Du er her

Borgerdrevne Forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


29 Oct 2018
Udvid Fælledvej når Forsyningen er færdige i 2019
10

Jeg vil foreslå at Fælledvej får samme bredde og fortov som Eilekiersvej ind mod Græsgangen og op til Roskildevej. Fælledvej er ikke omfattet af lokal 215 som Eilekiersvej, som pt bliver udvidet på grund af Græsgangen. Græsgangen er udstykket fra Fælledvej og der er 7 ubebyggede grunde på Fælledvej overfor Græsgangen, derfor er det helt nødvendigt at vejen bliver bred nok til 2 biler kan passager hinanden. Fælledvej og Eilekiersvej er stamveje for hele området og samtidig adgangen for gående og cyklende til Stibroen, Spejderhuset og Fritidscenteret.
Med venlig hilsen
Lis Jacobsen
Bækkevej 43

Oprettet af Lis Jacobsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


20 Sep 2018
byg en ny FGU-skole på den tomme plads bag Bengerds Huse og ZBC.
302
Ringsted byråd har planer om, at den nye FGU-uddannelse skal placeres i lokaler på Campusskolen. (i forbindelse med campusskolens 7.-9. klasses lokaler.)

Dette skal ske allerede fra september 2019 FGU som er til unge mellem 18-25 år, bliver den nye "produktionsskole".
FGU er led i reformen af det forberedende område og det er politisk besluttet, at den skal ligge i forbindelse med øvrige uddannelses institutioner. Dette i sig selv giver god mening. Det giver også god mening at Ringsted kommune gerne vil kunne tilbyde sine unge muligheden for at komme på FGU i egen by (forbindelse med at forberede sig til de andre uddannelsesmuligheder som ligger på Campus)
Det som ikke giver mening, er at ligge FGU midt på Campusskolens 7.-9. klasses område og inddrage deres nuværende faglokaler. Her er der tale om en folkeskole som huser elever fra 13-15 år. Planerne er at FGU-skolen skal placeres ikke mindre end få meter fra folkeskolens lokaler som pt. huser 8. klasse.

Jeg og flere nuværende som kommende forældre til børn på Campus er meget bekymret for dette tiltag.

Bekymringen består bla. I:
Socialt: Unge spejler sig i hinanden. Der er en bekymring for både kommende FGU elever, samt bekymring for miljøet for vores 7.-9. klasser.

At placere 18-25. årige som ofte har haft det svært i deres folkeskoletid, for tæt på de unge der skal arbejde sig igennem den proces, kan have en uhensigtsmæssig social indvirkning på de børn der ikke let føler at de passer ind. Gruppen af unge FGU elever fortjener at blive tage alvorlig og beskyttet. Blive taget væk fra deres skolenederlag og derfor væk fra folkeskolesammenhæng.


Rammerne: Ringsted Kommune vil tage velfungerende faglokaler fra 7.-9. klasserne og bygge lokalerne om til en FGU skole, blot få meter fra den nuværende 8.klasses lokaler. I den forbindelse skal faglokalerne ombygges, så de passer til en FGU skole. Nye faglokaler fra 2012, som er meget populære blandt både elever og lærer, tages fra Campusskolen. Ringsted kommune har "lovet" at det ikke kommer til gene for eleverne med ombygningen på skolen. Det er svært at forestille sig, at især 8.klasse som sidder midt i byggeriet, ikke vil blive generet.

Forhastet og ugennemtænkt proces: Der er nemlig den mulighed at tænke det her igennem. Der er mulighed for at udsætte det endelige forslag i op til 4 år.

Campusskolen fik en hård opstart, men billede er vendt, skolen stiger i elevtal, der er venteliste til at komme på campus, de stiger i karakter, mange faglærer vælger at søge
Campusskolen grundet de faglokaler som nu fjernes fra skolen. Alt dette er Ringsted kommune ved at ødelægge.

Lad nu et tiltag der er en succes for FOLKESKOLEN, forblive en succes.
Det vil give så meget mere mening at FGU ligger i forbindelse med ZBC, MSG og VUC og et forslag kunne være at bygge en ny FGU-skole på den tomme plads bag Bengerds Huse og ZBC.

Det er estimeret til at koste ca. 35 mill. Man byggede jo også nyt da man ønskede et gymnasie – er FGU-eleverne ikke også det værd?

Oprettet af Maj-Britt Jakobsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *