Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


15 Oct 2020
fart på egelundsvej (giesegård) og mod Ørslev
0
da veje ikke er til hastigheder som lastbil chauffør over 50 km synes jeg man skal tænke lidt over dette,hastighed burde sættetes til max 50km når mår man kommer til fællesskiftevej/nyvangsvej mod Ørslev og omvendt.da jeg har haaft addr på nyvangsvej 16 siden 2005 er træt af der bliver kørt over evne og at teninsk forvaltning tror ,at man løser problem ved ,at køre rabatter op med grus .biler er blevet lidt bredre siden 1960 og der er desværre nogle der har glemt hvad der står omkring at holde tilhøjre selv om ringsted fylder kanter.har ad flere gange haft kontakt med vej og park da det også omkring sommer er et deligt sted at køre M>>>>C . ps ved ikke at om det er amtsvej men kom ind ind kampen ,der cykler og div sågar en daglig tur med hest
Oprettet af Henrik Jørgensen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


15 Oct 2020
Genbrug Torvets brosten i bymidten
85
Engang var hele Ringsted bymidte belagt med brosten. Smukke granitsten rundet af historien og århundreders bysbørns og hestevognes færden. Snart fjernes den sidste rest brosten fra Torvet, og forslaget er, at de ikke sælges til andre byer, men genanvendes i Ringsteds bymidte. Fx kunne de lægges ved de gamle bygninger i den nederste del af Pileborggade eller tilbydes til en favorabel pris til den private parkeringsplads ved Schandorphvej – det ville løfte hele byen.
Oprettet af Helle Lundsgaard

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


10 Oct 2020
Trafiklegeplads
1
Det ville være rart med en trafiklegeplads i Ringsted kommune, alá den, der er på Gunnar Nu Hansens Plads i København, så vores børn kan have et sikkert sted at blive trygge med trafikregler og det at færdes i trafikken.
Man kunne eventuelt lægge dette i kaserne-området.
Oprettet af Peter Schimmell

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


01 Oct 2020
Fartdæmpende vejbump på Brogade/Sjællandsgade
4
Der køres oftes rigtig stærkt på brogade, retning mod sjællandsgade (Brogade siden,der støder op til harhoffs alle).

Når der bliver åbnet igen op for indkørsel via jernbanevej ind til Brogade,vil farten blive meget værre. Det er en meget tæt parkeret vej og udsyn er minimal til siderne på Brogade. Derfor vil det være en god ide med fart dæmpende vejbump på Brogade

Brogade/Sjællandsgade krydset skal man nærmest kører halv vejs ud i krydset, for at se om der kommer traffik. Det kan skabe farlige situatio. Dette skal der gøres noget ved! Der skal fart dæmpning på sjællandsgade eller en anden løsning for at dæmpe farten ned af Sjællandsgade
Oprettet af Cihan Ünkap

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


27 Sep 2020
Naturlegeplads
282
Stiller til forslag, at Ringsted udføre en naturlegeplads på det grønne område mellem kasserne området og motorvejen - her er masser af natur, mountainbike bane, udendørs fitness, køer og dejlig natur - vi mangler blot en stor dejlig legeplads. Naturlegepladsen bør udføres som eksempelvis Ullerødbyens Naturlegeplads i Hillerød. Jeg stiller gerne op som “formand” for et udvalg med evt indhentelse af midler til at opføre legepladsen. Her tænkes fonde/donationer.
Oprettet af Martin Bagge

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


14 Sep 2020
Skoleskilt til Sneslev Landbørnehus
6
For at øge trafiksikkerheden for børn og ansatte ved Sneslev landbørnehus ønskes relevant skiltning. Det er vigtigt at skærpe opmærksomheden på at børn fra institutionen kan færdes på vejen, da det ikke er muligt at se børnehuset i det aktuelle sving og især når fartbegrænsningen i Sneslev by er 60 km/t.
Oprettet af Kirsten Wisti

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


24 Aug 2020
Fodgængerovergang ved Sneslev landbørnehus
54
I Sneslev byzone er vejen er snoet. Dette giver et dårligt udsyn som fodgænger og cyklist, hvilket gør det, udover risikabelt, besværligt at passere vejen. Hastighedsbegrænsningen på 60 km/t skaber usikkerhed i forbindelse med at krydse vejen og som forældre til børn i Sneslev Landbørnehus mener jeg at det vil være tryghedsskabende som borger og fordelagtigt at have en fodgængerovergang ved vuggestuen og børnehaven, som jo også skal passere vejen når de skal på tur.
Oprettet af Kirsten Wisti

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *