Landzonetilladelse til at etablere et offentligt hundelufterområde på Humleorevej 8, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til at etablere et offentligt hundelufterområde på Humleorevej 8, 4100 Ringsted

Ringsted Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et offentligt hundelufterområde på Humleorevej 8, 4100 Ringsted, matr.nr. 24c og 25b Vigersted By, Vigersted.


Der er en klagefrist på 4 uger, det vil sige at klagefristen er d. 9. oktober 2019.


Klagevejledning fremgår af tilladelsen, der kan lææses her: PDF icon Landzonetiladelse til at etablere et offentligt hundelufterområde på Humleorevej 8, 4100 Ringsted

Sidst opdateret

12.09.2019