Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og hævet terrasse på Nyhusvej 30, 4100 Ringsted

Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og hævet terrasse på Nyhusvej 30, 4100 Ringsted

Ringsted Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en sammenbygget carport og skur på Nyhusvej 30, 4100 Ringsted, matr.nr. 17b Ørslev By, Ørslev.


Der er en klagefrist på 4 uger, det vil sige at klagefristen er d. 9. oktober 2019.


Klagevejledning fremgår af tilladelsen, der kan læses her: PDF icon Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og hævet terreasse på Nyhusvej 30, 4100 Ringsted

Sidst opdateret

12.09.2019