Faglig koordinator for Team Sociale Opgaver i Myndighedsenheden i Ringsted Kommune

Ansøgningsfrist : 14-08-2017
Har du lyst til at gøre en forskel og brænder du for effektiv sagsbehandling og forhandling af kontrakter, så har vi en ledig kontorstol, en kop dejlig varm kaffe og 6 glade kolleger, som står og venter på dig i Team Sociale Opgaver.
 
Hvem er du?
Vi søger en faglig koordinator, som har lyst til og som finder det fagligt og personligt udfordrende, at arbejde med mennesker med behov indenfor det sociale voksenområde, og har viden om og erfaring med specialrådgivning for voksne i henhold til Lov om Social Service.
 
Du er god til at holde hovedet koldt, og du arbejder systematisk og fokuseret i et miljø, hvor der af og til godt kan være travlt. Dine primære opgaver er faglig ledelse og koordinering af arbejdsopgaver i teamet. Du sætter en ære i at sikre en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling, og din dialog med omverdenen er båret af gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner. Du kan og vil forhandle om den bedste pris på tilbuddet til borgeren. Det er en nødvendighed at du har kørekort til bil.
 
Funktionsbeskrivelse
Faglig ledelse af teamet
 • Sikre teamets opgaver prioriteres og fordeles
 • Sikre teamets opgaver løses mest hensigtsmæssigt og effektivt
 • Sikre den fornødne vidensdeling i teamet
 • Være sparringspartner for kolleger i teamet i forbindelse med fagligt problematiske sager
 
Koordinering af arbejdsopgaver i det enkelte team
 • Ansvarlig for planlægning, indhold og fast afholdelse af sagsbehandlermøder, dialogmøder med mere i det enkelte team
 • Koordinering af deltagelse i diverse samarbejdsfora internt og eksternt
 • Ansvarlig for koordinering af ferie og anden frihed.
 
Faglige opgaver
 • Faglig opfølgning, herunder:
  • Sikre overholdelse og ensartethed af det politisk udmeldte serviceniveau
  • Sikre ensartet fagligt niveau
  • Sikre jævnlig gennemgang af sagsforløb på teammøder. Gennemgang af konkrete sager med henblik på læring.
 • Ansvarlig for at teamet er på forkant i forhold til kvalitetsstandarder og lovgivning på kerneområdet, samt sikre implementering af disse. Implementering sker om nødvendigt i samarbejde med ledelsen.
 • Ansvarlig for udarbejdelse af svarudkast på klager til det politiske niveau og direktør
 • Sparring med ledelsen på eget fagområde
 
Udviklingsopgaver
 • Løbende revidering og udvikling af nye arbejdsgangsbeskrivelser med henblik på at sikre ensartet sagsbehandling
 • Sikre afholdelse af træningsdage/faglige udviklingsdage
 • Medvirker og bidrager ved udviklingsopgaver indenfor relevante fagområder.
 
Anbringelseskoordination
 • Forhandle kontrakter med leverandører
 • Sikre en optimal pris for de ydelser den enkelte borger har behov for
 
Sagsbehandling
 • Du vil have en egen mindre sagsstamme 
   
Team Sociale Opgaver
Arbejdet er i teamet er primært centreret om ydelser efter Serviceloven, og vi løser de samlede opgaver inden for handicap og psykiatriområdet, herunder bo-, støtte- og aktiveringstilbud, visitation og tilsynsfunktion, voksen sagsbehandling, handicapbiler samt specialrådgivning for voksne. Teamet deltager i Rehabiliteringsteam og vi behandler ansøgninger om pension.

Vi tilbyder:
 
 • En travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med til at præge udviklingen
 • Udstrakt kompetence
 • En høj grad af selvstændighed i et job med mange faglige udfordringer
 • Engagerede og hjælpsomme kolleger med faglig solidaritet
 • Flextid

Hvem er vi?
Team Sociale opgaver består af syv medarbejdere hhv. ergoterapeut, socialrådgivere og socialformidlere. Vi varetager specialrådgivning og sagsbehandling af sager for voksne over 25 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte borgere. Vi er en del af Myndighedsenheden i Ringsted Kommune med i alt 40 ansatte. Vi er lige blevet uddannelsessted for socialrådgivere. Hvis vi selv skal sige det har vi en spændende arbejdsplads med gode sparringspartnere og mange interessante udfordringer. Der er samtidig stor politisk bevågenhed på området, hvilket vi opfatter som en styrke.

Yderlige informationer
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Leder af Myndighedsenheden Karsten Nørgaard Friis på tlf. 21 58 55 70 i ugerne 27,31 og 32 eller souschef Maria Brændstrup på tlf. 41 87 53 90 i ugerne 28 og 29.

Ansættelsesdato er pr. 1. oktober 2017 eller før hvis det er muligt.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 17. august 2017.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.
 
Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.
 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.