Du er her

Brøkpension

Hvis ikke du har optjent ret til en fuld folke- eller førtidspension, kan du have ret til en del af pensionen - også kaldet ’brøkpension’.

Din folkepensions størrelse kan være nedsat, f.eks. hvis du arbejder eller ikke altid har boet i Danmark. 

Hvis ikke du har optjent ret til en fuld folke- eller førtidspension, kan du have ret til en del af pensionen - også kaldet ’brøkpension’. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden.

Du får ikke mindre i personligt tillæg, varmetillæg eller helbredstillæg, selv om du kun har ret til brøkpension.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige forhold, som kan have indflydelse på din førtids- eller folkepensions størrelse.

 

Brøkpension

 • Kan jeg have ret til en del af pensionen – brøkpension?

  Du optjener ret til pension på baggrund af den tid, du har haft bopæl her i riget, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Du har ret til fuld folkepension, hvis du har boet her i 40 år i optjeningsperioden. Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet her i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension.

  Hvis du ikke har optjent ret til en fuld folke- eller førtidspension, kan du have ret til en del af pensionen:  ’brøkpension’. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid, du har boet her i optjeningsperioden: Først tager man højde for, om din pension skal gøres mindre på grund af dine egne eller din eventuelle ægtefælles eller samlevers indtægter ud over folke- eller førtidspensionen.  Herefter nedsættes den beregnede pension efter størrelsen af den brøk, du har optjent ret til.

  Du får ikke mindre i personligt tillæg, varmetillæg eller helbredstillæg, selv om du kun har ret til en brøkpension.

 • Din brøkpension, hvis du har boet i udlandet

  Du optjener ret til folkepension i Danmark i forhold til, hvor længe du bor her, fra du er 15 år, og til du får din pension udbetalt. Det er lige meget, om du har boet i Danmark, før du fyldte 15 år, eller efter du nåede folkepensionsalderen.

  Hvis du er flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet bopælstid fra det land, du kommer fra, eller det land, hvor du er anset for flygtning. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

  Hvis du har ret til dansk folkepension, kan du efter 40 år her i riget få fuld folkepension. Dvs. at du kan få udbetalt den fulde sats for pensionen.

  Har du boet her i riget i mindre end 40 år i optjeningsperioden, har du ret til en mindre del af pensionen. Beløbet bliver beregnet i forhold til det antal år, du har boet her. Jo kortere tid, du har boet i riget, desto mindre bliver din pension. Det kaldes en brøkpension.

  Hvis du har boet her i riget i flere omgange, lægges perioderne sammen.

  Det har ingen betydning, om du har arbejdet eller betalt skat her i riget i perioden. Men dit ophold tæller ikke med, hvis du kun har været på ferie – du skal have boet fast i riget. Brøkpensionen beregnes som det sidste, dvs. efter Udbetaling Danmark har taget højde for de andre forhold, som din pension evt. skal reguleres efter. Først beregner man fx dine arbejdsindtægters eller din venteprocents betydning for pensionen, og til sidst beregner man din endelige pension: brøkpensionen.

  Eksempel: Hvis du har boet her i riget i 37 år

  Du er 64 år og kan gå på folkepension som 65-årig. Du har boet her i riget i to perioder, fra du fyldte 15 år. Den ene periode er på 30 år, 7 måneder og 15 dage. Den anden periode er på 6 år, 4 måneder og 26 dage.

  Dit samlede ophold her i riget er 37 år og 11 dage. Det rundes ned til hele år, dvs. 37 år, og din pensions størrelse bliver fastsat efter forholdet mellem de 37 år og 40 år. Dvs. du får 37 fyrretyvendedele af den folkepension, som du ville have været berettiget til, hvis du havde boet i riget altid.

Kontakt: Ydelseskontoret

Ydelseskontoret
Nørregade 100
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.09.2018