Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


28 Jun 2019
Om billets pris til pensionister til svømning.
1
Jeg kende mange pensionister hvor bor i Ringsted.
De gerne går en tur til svømning i svømmehallen, og lidt motionere,
Men de mener at tur billetten er rigtige dyrt.
Jeg Som Ringsted borger ,også læge på Holbæk sygehus forslage om nedsættes prisen , for i lang sigt det bliver meget billigere ind evt. Prisen på fysioterapi center, som kommunen betaler
Oprettet af Shams shamski sina ( afdeling læge på Holbæk sygehus )

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


05 Mar 2019
Trafiksanering af Værkevadsvej og Rusgårds Bakke, på Strækningen mellem Rute 14 - Roskildevej og Vigersted by.
0
Ringsted Kommune skal gå i dialog/samarbejde med Politiet omkring trafiksanering af Værkevadsvej og Rusgårds Bakke, på Strækningen mellem Rute 14 - Roskildevej og Vigersted by, med henblik på at sikre borgerne større trafikal sikkerhed ved ind- og udkørsel på Værkevadsvej og Rusgårds Bakke fra sideveje og indkørsler, samt sikre større trafikal sikkerhed ved færdsel på Værkevadsvej og Rusgårds Bakke, herunder især med særlig fokus på de mange fodgængere og cyklister der dagligt benytter daginstitutionerne i Vigersted.

Der påtænkes nedsat hastighed til 50 km/t på Værkevadsvej, fra Rute 14 - Roskildevej til Rusgårds Bakke, samt nedsat hastighed til 60 km/t på Rusgårds Bakke, fra Værkevadsvej til Vigersted By.
Desuden skal der anlægges fartdæmpende foranstaltninger i form af (eks.) fartbump og chikaner, dog under hensyntagen til erhvervs- og landbrugskørsel.

Som eksempel kan nævnes den nyligt trafiksanerede Nordrupvej.

Værkevadsvej og Rusgårds Bakke består af mange bakker og sving der giver utrolig dårlige oversigtsforhold, samtidig med at der ofte køres meget stærkere end forholdene tillader.
Samtidig er vejen også flittigt benyttet udenfor myldretiden, især af bløde trafikanter da dens geografi gør den attraktiv for motionscyklister, ligesom den er en del af Ringsted Oplevelsessti.

Trafiksaneringen skal ikke ses som en del af den eventuelt planlagte cykelsti mellem Ortved og Vigersted, da denne så vidt oplyst kun omhandler trafiksanering inden for bygrænsen i Vigersted, men kan dog slås sammen med dette projekt, hvis det viser sig at give størst samlet udbytte.
Oprettet af Klaus Bodholt Andreasen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


05 Mar 2019
Trafiksanering af Rute 14 - Roskildevej, på strækningen Valsømaglevej – Ortved Plejecenter.
0
Ringsted Kommune skal gå i dialog/samarbejde med Vejdirektoratet og Politiet omkring trafiksanering af Rute 14 - Roskildevej, på strækningen Valsømaglevej – Ortved Plejecenter, med henblik på at sikre borgerne større trafikal sikkerhed ved ind- og udkørsel på Roskildevej fra sideveje og indkørsler, samt sikre større trafikal sikkerhed ved færdsel på og ved siden af Roskildevej, herunder især med fokus på krydsning af fodgængere og cyklister der benytter daginstitutionerne i Vigersted og Jystrup.

Der findes i dag en gangtunnel ved Ortved Plejecenter, men den er så uhensigtsmæssigt placeret at den meget sjældent bliver benyttet.

Der påtænkes nedsat hastighed til 50 km/t, klart synlig adskillelse (rabat) mellem cykelsti og vejbane, helleanlæg og spærreflader som forhindre farlige overhalinger og hasarderet kørsel, samt eventuelle lysreguleringer/rundkørsler.

Som eksempel kan strækningen, Rute 14 - Næstvedvej (Ringsted Mark), fra Rundkørslen ved VUC til Hømvej, samt Rute 14 - Hovedvejen, gennem Osted nævnes.

Ligeledes bør der opsættes bytavler på ovennævnte strækning, da Ortved jf. Danmarks Statistik, pr. 1 jan. 2018, havde 245 indbyggere hvilket officielt gør at området kan betegnes som bymæssig bebyggelse.

Vejdirektoratet påpeger i deres publikation; ”Statsvejnettet 2018” at Ortved hører under Stærkt støjbelastede boligområder med støjniveau over 65 dB(A) (Lden).

En opgradering af færdselsforholdene som nævnt ovenfor, vil være medvirkende til at reducerer støjforholdene, hvilket igen vil gøre Ortved mere attraktivt for tilflyttere.
Oprettet af Klaus Bodholt Andreasen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *