Høring af forslag til Budget 2020-2023

De seneste måneder har Byråd og fagudvalg arbejdet med kommunens budget for 2020, og er nu klar til at sende budgetforslag i høring blandt kommunens borgere.

Materiale til høringen

PDF icon Borgmesterbrev om høring vedr. budget 2020

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Økonomiudvalget

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Ældre- og Genoptræningsudvalget

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Kultur- og Fritidsudvalget

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Plan- og Boligudvalget

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Klima- og Miljøudvalget

PDF icon Forslag til budget 2020-2023, Børne- og Undervisningsudvalget

På baggrund af Byrådets behandling af budgetmaterialet og spørgsmål til budget for Ældre- og Genoptræningsudvalget er udarbejdet notat nedenfor.

PDF icon Notat vedr. Bloktilskudsmidler til "Aflastning af pårørende" og "En værdig død"
 

Kataloget med forslag til budgettet danner grundlag for Byrådets videre forhandling om, hvilke prioriteringer der skal indarbejdes i den endelige budgetaftale.

Byrådet opfordrer alle, der har input og kommentarer til budgetforslagene til at give deres mening til kende i løbet af den aktuelle høringsperiode, der løber frem til den 13. juni.

Høringssvar sendes til budget@ringsted.dk .


Borgermøde om budget 2020 den 3. juni

Vil man som borger høre mere om budgetforslaget eller har man spørgsmål til indholdet, er man meget velkommen til at møde op på Ringsted Bibliotek mandag den 3. juni kl. 17.00, hvor der afholdes borgermøde om budget 2020.


Videre proces

Byrådet træffer først endelig beslutning om hvilke forslag, der skal med i budgettet efter sommerferien.

Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder efter planen sted i Byrådet mandag den 7. oktober.

Sidst opdateret

16.05.2019