Du er her

Kom med dit forslag til, hvad Byrådet skal drøfte

Som borger i Ringsted Kommune kan du stille forslag, som du gerne vil have, at Byrådet drøfter. Et forslag skal have opbakning fra 200 andre, før det kommer på dagsordenen til et af Byrådets møder.

Bredere cykelstier på skolevejen? Flere penge til kunst og kultur? Eller udvidede åbningstider i daginstitutionen? Har du en god idé til, hvordan vi sammen kan udvikle Ringsted Kommune, så hører Byrådet gerne fra dig.

Alle borgere i Ringsted Kommune kan stille forslag, som de gerne vil have, at Byrådet drøfter.

Hvis forslag i løbet af tre måneder får opbakning af 200 andre borgere, vil forslaget blive taget op i Byrådet. Alle forslag som lever op til betingelserne vil blive vist på siden her, og her kan alle indbyggere i Ringsted Kommune også stemme på forslagene.

Hvilke forslag kan komme i betragtning?

Dit forslag skal have relevans for den type af opgaver, som en kommune løser. Du kan for eksempel godt stille forslag om, at der skal etableres en ny legeplads på et kommunalt areal. Men et forslag om, at Ringsted Kommune skal justere hastigheden på motorvejen, kan Byrådet ikke tage stilling til da der er tale om en statsvej.

Forslag kan ellers handle om alt det, Ringsted Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være, hvor der skal anlægges nye sportsfaciliteter. Om der skal være længere betjente åbningstider på Ringsted Bibliotek & Borgerservice. Eller der skal gøres en større indsats for at få ledige i job.

Dit forslag må ikke være et forslag, som Byrådet allerede har behandlet i den indeværende Byrådsperiode eller et forslag som aktuelt er under politisk behandling. Du kan for eksempel ikke blive ved med at stille det samme forslag igen og igen, indtil Byrådet har truffet en beslutning, du er enig i. Det gælder dog kun det aktuelle Byråd. Efter et kommunalvalg er det altså muligt at stille det samme forslag igen og få det nye Byråds vurdering af sagen.

Forslaget skal derudover selvfølgelig overholde dansk lovgivning og for eksempel ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Det vil blive vurderet, om disse betingelser er opfyldt, inden dit forslag bliver publiceret på www.ringsted.dk.

Når du stiller et forslag, skal du oplyse dit navn, din adresse og din e-mail. Dit navn og din adresse vil fremgå på www.ringsted.dk.

Hvordan stemmer jeg på et forslag?

Hvis du ønsker at støtte et forslag, som en anden borger i kommunen har stillet, har du mulighed for at stemme på det. Du skal være borger i Ringsted Kommune for at stemme på et forslag.

Når du stemmer, skal du oplyse navn, adresse og e-mail. Oplysningerne vil ikke være synlige på kommunens hjemmeside. Der bliver løbende foretaget kontrol af, at dem, som stemmer på et forslag, er Ringstedborgere.

Du kan stemme én gang på hvert forslag. Får et forslag opbakning af 200 andre borgere i Ringsted Kommune, vil forslaget komme på Byrådets dagsorden på et af deres månedlige møder.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan anvende en computer?

Har du ikke mulighed for at oprette et forslag via www.ringsted.dk eller afgive din stemme på hjemmesiden, kan du henvende dig til Politisk Service på Rådhuset.

Du kan også indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De borgere, som støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift, og det skal være tydeligt, hvilket forslag de støtter. Underskrifterne afleveres ligeledes til Politisk Service på Rådhuset

Hvordan behandler I personoplysninger?

Når du opretter et forslag, eller stemmer på et forslag, registrerer Ringsted Kommune forslaget, dit navn, adresse og e-mail. Formålet med at behandle oplysningerne er, at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 2 år.

Se og stil borgerdrevne forslag

Sidst opdateret

02.12.2020