Du er her

Se og stil borgerdrevne forslag

Her har du som borger i Ringsted mulighed for at stille forslag som du gerne vil have Byrådet drøfter

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte.
Du kan finde retningslinjerne via dette link.

Når Byrådet har behandlet forslaget kan referatet læses her.

+ Opret nyt forslag

Opret nyt forslag


Forslag overskrift *


Forslag *


Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


02 mar 2021
Cykel- og gangsti langs Bjergbakken
42
Jeg vil gerne foreslå, at der etableres en kombineret cykel- og gangsti langs Bjergbakken.

Trafikken på Bjergbakken er ekspanderet væsentligt gennem de seneste år - både biltrafikken og især de mere bløde trafikanter som fodgængere og cyklister.
Årsagen kan blandt andet skyldes, at der med den seneste udbygning af 28 nye boliger på Nonnedalen er en øget trafik dertil.
Derudover er den gående trafik rettet mod det rekreative område ved Ådalen med Oplevelsesstien. Det nye område med både fitnessbane og fugleudsigtstårn trækker mange borgere til.
Langs Bjergbakken er der i løbet af dagen en lind strøm af hundeluftere, cyklende skolebørn, familier med barnevogn, gående med rollatorer osv. som lige nu går delvis på kørebanen og delvis i græsrabatten.
Derudover ynder folk også at parkere langs Bjergbakken for at gøre brug af naturområdet og nyde udsigten.

Alt dette skaber en del farlige trafikale situationer i løbet af en dag – endda yderligere kombineret med den øgede biltrafik, hvor der oftest ses en højere hastighed på den lige og forholdsvis lange strækning – højere end de tilladte 50 km/t.

Remmerstien har tidligere kunne imødekomme de bløde trafikanters behov for at bevæge sig trygt og sikkert i området, dette er desværre ikke længere muligt pga. det positive trækplaster som naturområdet ved Oplevelsesstien er blevet.

En kombineret cykel- og gangsti vil tilgodese de bløde trafikanter samt sikre børnenes adgang til en trafiksikker og tryg skolevej til distriktsskolerne. En sådan løsning vil relativt smidigt kunne etableres langs den nordlige side af vejen, da der i forvejen er en bred græsrabat. En sådan cykel- og gangsti skal selvfølgelig være udstyret med god belysning, så det også skal være sikkert at færdes der efter mørkets frembrud. Den belysning, der er langs Bjergbakken i dag, er meget sparsom og svag.
Oprettet af Kirstine Gadegaard

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


01 mar 2021
Giftfri Kommune
5
Ringsted Kommune bliver tilmeldt "giftfri kommune" ligesom talrige andre grønne kommuner. Se giftfri-have.dk.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


22 feb 2021
Supplement til forslag "Hastighedsbegrænsning Slangerup"
6
Som tilføjelse til forslaget "Hastighedsbegrænsning Slangerup", har beboerne gjort opmærksom på, at problemet med høj hastighed og dårlige oversigtsforhold også eksisterer i den østlige ende af Ejlstrupvej, som ligger tættest på Benløse, og omkring Benløse Møllevej, og ikke kun op til Maltvedgårdsvej, som oprindelige forslag indeholder.
Derfor foreslås tillige hastighedsbegrænsning på 50 km/t fra Maltvedgårdsvej og hen til bygrænsen ved Benløse, alternativt midt på stykket mellem byskiltet og Ejlstrupvej 20, således at hastigheden reduceres mindst 200 m før Ejlstrupvej 20. Tillige foreslåes etablering af fartbump, udover ved rideskolen (nr 120) som i oprindeligt forslag, også i begge ender af fartbegrænsningen; således på Slangerupvej ved første sving (før nr. 20) samt mellem bygrænsen til Benløse og Ejlstrupvej 20. Således vil hele Ejlstrupvej samt det meste af Slangerupvej være omfattet af hastighedbegrænsningen, hvilket vil øge trafiksikkerheden for alle de bløde trafikanter og dyrelivet betragteligt.
Det skal tilføjes, at der er kommet flere støttetilkendegivelser fra borgere udenfor Ringsted Kommune, som benytter både rideskolen, roklubben og naturen omkring søen, men som ikke kan afgive stemmer på forslaget her, grundet deres bopælsstatus.
Oprettet af Stine Brøndum Andersen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


18 feb 2021
Friluftsbad
98
Friluftsbad bag svømmehallen. Med bemanding/livreddere.. Overordnet set vil det fermentlig bevirke at ringsted borgere bliver mere her i sommeren i stedet for at tage til byer med strande. = vi handler også her og dermed bedre salgsomsætning.
Oprettet af Live Philipsen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


18 feb 2021
Vejbump i Benløse By / Ejlstrupvej
5
Der køres meget stærkt fra Ejlstrupvej og ind i Benløse By området ved FDF huset og gadekæret. Et vejbump på den strækning ville kunne sænke farten . Der er et sving lig efter FDF huset og man kan umuligt nå at se hvis der kommer en cykel eller andet ... Og før hajtænder fra Benløse By og ud på Ejstrupvej gasses der op tidligt op hvilket resultere i høj fart forbi gadekæret ...
Oprettet af Sisse Elfving

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


16 feb 2021
Hastighedsbegrænsning Slangerup
19
Slangerupvej og Ejlstrupvej er landeveje med 80km hastighedsbegrænsning. Vejen er smal og uden afmærkninger eller lys, og oversigtsforholdene er kun stedvis gode.
Der er heldigvis mange borgere som cykler, løber, går ture med og uden hunde og barnevogne, rider eller trækker med heste, og nyder det naturskønne område, både ved roklubben og langs Ejlstrupvej mod øst.
Der er også masser af dyreliv inkl. råvildt, som ofte krydser vejene.
Der der dog desværre også en masse biltrafik, og særligt er der mange bilister, som udnytter hastighedsgrænsen maksimalt (og lidt til).
Forholdene er, pga alle de bløde trafikanter og dyr, ikke passende til den nuværende hastighedsgrænse.
Derfor dette forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 50 km/t fra første sving på Slangerupvej (retning mod søen/væk fra Benløse) og på Ejlstrupvej, fra roklubben og hen til Maltvedgårdsvej. Det vil også være nyttigt med fartbump el lign. ud for rideskolen ved nr. 120.
Oprettet af Stine Andersen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


11 feb 2021
Belysning i Valsømagle
4
Valsømagle by er en meget mørk by, med kun en enkel lystmast placeret ved busstopsteddet på Haraldstedvej.
Der er flere børn som går tværs igennem byen i mørke til bussen for at komme i skole eller hjem.
Fortovene er ikke de bedste i byen og i mørket gør det ikke børnene eller de gående mere sikre.
Bilerne drøner stærkt igennem byen, da intet udover byskiltet markere at det faktisk er en by man køre igennem.
Jeg ønsker at der kunne blive sat lysmaster op i Valsømagle by, i begge ender og et par stykker midt i, så vores børn og andre som går i byen kan færdes trygt og sikkert.
Oprettet af Charlotte Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


07 feb 2021
Skateranlæg
41
Der opføres et indendørs skateranlæg og samlingssted for byens unge centralt i byen. F.eks. på den efterladte grund på hjørnet af Køgevej og Dronningensgade eller lign. tilgængeligt område i city.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


28 jan 2021
Koordinering af klimasikring og Byens Bånd
2
Byens Bånd kan klimasikres med opsamlingsbassin i Sjællandsgade mellem Jørgen Roeds Vej og Brogården. Opsamlingsbassin med små broer og Promenade kan blive en attraktiv oase og give et pusterum nær stationen langs Byens Bånd
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *


28 jan 2021
Skateranlæg
12
Moderne indendørs skateranlæg beliggende centralt i byen. Anlægget kan eventuelt opføres på Køgevej på grunden ved Dronningens Gade, såfremt kommunen kan opkøbe denne eller en anden centralt beliggende grund. Den gamle Møllegård ved Dronningens Gade der har ligget efterladt og forfalden i over 25 år.
Oprettet af Jytte Wang Hansen

Stem på dette forslag
Dit navn *


Adresse *


Postnummer *


By *


Din e-mail *