Forslag til Kommuneplan 2021

Ringsted Byråd har 22. juni 2021 vedtaget at sende forslag til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurdering i 12 ugers offentlig høring.

Forslag til Kommuneplan 2021 er en fuld revision.

Læs forslag til Kommuneplan 2021.

PDF icon Læs pixiudgave af forslaget.

PDF icon Læs afgrænsningsnotat for miljøvurderingen og miljøvurderingen.

Derudover er der også lavet en turguide, så du på egen hånd kan besøge og danne dig et indtryk af de steder, hvor der, hvis planen bliver vedtaget, kan planlægges for enten flere boliger eller helt nye boligområder.

PDF icon Læs turguide til Kommuneplan 2021.

Pixi-udgaven og turguiden kan også hentes i et printet eksemplar i Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, Ringsted Bibliotek, Ringsted Kulturhus, Ringsted Svømmehal eller i Ringsted Kongrescenter.

Kommuneplanforslagets formål og indhold

Byrådet vedtager hvert fjerde år en kommuneplan. I kommuneplanen omsættes den politiske dagsorden til retningslinjer for, hvordan kommunen vil udvikle sig fysisk de næste 12 år. Det vil sige, hvordan vi vil arbejde med de udfordringer, som vi står overfor, hvad vil opnå, og hvor der kan ske udvikling.

Forslag til Kommuneplan 2021 har særlig fokus på, hvor der kan bygges nye boliger – både i kanten af Ringsted by, ved omdannelse af erhvervsområder, ved udvikling i Ringsted Bymidte - og ved udvikling af en stærkere blå og grøn struktur, der skal sikre, at så mange borgere som muligt har nem adgang til rekreative oplevelsesmuligheder. De rekreative oplevelsesmuligheder skal udvides i bebyggede områder, og så skal byernes omgivende landskaber og natur gøres mere tilgængelig.

I den fremtidige udvikling af Ringsted Kommune vil FN’s verdensmål være centrale. FN’s verdensmål bruges som inspiration til at hæve ambitionsniveauet for en lokal og global bæredygtig udvikling. I forslag til Kommuneplan 2021 har Ringsted Kommune arbejdet med udvalgte verdensmål i vores aktuelle udfordringer og målsætninger, så vores indsats lokalt også gavner globalt.

Kommuneplanforslagets formål og virkning

Efter §12 i Planloven skal Byrådet virke for kommuneplanens gennemførelse. Derfor kan Byrådet modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Byrådet kan dog ikke nedlægge forbud, hvis det pågældende område er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. Byrådet kan også modsætte sig opførsel af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealet på områder i byzone eller i sommerhusområder, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan ikke nedlægges, hvis det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlig formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Offentlighedsperiode

Forslag til kommuneplan 2021 er lagt frem i offentlig høring fra 9. juni 2021 til og med 1. oktober 2021, hvor du har mulighed for at sende et høringssvar med dine bemærkninger.

Høringssvar skal være skriftlige og sendes til byplan@ringsted.dk eller Teknik- og Miljøcenter, Rønnedvej 9, 4100 Ringsted, således at vi har modtaget det senest fredag den 1. oktober 2021.

Mærk henvendelsen ”Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021”.  

Administrationen behandler samtlige høringssvar og fremlægger høringsvarerne til politisk behandling. Herefter vil Ringsted byråd tage endelig stilling til, om forslag til Kommuneplan 2021 skal vedtages, evt. med ændringer foranlediget af høringssvar.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøcentret på tlf. 57 62 63 00 eller pr. mail til byplan@ringsted.dk.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.07.2021