Campusskolen søger lærer til fysik/kemi, biologi, geografi, matematik og idræt

Ansøgningsfrist : 12-08-2017
Campusskolen søger lærer hurtigst muligt - er du mon vores nye kollega?

Hvem er vi:

Campusskolen er en distriktsskole for udskolingselever (7.-10. årgang) i Ringsted Syd.
Vi huser 8-9 spor på 7.-9. årgang, kommunens 10. klassecenter med ca. 120 elever,
en specialklasserække og modtageklasse. Vi lægger vægt på at skabe et ungdoms- og
studiemiljø med høje forventninger til vores elever.
  
Vi forventer, at du:
 
 • er udskolingslærer med stort U
 • er læreruddannet - og har linjefag eller lignende kompetencer i relevante fag
 • arbejder med læringsmål i din undervisning og er bevidst om elevernes resultater og hvordan du er med til at forbedre dem – både fagligt og trivselsmæssigt
 • er fuldt bevidst om vigtigheden af klasserumsledelse, det eksemplariske princip og er i besiddelse af en god relationskompetence
 • har et positivt og åbent livssyn, samt har gode kompetencer til at undervise de ældste elever ligesom at du også brænder for at arbejde med unge ennesker
 • har lyst til og mod på at være en del af et positivt fællesskab omkring den fortsatte udvikling af skolen – herunder dét at arbejde i teams
 • at du kan lide at der sker noget og være med hvor der udvikles skole – vi vil nemlig være Danmarks bedste udskolingsskole
 
Vi tilbyder:
 
 • en skole med et godt og spændende ungdomsmiljø
 • en organisation med velfungerende struktur med teammøder i undervisningstiden
 • ledelsen deltager på alle teammøder
 • en klar retning for skolens udvikling
 • en superdygtig lærerstab med faglige og sociale ambitioner på egne og elevernes vegne
 • lokalaftale med mulighed for fem ugentlige timer med hjemmearbejde

 
Mere info:
Oplysninger om skolen og den ledige stilling kan fås ved henvendelse til leder Kristina Fischer 20 35 62 15 eller konstitueret skoleleder Hans Krøier 23 73 47 97.
 
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.
 
Vi bryster os af, at Ringsted Kommune er Midt i mulighederne. Det betyder blandt andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.
 
Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.
 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.