Du er her

Byggeaffald

Hvordan skal virksomheder håndtere byggeaffald?

Inden en ombygning eller nedrivning, er det vigtigt at få undersøgt, om der kan være farlige stoffer i bygningen, som fx PCB og bly. En undersøgelse skal sikre, at de farlige stoffer ikke bliver spredt til omgivelserne, når materialerne bliver til affald.

Læs vores folder Sådan sorterer du dit byggeaffald. Her kan du bl.a. se, hvor du typisk finder de farlige stoffer.

Hvordan anmelder du byggeaffald?

Byggeaffald skal anmeldes til Ringsted Kommune senest to uger før byggearbejdet begynder, hvis:

  • Affaldet stammer fra en bygning over 10 m2 eller
  • Der er mere end et ton affald.

Du anmelder byggeaffald her:

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald

Du kan læse mere om reglerne for byggeaffald i Vejledning om anmeldelse af byggeaffald

Er bygningen opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal du screene for PCB inden du begynder på en renovering eller nedrivning.

Du kan læse mere om PCB i PCB-guiden

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes:

anmeldeskema for asbest

Sidst opdateret

02.11.2017