Afgørelse - godkendelse til etablering af optageplads til grøde ved Ringsted Å

Godkendelse efter vandløbsloven, til etablering af optageplads til grøde ved Ringsted Å, ved Havemøllevej 32

Godkendelse til etablering af optageplads til grøde ved Ringsted å st. 8680 – 8700 ved Havemøllevej 32. Ringsted Kommune har søgt om tilladelse til at etablere en optageplads for afskåret grøde fra Ringsted å.

Godkendelserne gives efter vandløbslovens § 47 og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering § 9 samt vandløbslovens §§17-20.

Godkendelsen og projektmaterialet kan ses her:

PDF icon Afgørelse - godkendelse til etablering af optageplads til grøde ved Ringsted Å

PDF icon Ansøgningsmateiale

Der er en klagefrist på 4 uger, dvs. klagefrist 10. august 2021

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.07.2021