trafik og der køres meget hurtigt.
Oprettet af kim lindbjerg

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


22 sep 2021
Anlæg af Markcykelsti fra Tvindelstrup til Nordrupvej
1
Da forslag om anlæg af cykelsti mellem Farrendløse og Haslevvej blev forkastet i 2020 forsvandt behovet for at kunne cykle sikkert ud af Tvindelstrup ikke. Det foreslås derfor at kommunen anlægger cykelsti over markerne langs et af markskellene, til Nordrupvej, så gående og cyklende (særligt skolesøgende børn selvstændigt) kan komme den vej i retning mod skoler i både Nordrup og Ringsted uden at risikere livet pga farten der køres på Tvindelstrupvej.
Oprettet af Stine Helt

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


03 sep 2021
Hastighedsbegrænsning og vejbump Tvindstrup/Farendløse
128
Begrænsning af hastigheden til max 60km/t mellem Tvindelstrup og Farendløse, samt etablering af vejbump før sving på strækningen. Der køres alt for stærkt på strækningen i forhold til udsigtsforhold, vejens forløb og bredde, og med tanke på, at der er indkørsler lige ud til vejen, samt manglende sikkerhed og plads til cyklister og gående. Nordrupvej er begrænset til 60km/t med vejbump (og har sågar cykelsti) det bør også etableres for strækningen mellem Tvindelstrup og Farendløse.
Oprettet af Anja Andersen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


20 sep 2021
Naturlegeplads ved Aktivitetscenteret på Eilekiersvej
244
Jeg vil foreslå en Naturlegeplads på fodboldbanen ved Spejderhuset og Aktivitetcenteret. Fodboldbanerne er ikke benyttet i mange år og der mangler et mødested for alle de mange børnefamilier der er tilflyttet området incl. Græsgangen, Vandstjernevej og Letsborgvej. Stedet ved gang og stibroen er oplagt som samlingssted for alle børnefamilier samt dagplejemødrene i Benløse.
Oprettet af Lis Jacobsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


07 aug 2021
Trafiksikring af Allindelillevej.
81
Gør Allindelillevej trafiksikker! Om det bliver med cykelsti, chikaner eller hvordan, er mindre afgørende, men der er rigtig meget trafik, der køres stærkt og der er mange, skarpe sving. Det er meget usikkert at være blødtrafikant på Allindelillevej, som i praksis fungerer som "hovedvej" mellem land og by... det er Allindelillevej som bliver brugt når der køres til motorvejen, når der køres til hovedvejen mod Ringsted/Holbæk, når der (cykles) ned for at tage bussen, når der køres børn i skole og daginstitution, når der køres fra byen ud til den skønne Allindelille Fredsskov osv. osv. Det vil skabe en kæmpe tryghed og stor værdi for Landområder hvis Allindelillevej blev en trafoksikker vej at benytte.
Oprettet af Louise Bilsby

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


03 aug 2021
Åstien til Holbækvej
66
Det sidste stykke af Å Stien ud til Holbækvej er meget smal, den kunne nemt blive udvidet en lille smule så man med ro i sindet kunne cykle der, bare en halv meter bred ville gøre virkelig meget, samme bredde som de fleste andre steder på stien ville gøre alt . Det er meget ubehageligt at cykle der når græskanterne er så høje.
Oprettet af Birgitte Mary Holtegaard Nielsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *